Mūsu spēka atjaunošana Dievā

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus; tie celsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenogurst.

Jesajas 40:31

Kāda ir Jesajas 40:31 nozīme?

Jesajas 40. nodaļa iezīmē pāreju Jesajas grāmatā. 39. nodaļas beigās Jesaja pravieto, ka babilonieši iekaros izraēliešus un aizvedīs tos trimdā. 40. nodaļā Jesajas vēstījums pāriet no brīdinājumiem par gaidāmo sodu uz cerību par atjaunošanu.

Babilonieši bija iekarojuši un aizveduši izraēliešus trimdā, un viņi bija izmisumā un apšaubīja savu ticību. 40. nodaļā Jesaja sāk runāt trimdiniekiem mierinājuma un cerības vārdus, sakot, ka viņu laiks trimdā beigsies un ka Dievs atjaunos viņus viņu zemē.

Jesajas 40:31 literārais konteksts ir Dieva varas un suverenitātes tēma. Šī nodaļa sākas ar paziņojumu, ka Dievs nāks ar varu tiesāt tautas un mierināt savu tautu. Visā nodaļā Jesaja uzsver Dieva varu un suverenitāti pretstatā elku un cilvēku vadoņu vājumam un nenozīmīgumam. Jesajas 40:31 ir galvenais pants šajā tēmā. Tas ir galvenais pants.uzsver, ka cilvēki, kas paļaujas uz Dievu, tiks atjaunoti ar spēku un spēs izturēt grūtus apstākļus, nezaudējot cerību.

Kā gaidīt uz Kungu

Jesajas 40:31 ir teikts: "Bet tie, kas gaida To Kungu, atjaunos savus spēkus, tie pacelsies spārnos kā ērgļi, tie skries un nenogurst, tie staigās un nenobīsies." Šī panta nozīmi var saprast, analizējot dažus atslēgas vārdus un frāzes.

 • "Tie, kas gaida To Kungu" attiecas uz izraēliešiem, kuri trimdas laikā ir paļāvušies uz Dievu. Viņi paļauj savu cerību uz to, ka Dievs viņus atbrīvos.

 • "Atjaunos viņu spēkus" norāda uz to, ka viņi piedzīvos atdzimšanu un atjaunošanu. Viņi nebūs izmisuma upuri savu apstākļu dēļ. Viņu cerība uz Dievu stiprinās viņu apņēmību izturēt pašreizējos apstākļus.

  Skatīt arī: 35 iedrošinoši Bībeles panti
 • "Lidot uz spārniem kā ērgļi" ir metafora, kas apzīmē lidot ar vieglumu un graciozitāti, norādot, ka viņi spēs ar pārliecību pārvarēt šķēršļus, ar kuriem saskarsies.

 • "Skriet un nenogurt" nozīmē, ka viņi spēs saglabāt savu sparu un izturību, saskaroties ar grūtībām, nepadodoties vilšanās brīžiem.

 • "Ejiet un nebīstieties" nozīmē, ka viņi spēs turpināt savu ceļojumu ar stabiliem un neatlaidīgiem soļiem, nezaudējot apņēmību.

  Skatīt arī: 50 iedvesmojoši Bībeles panti par prieku, kas pabaro jūsu dvēseli

Šis pants ir mierinājuma un cerības vēstījums izraēliešiem trimdā, kurā viņiem tiek teikts, ka, ja viņi paļausies uz Dievu, viņi tiks atjaunoti ar spēku un spēs izturēt grūtos apstākļus.

Dievs ir tas, kurš dod mums spēku. Mums jāpaļaujas uz Viņu, īpaši grūtos brīžos, lai pārvarētu šķēršļus, ar kuriem saskaramies.

Lūk, daži konkrēti veidi, kā mēs varam atjaunot savu spēku Kungā, gaidot uz Viņu:

 • Lūgšana: Gaidīšana uz Kungu caur lūgšanu ir spēcīgs veids, kā atjaunot savus spēkus. Tā ļauj mums sazināties ar Dievu, dalīties ar Viņu savā sirdī un dzirdēt no Viņa.

 • Bībeles lasīšana: Bībeles lasīšana ir veids, kā sazināties ar Dievu un iegūt izpratni par Viņa gribu un ceļiem. Tas ir arī veids, kā dzirdēt no Viņa un mācīties no Bībelē aprakstītajiem stāstiem par cilvēkiem, kuri ar Dieva palīdzību ir pārvarējuši šķēršļus.

 • Pielūgsme: Pielūgsme ir veids, kā koncentrēties uz Dievu un Viņa varenību. Tā palīdz mums atcerēties, ka Viņš ir suverēns un kontrolē, un ka Viņš ir mūsu slavas vērts.

 • Praktizēt klusumu un vientulību: Gaidīt Kungu nozīmē arī būt klusiem un klausīties. Praktizējot klusumu un vientulību, mēs varam nomierināt savu prātu un sirdi un ieklausīties Dieva balsī.

 • Praktizēt pacietību: Gaidīt uz To Kungu nozīmē arī būt pacietīgam. Tas nozīmē nepadoties, nezaudēt cerību un nepadoties izmisumam. Tas nozīmē neatlaidīgi paļauties uz Dievu pat tad, ja mēs neredzam tūlītējus rezultātus.

 • Praktizēt paklausību: Gaidīt uz Kungu nozīmē arī būt paklausīgiem Viņa vārdam un Viņa gribai. Tas nozīmē sekot Viņa pavēlēm pat tad, kad tās mums nav saprotamas, un pat tad, kad mums tā negribas.

Darot šīs lietas, mēs varam atjaunot savus spēkus Kungā, gaidot uz Viņu. Tas ne vienmēr ir viegli, bet, kad mums tas kļūs par ieradumu, kļūs vieglāk. Un, gaidot uz Kungu, mēs redzēsim, ka Viņš mūs atjauno tā, kā mēs pat iedomāties nevarējām.

Jautājumi pārdomām

Ar kādiem šķēršļiem jūs pašlaik saskaraties?

Kādus praktiskus soļus jūs varat veikt, lai atjaunotu savu spēku Kungā?

Lūgšana par atjaunošanu

Dārgais Kungs,

Šodien es nāku pie Tevis, meklējot garīgu atjaunošanos. Es zinu, ka jūtos noguris un man ir nepieciešams atspirdzinošs pieskāriens no Tevis. Es atzīstu, ka esmu paļāvies uz saviem spēkiem un gudrību, un es saprotu, ka man ir nepieciešams vērsties pie Tevis un uzticēties Tev, lai es gūtu spēku un neatlaidību.

Es lūdzu, lai Tu atjaunotu manu garu, lai man būtu dziļāka sapratne un saikne ar Tevi. Palīdzi man atjaunot savas dzīves mērķa un virziena izjūtu, kā arī atjaunot kaislību kalpot Tev.

Es paļaujos uz Tevi, zinādams, ka Tu esi mana spēka avots. Es lūdzu, lai Tu dod man spēku izturēt grūtus apstākļus un izturību, lai es turpinātu iet Tavā priekšā iezīmēto ceļu.

Es arī lūdzu, lai Tu dod man gudrību atpazīt Tavu gribu un drosmi tai sekot, pat ja tas ir grūti.

Es pateicos Tev par Tavu uzticību un apsolījumiem, ko Tu esi devis tiem, kas Tev uzticas. Jēzus vārdā es lūdzu, Āmen.

Tālākai pārdomu veikšanai

Bībeles panti par cerību

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.