Kā staigāt gudrībā: 30 Rakstu fragmenti, kas palīdzēs jums ceļā - Bībeles lappuses

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

19. gadsimtā kāds vīrs vārdā Viljams Vilberforss (William Wilberforce) par savu dzīves misiju izvirzīja transatlantiskās vergu tirdzniecības atcelšanu, ko viņš īstenoja ar nelokāmu apņēmību. Vilberforss bija dievbijīgs kristietis, un viņa ticībai bija izšķiroša nozīme, iedvesmojot un vadot viņa rīcību, lai izbeigtu šo necilvēcīgo praksi (avots: "Amazing Grace: William Wilberforce and the Heroic Campaign toBeidziet verdzību" (autors Ēriks Metaksass).

Viena Rakstu vieta, kas būtiski ietekmēja Vilberforsu, bija Salamana pamācības 31:8-9:

"Runājiet par tiem, kas paši par sevi nevar runāt, par visu trūcīgo tiesībām. Runājiet un tiesājiet taisnīgi, aizstāviet nabadzīgo un trūcīgo tiesības."

Šis pants Vilberforsam bija dziļa rezonanse, un tas kļuva par dzinējspēku viņa mūža krusta karam pret vergu tirdzniecību. 1833. gadā viņš, būdams uzticīgs šim mērķim un balstoties Bībeles gudrībā un vadlīnijās, pieņēma verdzības atcelšanas likumu, kas atcēla verdzību visā Britu impērijā.

Viljama Vilberforsa dzīve ir liecība par Bībeles gudrības pārveidojošo spēku vēstures veidošanā un pozitīvu pārmaiņu veikšanā pasaulē. Viņa iedvesmojošais piemērs kalpo kā lielisks ievads šim 30 populāru Bībeles pantu krājumam par gudrību, sniedzot lasītājiem nenovērtējamu ieskatu un norādījumus viņu pašu dzīvei.

Gudrība kā Dieva dāvana

Salamana pamācības 2:6

"Jo Tas Kungs dod gudrību, no Viņa mutes nāk atziņa un saprašana."

Jēkaba 1:5

"Ja kādam no jums trūkst gudrības, tad lūdziet Dievu, kas visiem dāsni dod bez vainas, un tā jums tiks dota."

1.Korintiešiem 1:30

"Tas ir Viņa dēļ, ka jūs esat Kristū Jēzū, kas mums ir kļuvis par gudrību no Dieva, tas ir, par mūsu taisnību, svētumu un pestīšanu."

Jesajas 33:6

"Viņš būs drošs pamats taviem laikiem, bagātīgs pestīšanas, gudrības un atziņas krājums; Tā Kunga bijība ir atslēga šim dārgumam."

Salamans Mācītājs 2:26

"Cilvēkam, kas Viņam patīk, Dievs dod gudrību, zināšanas un laimi."

Daniēla 2:20-21

"Slavēts lai ir Dieva vārds mūžīgi un mūžīgi; gudrība un vara ir Viņa. Viņš maina laikus un laikmetus, Viņš gāž ķēniņus un ceļ citus. Viņš dod gudriem gudrību un gudrajiem atziņu."

Svarīgums meklēt gudrību

Salamana pamācības 3:13-14

"Svētīgi tie, kas atrod gudrību, tie, kas gūst sapratni, jo tā ir izdevīgāka par sudrabu un dod lielāku peļņu nekā zelts."

Salamana pamācības 16:16

"Cik gan labāk ir iegūt gudrību nekā zeltu, iegūt izpratni nekā sudrabu!"

Skatīt arī: Bībeles panti par mīlestību pret savu tuvāko - Bībeles lappuses

Salamana pamācības 4:7

"Galvenais ir gudrība, tādēļ iegūsti gudrību un līdz ar visu iegūto iegūsti arī saprātu."

Salamana pamācības 8:11

"Jo gudrība ir dārgāka par rubīniem, un nekas no tā, ko tu vēlies, nespēj ar to salīdzināties."

Salamana pamācības 19:20

"Klausies padomu un pieņem disciplīnu, un beigās tu tiksi pieskaitīts pie gudrajiem."

Salamana pamācības 24:14

"Zini arī, ka gudrība tev ir kā medus: ja tu to atradīsi, tev ir nākotnes cerība, un tava cerība netiks pārtraukta.""

Gudrība darbībā

Salamana pamācībās 22:17-18

"Uzlieciet savu ausu un klausieties gudro vārdus, un pielieciet savu sirdi manai atziņai, jo būs patīkami, ja jūs tos paturēsiet sevī, ja tie visi būs gatavi uz jūsu lūpām."

