Miera atrašana Dieva rokās: Devokācija par Mt.ev.6:34 - Bībeles lappuse

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

"Tāpēc neuztraucieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi rūpēsies. Katrai dienai ir pietiekami daudz savu problēmu."

Mt.ev.6:34

Ievads

Atceraties, kad Jēzus nomierināja vētru? Mācekļi bija pārbijušies, jo viļņi skāra viņu laivu. Haosa vidū Jēzus gulēja uz spilvena. Viņi pamodināja Viņu, jautājot, vai Viņam vispār rūp, ka viņi drīzumā iet bojā. Tomēr Jēzus nesatricinājās. Viņš piecēlās, pamācīja vēju un viļņus, un iestājās pilnīgs miers. Šis stāsts ilustrē mieru, ko Jēzus mums piedāvā.dzīves vētru vidū.

Mt.ev.6:34 ir spēcīgs pants, kas mudina mūs koncentrēties uz tagadni un uzticēties Dievam, ka Viņš rūpēsies par nākotni. Bažas par rītdienu bieži vien laupa mums mieru un prieku, ko mēs varam rast šodien.

Vēsturiskais un literārais konteksts

Mateja grāmata ir viens no četriem Jaunās Derības evaņģēlijiem, un tai ir izšķiroša nozīme, sniedzot detalizētu aprakstu par Jēzus dzīvi, mācībām un kalpošanu. To sarakstīja Matejs, pazīstams arī kā Levijs, muitnieks, kurš kļuva par vienu no Jēzus divpadsmit apustuļiem. Tiek uzskatīts, ka grāmata ir sarakstīta laikā no 70. līdz 110. gadam pēc Kristus dzimšanas, daudzi pētnieki sliecas uz agrāku datumu ap.80.-90. GS.

Mateja evaņģēlijs ir rakstīts galvenokārt jūdu auditorijai, un tā galvenais mērķis ir pierādīt, ka Jēzus ir ilgi gaidītais Mesija, Vecās Derības pravietojumu piepildītājs. Matejs bieži citē Veco Derību un uzsver, ka Jēzus ir šo pravietojumu piepildītājs, lai apliecinātu Viņa mesiāniskās pilnvaras. Turklāt Matejs attēlo Jēzu kā jaunu Mozu, likumu devēju un skolotāju, kuršnes jaunu izpratni par Dieva gribu un nodibina jaunu derību ar Dieva tautu.

Mateja evaņģēlija 6. nodaļa ir daļa no Jēzus Kalna sprediķa, kas aptver 5.-7. nodaļu. Kalna sprediķis ir viena no Jēzus slavenākajām mācībām, un tajā ir ietverti daudzi kristīgās dzīves pamatprincipi. Šajā sprediķī Jēzus izaicina tradicionālo izpratni par reliģiskajām praksēm un sniedz jaunu skatījumu uz tādām tēmām kā lūgšana, gavēšana un rūpes.sirsnīgu un personisku attiecību ar Dievu nozīmi, pretstatā vienkāršiem ārējiem rituāliem.

Mateja evaņģēlija 6. nodaļas plašākā kontekstā Jēzus risina jautājumu par raizēm saistībā ar koncepciju, ka Dieva valstība ir svarīgāka par visu pārējo. Viņš māca saviem sekotājiem par prioritāti izvirzīt attiecības ar Dievu un paļauties, ka Viņš nodrošinās viņu vajadzības. Jēzus izmanto piemērus no dabas, piemēram, putnus un ziedus, lai ilustrētu Dieva rūpes un nodrošinājumu. Šis uzsvars uz uzticēšanos un paļaušanos uz Dievu.kalpo par pamatu Jēzus pamudinājumam 34. pantā - neuztraukties par rītdienu.

Mateja evaņģēlija 6. nodaļas vēsturiskā un literārā konteksta izpratne bagātina mūsu izpratni par 34. pantu. Jēzus mācība par raizēm nav izolēts padoms, bet gan daļa no plašākas tēmas par Dieva izvirzīšanu par prioritāti un Viņa valstības meklēšanu pāri visam citam. Šī holistiskā izpratne ļauj mums labāk izprast Jēzus vēstījuma nolūku un dziļumu Mt. 6:34.

Mateja ev. 6:34 nozīme

Mateja evaņģēlija 6:34 Jēzus sniedz spēcīgu mācību par raizēm un paļāvību uz Dievu. Lai labāk izprastu šī panta nozīmi, aplūkosim katru galveno frāzi un plašākas tēmas, ar kurām tā ir saistīta šajā fragmentā.

  • "Tāpēc neuztraucieties par rītdienu." Jēzus iesāk ar pamācību mums neraizēties par nākotni. Šis pamudinājums seko Viņa iepriekšējām mācībām šajā nodaļā, kur Viņš mudina sekotājus paļauties uz Dieva nodrošinājumu viņu vajadzībām. Sakot mums, lai neuztraucamies par rītdienu, Jēzus nostiprina vēstījumu par paļaušanos uz Dievu un Viņa rūpēm par mums.

