Izpratnes lietošana, labojot citus - Bībeles lappuse

John Townsend 06-06-2023
John Townsend

Skatīt arī: Lielā apmaiņa: izpratne par mūsu taisnību 2. vēstulē korintiešiem 5:21

"Nedodiet suņiem, kas ir svēts, un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, lai tās tās tās nesabradātu un nevērstos uz jums."

Mateja ev. 7:6

Kāda ir Mateja evaņģēlija 7:6 nozīme?

Mt 7:6 ir jālasa kontekstā ar iepriekšējiem pantiem (Mt 7:1-5), kas brīdina, ka nedrīkst nosodīt citus. Šajā fragmentā Jēzus māca savus sekotājus nebūt kritiskiem un nosodošiem pret citiem, bet koncentrēties uz savām kļūdām un jomām, kurās ir jāuzlabo. Koncentrējoties vispirms uz savām kļūdām, mums ir lielāka iespēja uzsākt sarunu ar citiem ar pazemību un žēlastību.un izvairīties no nosodošas vai paštaisnas attieksmes.

Taču ir gadījumi, kad pat tad, ja mēs ar pareizu attieksmi uzrunājam citus, viņi nepieņem Bībeles mācību.

6. pantā Jēzus dod papildu pamācību: "Nedodiet suņiem to, kas ir svēts, un nemetiet savas pērles cūkām priekšā, lai tās tās tās neapstaigā un nevēršas uz jums."

Jēzus brīdina savus sekotājus nedalīties garīgajās atziņās ar tiem, kas nav uztveroši. "Suņi" un "cūkas" jūdu kultūrā tika uzskatīti par nešķīstiem dzīvniekiem, un to lietošana par simboliem, kas apzīmē netaisnīgus vai neieinteresētus cilvēkus, tajā laikā bija izplatīts runas veids.

Mateja ev. 7:6 ir pamācošs stāsts par to, cik svarīgi ir būt gudriem un izprotošiem, daloties ar citiem savā ticībā un vērtībās. Jēzus teica: "Neviens nevar nākt pie Manis, ja Tēvs, kas Mani sūtījis, to nepiesaista." (Jāņa 6:44) Dievs galu galā ir tas, kurš mūs iesaista attiecībās ar Sevi. Ja kāds ir naidīgi noskaņots pret Svēto Rakstu patiesību, dažreiz mūsu labākā pieeja ir klusēt un lūgt,lūdzot Dievu, lai Viņš paveic smagos darbus.

Raksti par to, kā labot vienam otru mīlestībā

Lai gan mums ir jāizvairās no paštaisnības un nosodošas attieksmes pret citiem, Bībelē nav teikts, ka mums nekad nevajadzētu labot citus. Mums ir jāizmanto spriestspēja, labojot citus ar Rakstiem, ar mērķi celt vienam otru mīlestībā. Lūk, daži Rakstu panti, kas māca mūs, kā labot vienam otru mīlestībā:

  1. "Pārmetiet cits citam, ja kāds ir pieķerts grēkā. Jūs, kas esat garīgi, atgrieziet šādu cilvēku lēnprātīgā garā, domādami par sevi, lai arī jūs netiktu kārdināti." - Galatiešiem 6:1

  2. "Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos, mācīdami un pamācīdami cits citu visā gudrībā, dziedādami psalmus, himnas un garīgas dziesmas, ar pateicību sirdīs Dievam." - Kolosiešiem 3:16

  3. "Brāļi, ja kāds no jums nomaldās no patiesības un kāds viņu atgriež atpakaļ, lai zina, ka tas, kas atgriež grēcinieku no viņa maldu ceļa, izglābj dvēseli no nāves un nosedz daudzus grēkus." - Jēkaba 5:19-20

    Skatīt arī: 35 spēcīgi Bībeles panti par neatlaidību
  4. "Atklāts pārmetums ir labāks par rūpīgi slēptu mīlestību. Drauga brūces ir uzticamas, bet ienaidnieka skūpsti ir viltīgi." - Salamana pamācības 27:5-6

Ir svarīgi atcerēties, ka labot vienam otru vienmēr vajadzētu ar mīlestību un rūpību, un ar mērķi palīdzēt otram cilvēkam augt un pilnveidoties, nevis nopelt viņu vai bargi nosodīt.

Jautājumi pārdomām

  1. Kā jūs esat izjutuši citu cilvēku mīlestību un rūpes, kad viņi ir jūs labojuši? Kā viņu attieksme ietekmēja jūsu spēju pieņemt un mācīties no viņu labojumiem?

  2. Kādos veidos jums ir grūti labot citus mīlestībā un lēnprātības garā? Kā jūs varētu augt šajā jomā un kādus soļus jūs varat spert, lai kļūtu efektīvāki, labojot citus tādā veidā, kas viņus stiprina?

  3. Vai jūs uzticaties Dievam, ka Viņš pievelk cilvēkus pie Sevis? Kā jūs varētu mērķtiecīgāk iekļaut lūgšanu savās attiecībās ar citiem?

Dienas lūgšana

Dārgais Dievs,

Šodien es nāku Tevis priekšā, atzīstot savu tieksmi nosodīt citus un kritizēt viņu rīcību un izvēli. Es atzīstu, ka bieži esmu skatījies uz citiem no augšas un domājis, ka esmu pārāks par viņiem, tā vietā, lai izrādītu viņiem mīlestību un līdzjūtību, ko Tu esi izrādījis pret mani.

Palīdzi man atcerēties, ka es esmu grēcinieks, kam tāpat kā visiem citiem ir vajadzīga Tava žēlastība un žēlsirdība. Palīdzi man sekot Jēzus piemēram un sniegt žēlastību un piedošanu citiem, pat tad, kad viņi dara lietas, kuras es nesaprotu vai kurām nepiekrītu.

Māci mani, lai es, labojot citus cilvēkus, lietoju spriestspēju un daru to ar mīlestību un rūpību, nevis ar lepnumu vai paštaisnību. Palīdzi man atcerēties, ka manam mērķim, labojot citus cilvēkus, vienmēr jābūt, lai viņus celtu un palīdzētu viņiem augt, nevis lai viņus sagrautu vai liktu sev justies labāk.

Es lūdzu, lai Tu dod man gudrību un spriestspēju, lai es zinātu, kad ir pareizi dalīties ar citiem Tavā patiesībā un darīt to ar cieņu un mīlestību. Palīdzi man uzticēties Tavai vadībai un būt neatlaidīgam, daloties ar citiem Tavā mīlestībā un žēlastībā, pat tad, ja viņi sākumā nav atsaucīgi vai cieņpilni.

Es lūdzu par to visu Jēzus, sava Kunga un Glābēja, vārdā. Amen.

Tālākai pārdomu veikšanai

Bībeles panti par tiesu

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.