Kolosiešiem 4:5

"Ejiet gudri pret svešiniekiem, pēc iespējas labāk izmantojot laiku."

Efeziešiem 5:15-16

"Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi, kā jūs dzīvojat - ne kā neprātīgi, bet kā gudri, izmantojot katru iespēju, jo dienas ir ļaunas."

Salamana pamācības 13:20

"Staigā ar gudrajiem un kļūsti gudrs, jo muļķu biedrs cieš ļaunumu."

Jēkaba 3:17

"Bet gudrība, kas nāk no debesīm, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, uzmanīga, padevīga, žēlsirdības un labu augļu pilna, taisnīga un sirsnīga.""

Salamana pamācības 14:29

"Kas ir pacietīgs, tas ir ļoti saprotošs, bet, kas ir straujš, izrāda neprātu."

Gudrība un pazemība

Salamana pamācības 11:2

"Kad nāk lepnums, tad nāk kauns, bet pazemība nāk gudrība."

Jēkaba 3:13

"Kurš no jums ir gudrs un saprātīgs, lai to parāda ar savu labo dzīvi, ar darbiem, kas darīti no gudrības izrietošā pazemībā."

Salamana pamācības 15:33

"Gudrības pamācība ir bīties Tā Kunga, un pazemība ir pirms goda."

Salamana pamācības 18:12

"Pirms krišanas sirds ir augstprātīga, bet pazemība nāk pirms goda."

Mihas 6:8

"Viņš tev, mirstīgais, ir parādījis, kas ir labs. Un ko Tas Kungs no tevis prasa: taisnīgi rīkoties, žēlsirdīgi mīlēt un pazemīgi staigāt ar savu Dievu.""

1.Pēt.5:5

"Tāpat arī jūs, kas esat jaunāki, pakļaujieties saviem vecākajiem. Jūs visi apvelciet sevi ar pazemību cits pret citu, jo "Dievs pretojas augstprātīgajiem, bet pazemīgajiem parāda labvēlību"."

Gudrība un dievbijība

Salamana pamācības 9:10

"Tā Kunga bijība ir gudrības sākums, un izpratne par Svēto ir saprašana."

Psalms 111:10

"Tā Kunga bijība ir gudrības sākums; visi, kas to piekopj, ir labi saprotoši. Viņa slavēšana ir mūžīga!"

Ījaba 28:28

"Un viņš sacīja cilvēkiem: "Bailes no Tā Kunga - tā ir gudrība, un izvairīties no ļaunā - saprāts."""

Salamana pamācības 1:7

"Tā Kunga bijība ir atziņas sākums, bet muļķi nicina gudrību un pamācību."

Salamana pamācības 15:33

"Tā Kunga bijība ir gudrības pamācība, un pazemība nāk pirms goda."

Jesajas 11:2

"Tā Kunga Gars balstīsies uz viņu - Gars gudrības un saprašanas, Gars padoma un spēka, Gars atziņas un bijības no Tā Kunga.""

Lūgšana par gudrību

Debesu Tēvs,

Es Tevi pielūdzu par Tavu bezgalīgo gudrību, ko Tu esi parādījis radīšanas skaistumā un pestīšanas stāsta attīstībā. Tu esi visu zināšanu un patiesības autors, un Tava gudrība pārspēj visu saprašanu.

Es atzīstu savu gudrības trūkumu un tieksmi paļauties uz savu izpratni, nevis meklēt Tavu vadību. Piedod man, Kungs, par brīžiem, kad esmu bijis lepns un nav atzinis Tavu gudrību savā dzīvē.

Es pateicos Tev par Tava Vārda dāvanu, kas ir gudrības un vadības dārgumu krātuve. Es pateicos par dievbijīgiem piemēriem tiem, kas gudri staigājuši pirms manis, un par Svēto Garu, kas mani vada patiesībā.

Skatīt arī: Pazemīgas lūgšanas spēks 2.Laiku 7:14 - Bībeles lappuse

Tagad es pazemīgi nāku Tavas priekšā, lūdzot gudrības dāvanu. Dāvā man vērīgu sirdi un stingru prātu, lai es spētu orientēties sarežģītajā dzīves situācijā. Iemāci man novērtēt Tavu gudrību augstāk par visu citu un cītīgi meklēt to Tavā Vārdā un lūgšanā. Palīdzi man dzīvot pazemībā, zinot, ka patiesā gudrība nāk tikai no Tevis.

Katrā situācijā lai mani vada Tava gudrība un lai es pieņemu lēmumus, kas Tevi pagodina un nes godu Tavam vārdam. Lai caur Tavu gudrību es esmu gaisma šajā pasaulē, atspoguļojot Tavu mīlestību un žēlastību citiem.

Jēzus vārdā, es lūdzu. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.