  • "jo rītdiena rūpēsies pati par sevi": Šī frāze uzsver, ka uztraukties par nākotni ir veltīgi. Jēzus mums atgādina, ka katra diena nāk ar savām rūpēm un ka koncentrēšanās uz rītdienas raizēm var novērst mūsu uzmanību no tagadnes. Apgalvojot, ka rītdiena pati par sevi rūpēsies, Jēzus mudina mūs apzināties, ka mūsu kontrole pār nākotni ir ierobežota, un paļauties uz Dieva suverēno varu.vadlīnijas.

    Skatīt arī: 21 pants no Bībeles par Dieva Vārdu - Bībeles lappuses
  • "Katrai dienai ir pietiekami daudz problēmu." Jēzus atzīst, ka dzīve ir pilna ar izaicinājumiem un grūtībām. Tomēr, tā vietā, lai pārņemtos ar šīm problēmām, Viņš mudina mūs stāties tām pretī dienu pēc dienas. Šāda pieeja ļauj mums efektīvāk tikt galā ar dzīves izaicinājumiem un šajā procesā paļauties uz Dieva spēku un gudrību.

Rezumējot, Mateja evaņģēlija 6:34 jēga sakņojas plašākās tēmās par uzticēšanos Dievam un Viņa valstības izvirzīšanu par prioritāti. Jēzus māca mums atmest rūpes par nākotni un koncentrēties uz tagadni, paļaujoties uz to, ka Dievs nodrošinās mūsu vajadzības un vadīs mūs cauri dzīves grūtībām. Šī vēsts nav tikai par raizēm, bet arī par mūsu attiecībām ar Dievu un to, cik svarīgi ir meklēt.Viņa valstība ir svarīgāka par visu pārējo. Izprotot šīs saiknes, mēs varam pilnīgāk izprast Jēzus vārdu dziļumu un nozīmi šajā pantā.

Pieteikums

Lai piemērotu Mateja evaņģēlija 6:34 mācību, mums ir jāiemācās uzticēties Dievam un koncentrēties uz tagadni. Šeit ir daži praktiski soļi, kas mums palīdzēs to izdarīt:

Skatīt arī: 26 Bībeles panti par pieticību
  1. Lūdzieties par Dieva vadību : Katru dienu sāciet ar lūgšanu, lūdzot Dievu, lai Viņš jūs vada un dod jums gudrību attiecībā uz izaicinājumiem, ar kuriem jums nāksies saskarties.

  2. Koncentrējieties uz šodienas uzdevumiem : Sastādiet sarakstu ar šodien veicamajiem uzdevumiem un nosakiet to prioritātes. Izvairieties no vēlmes satraukties par to, kas gaidāms nākotnē.

  3. Padodieties savām bailēm : Kad jūs uztrauc bažas par nākotni, atdodiet tās Dievam. Lūdzieties par ticību, lai paļautos uz to, ka Viņš tiks galā ar jūsu bažām.

  4. Kultivējiet pateicību : Praktizējiet pateicību par svētībām savā dzīvē, pat par mazām svētībām. Pateicība palīdz pārvirzīt mūsu uzmanību no tā, kā mums trūkst, uz to, kas mums ir.

  5. Meklējiet atbalstu : Apkārt sev ticīgo kopienu, kas var iedrošināt un lūgties par tevi, kad tu pārvari dzīves izaicinājumus.

Secinājums

Jēzus vārdi Mt.6:34 mums atgādina, ka mums jāpaļaujas uz Dievu un jākoncentrējas uz tagadni. Šādi rīkojoties, mēs varam rast mieru un prieku dzīves vētru un neskaidrību vidū. Mums ir jāmācās atmest savas rūpes par rītdienu un jāpaļaujas uz to, ka Dievs ir noteicējs. Piemērojot šīs mācības savai dzīvei, mēs varam piedzīvot mieru, ko Jēzus piedāvā, pat tad, kad saskaramies ar izaicinājumiem un.grūtības.

Lūgšana dienai

Kungs, paldies par Tavu pastāvīgo klātbūtni un rūpēm manā dzīvē. Palīdzi man uzticēties Tev par savu nākotni un koncentrēties uz šodienas uzdevumiem un izaicinājumiem. Kad iezogas bažas, atgādini man, lai atdodu savas bailes Tev un atrodu mieru Tavā mīlošajā apskāvienā. Māci mani būt pateicīgam par svētībām, ko Tu man esi devis, un paļauties uz ticīgo līdzcilvēku atbalstu. Āmen.

Lasīt vairāk Bībeles pantus par miers

Lasīt vairāk Bībeles pantu par trauksme

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.