Lielākā Dieva dāvana - Bībeles lifete

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."

Jāņa ev. 3:16

Kāda ir Jāņa evaņģēlija 3:16 nozīme?

Daži uzskata, ka Jņ.ev.3:16 ir vislielākais Bībeles pants, kurā apkopots evaņģēlijs par pestīšanu, kas pieejama caur ticību Jēzum. Dievs mīlēja pasauli tik ļoti, ka sūtīja savu dēlu Jēzu mirt pie krusta par mūsu grēku piedošanu. Šis pants māca, ka ikviens, kas tic Jēzum, tiks izglābts no grēka sekām un saņems mūžīgās dzīvības dāvanu. Tas bieži tiek minēts kā galvenā vēsts.cerības un glābšanas par kristīgo ticību.

Lielākā Dieva dāvana

Dieva mīlestība ir brīnišķīga lieta, it īpaši tad, ja tā ir vērsta uz pasauli, kas atrodas postā.

Tajā nebija nekā pievilcīga. Pasaule bija grēka un posta pilna. Tā bija zem Dieva lāsta. Tā bija Dieva ienaidniece. Tā jau bija nosodīta. Tā bija pelnījusi tikai Dieva dusmas. Bet Dievs to mīlēja.

Skatīt arī: 33 Bībeles panti par Lieldienām: Mesijas augšāmcelšanās svinēšana

Kāpēc? Jo tā bija Viņa pasaule. Viņš to bija radījis un joprojām mīlēja. Viņš to mīlēja ar nebeidzamu, nemirstīgu mīlestību. Tā bija Viņa paša roku darbs. Un, lai gan tā bija sacēlusies pret Viņu un tagad bija Viņa ienaidnieks, Viņš nevarēja aizmirst savu mīlestību pret to.

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par dusmām un to, kā tās kontrolēt - Bībeles lappuses

"Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, ka Viņš atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu." Tā bija mīlestība, kas pamudināja Dievu atdot Savu Dēlu. Tā nebija piespiešana. Dievam nebija jādod Savs Dēls. Viņš varēja pasauli iznīcināt un sākt no jauna. Bet Viņš joprojām to mīlēja un atdeva Savu Dēlu, lai mirtu par to.

"Lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību." Dieva lielais mērķis, dodot Savu Dēlu, bija, lai pasaule tiktu izglābta. Viņš negribēja grēcinieka nāvi, bet gan to, lai viņš atgrieztos no sava grēka un dzīvotu.

Un tā glābšanas piedāvājums ir pieejams visiem. Kas ticēs Jēzum Kristum, tas nepazudīs, bet iemantos mūžīgo dzīvību. Tā mums tiek parādīta Dieva mīlestība. Tā ir mīlestība, kas ir brīva un atvērta visiem. Tā ir mīlestība, kas ir gatava glābt visļaunākos grēciniekus.

Viss, kas ir vajadzīgs, ir ticība Jēzum. Kas Viņam tic, tas tiks pestīts. Tas ir Evaņģēlijs, labā vēsts par glābšanu. Dievs mīl pasauli un ir nodrošinājis pestīšanas ceļu visiem, kas tic.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.