Meklējot mierinājumu Dieva apsolījumos: Devokcija par Jāņa ev. 14:1 - Bībeles lappuse

John Townsend 20-05-2023
John Townsend

"Lai jūsu sirdis nav nemierīgas. Ticiet Dievam, ticiet arī man!"

Jāņa 14:1

2003. gada vasarā Memfisā plosījās "viesuļvētra Elvis" - spēcīga vētra ar taisniem vējiem, kas pilsētā nodarīja postījumus. Elektrības padeves pārtraukumi ilga nedēļu, un ielas bija pilnas kritušu koku un gruvešu. Mūsu apkaimē milzīgs koks aizšķērsoja ieeju mūsu līcī, bet vēl viens liels zars nogāzās uz mūsu terases aizmugurē, sagraujot jumtu. Postījumi.bija satriecoša, un, apsekojot postījumus, es nevarēju atturēties no satraukuma un izmisuma sajūtas.

Tomēr posta vidū es atradu mierinājumu apziņā, ka mūsu ticība Dievam var sniegt mums stingru pamatu un cerību. Jēzus vārdi Jņ.ev.14:1 sniedz mierinājumu un pārliecību, aicinot mūs paļauties uz Dievu un Viņu, kad saskaramies ar dzīves vētrām.

Konteksts Jāņa 14:1 Jāņa 14. nodaļa ir daļa no Jēzus atvadu runas, kas ir daļa no Jēzus mācībām un sarunām ar mācekļiem naktī pirms Viņa krustā sišanas. Iepriekšējā nodaļā Jēzus paredz, ka Jūda Viņu nodos un Pēteris Viņu noliegs. Saskaroties ar gaidāmo Kunga zaudējumu un neskaidrību par nākotni, mācekļi ir saprotami satraukti.

Atbildot uz to, Jēzus piedāvā mierinājumu un cerību, pārliecinot par Savu pastāvīgo klātbūtni, Svētā Gara dāvanu un apsolījumu, ka Viņš atgriezīsies. 14. Jņ. 14:1 kalpo kā ievads šiem mierinošajiem vārdiem un apsolījumiem, aicinot mācekļus paļauties uz Dievu un Viņu.

Jāņa evaņģēlija 14:1 nozīme

Bailēs un apjukumā Jēzus mudina mācekļus rast mierinājumu ticībā. Aicinājums uzticēties Dievam un Jēzum nav tikai intelektuāls apliecinājums, bet gan no sirds izteikta ticība dievišķajai aprūpei un nodrošinājumam.

Jēzus vārdi mācekļiem bija ļoti nozīmīgi, jo viņi saskārās ar sava mīļotā Skolotāja zaudējumu un neskaidrību par savu misiju. Arī mēs šodien varam rast mierinājumu un pārliecību Jēzus pamudinājumā paļauties uz Dievu un Viņu.

Skatīt arī: Atrast spēku Dieva klātbūtnē

Ticība Jēzum var nomierināt mūsu satrauktās sirdis, nostiprinot mūs nesatricināmajos Dieva apsolījumos un mīlestībā. Uzticoties Jēzum, mēs varam rast mierinājumu pārliecībā, ka Viņš ir ar mums ikvienā vētrā, sniedzot spēku, vadību un mierinājumu. Kad saskaramies ar neziņu un bailēm, ticība Jēzum mums atgādina, ka mēs nekad neesam vieni - Viņš ir mūsu patvērums un spēks grūtību laikā.

Skatīt arī: 18 Bībeles panti, kas dziedina salauztu sirdi

Turklāt ticība Jēzum novirza mūsu uzmanību no mūsu apstākļiem uz mūžīgo Dieva valstības perspektīvu. Kad mēs uzticamies Jēzum, mēs atzīstam, ka mūsu pārbaudījumi un bēdas ir īslaicīgas un ka galīgā uzvara jau ir nodrošināta ar Kristus upuri pie krusta. Šī cerība var ienest mūsu sirdīs mieru un palīdzēt mums izturēt pat vissarežģītākās situācijas, jo mēs.atpūsties pārliecībā par Dieva nemainīgo mīlestību un uzticību.

Lūgšana dienai

Debesu Tēvs,

Mēs pateicamies Tev par mierinājumu un pārliecību, ko atrodam Tavā Vārdā. Neskaidrību un baiļu brīžos palīdzi mums paļauties uz Tevi un Jēzus apsolījumiem. Māci mums rast mierinājumu Tavā nemainīgajā būtībā un Tavas mīlestības noturīgumā.

Kungs, kad mēs pārvaram dzīves vētras, dāvā mums žēlastību paļauties uz Tevi un paļauties uz Tavu dievišķo gādību un nodrošinājumu. Lai Tu mums atgādini par savu nemainīgo klātbūtni un cerību, kas mums ir Kristū.

Jēzu, paldies par Taviem mierinošajiem vārdiem un Tavas klātbūtnes apsolījumu. Stiprini mūsu ticību un palīdzi mums turēties pie Taviem apsolījumiem pat dzīves pārbaudījumu vidū. Lai mēs esam cerības un mierinājuma bākas citiem, norādot viņiem uz mierinājumu, kas atrodams Tevī.

Tavā dārgajā vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.