Palikšana vīnogulāju stādījumā: auglīgas dzīves atslēga Jņ.ev.15:5 - Bībeles lappuse

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

"Es esmu vīnogulājs, bet jūs esat zari; ja jūs paliksiet manī un es jūsos, jūs nesīsiet daudz augļu, bet bez manis jūs neko nevarat darīt.""

Jāņa 15:5

Ievads: Garīgā auglīguma avots

Kā Kristus sekotāji mēs esam aicināti dzīvot garīgi auglīgu dzīvi. Šodienas pants no Jāņa evaņģēlija 15:5 sniedz mums spēcīgu ieskatu par to, kā mēs to varam sasniegt, paliekot Jēzū, patiesajā vīnogulājā, un paļaujoties uz Viņa dzīvību dodošo barību.

Vēsturiskais fons: Atvadu runa Jāņa evaņģēlijā

Jņ.ev.15:5 ir daļa no Jēzus atvadu runas, kas ir mācību un sarunu virkne, kas notika starp Jēzu un Viņa mācekļiem Pēdējā vakariņa laikā. Šajā runā, kas atrodama Jāņa evaņģēlija 13.-17. nodaļā, Jēzus sagatavo savus mācekļus Savai gaidāmajai aiziešanai un sniedz viņiem norādījumus par viņu dzīvi un kalpošanu Viņa prombūtnes laikā.

Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa izceļas kā izšķiroša atvadu runas sadaļa, jo tajā tiek ieviesta metafora par vīnogulāju un zariem, uzsverot, cik svarīgi ir palikt Kristū, lai tas nestu augļus mācekļu dzīvē un kalpošanā. Šī metafora un mācība nāk kritiskā brīdī Jāņa evaņģēlijā, jo tā seko stāstījumam par Jēzus publisko kalpošanu un ir pirms Viņa aresta, krustā sišanas un nāves.augšāmcelšanās.

Jāņa evaņģēlija 15:5 Jēzus saka: "Es esmu vīnogulājs; jūs esat zari. Ja jūs paliekat Manī un Es jūsos, jūs nesīsit daudz augļu; bez Manis jūs neko nevarat darīt." Šī mācība uzsver būtiskās attiecības starp Jēzu un Viņa mācekļiem, uzsverot viņu atkarību no Viņa garīgā uzturēšanā un auglības nodrošināšanā.

Tēma par palikšanu Kristū, kas caurvij Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu, papildina un attīsta citas galvenās evaņģēlija tēmas, piemēram, par Jēzu kā mūžīgās dzīvības avotu, Svētā Gara lomu un mīlestības bausli. Visas šīs tēmas saplūst atvadu runā, sniedzot vienotu vēstījumu, kas sagatavo mācekļus viņu turpmākajai misijai un izaicinājumiem, ar kuriem viņi saskarsies.

Jāņa evaņģēlija plašākā kontekstā Jāņa 15. nodaļa kalpo kā tilts starp Jēzus publisko kalpošanu un Viņa gaidāmo krustā sišanu un augšāmcelšanos. Tā sniedz dziļu ieskatu mācekļu attiecību ar Jēzu būtībā, uzsverot, cik svarīgi ir saglabāt saikni ar Jēzu, lai piedzīvotu garīgu izaugsmi un auglību. Šajā nodaļā ietvertās mācības irnozīmīga ietekme uz ticīgo dzīvi gan pirmā gadsimta kontekstā, gan uz kristiešiem mūsdienās, kad viņi cenšas sekot Jēzum un īstenot Viņa misiju pasaulē.

Jāņa evaņģēlija 15:5 nozīme

Jāņa evaņģēlija 15:5 Jēzus māca mums, cik svarīgi ir saglabāt saikni ar Viņu, uzsverot, ka Viņš ir mūsu garīgās izaugsmes un auglības avots. Pārdomājot šo pantu, apdomāsim veidus, kā mēs varam padziļināt savas attiecības ar Jēzu un piedzīvot Viņa pārveidojošo spēku savā dzīvē.

Skatīt arī: Populārākie Bībeles panti

Mūsu attiecību ar Jēzu noteikšana par prioritāti

Lai paliktu Jēzū, mums ir jāliek savas attiecības ar Viņu augstāk par visu pārējo. Tas nozīmē ieguldīt laiku lūgšanā, lasīt Svētos Rakstus un meklēt Viņa vadību savā ikdienas dzīvē. Tuvojoties Jēzum, mēs redzēsim, ka Viņa klātbūtne kļūst par mūsu dzīves enkuru, dodot mums spēku un gudrību jebkurā situācijā.

Būt atvērtam Svētajam Garam

Svētajam Garam ir izšķiroša loma mūsu garīgajā izaugsmē, Viņš dod mums spēku nest augļus un vada mūs mūsu ceļā ar Jēzu. Kad mēs iemācīsimies būt jūtīgi pret Svētā Gara pamudinājumiem, mēs piedzīvosim dziļāku saikni ar Jēzu un labāk sapratīsim Viņa gribu mūsu dzīvē.

Praktizējot paklausību

Palikšana Jēzū nozīmē ne tikai klausīties Viņa vārdos, bet arī īstenot tos praksē. Paklausot Jēzus mācībai un sekojot Viņa piemēram, mēs apliecinām savu mīlestību pret Viņu un apņemšanos palikt Viņa klātbūtnē. Savukārt šī paklausība stiprina mūsu attiecības ar Jēzu un ļauj mums nest vēl vairāk augļu.

Pielietojums: Dzīvošana saskaņā ar Jāņa evaņģēliju 15:5

Lai piemērotu šo pantu, vispirms apdomājiet, kādā veidā jūs paliekat Jēzū, patiesajā vīnogulājā. Vai jūs kopjat savas attiecības ar Viņu caur lūgšanu, Bībeles studēšanu, pielūgsmi un sadraudzību ar citiem ticīgajiem?

Centieties padziļināt savu saikni ar Jēzu, pavadot laiku Viņa klātbūtnē, klausoties Viņa balsī un ļaujot Viņa dzīvību dodošajai barībai ieplūst jūsu dzīvē. Paliekot Kristū, pievērsiet uzmanību augļiem, kas sāk parādīties jūsu dzīvē, piemēram, mīlestībai, priekam, mieram, pacietībai, pacietībai, laipnībai, labestībai, uzticamībai, lēnprātībai un paškontrolei (Gal. 5:22-23).

Visbeidzot, atcerieties, ka garīgais auglīgums nav mūsu pašu pūliņu rezultāts, bet gan dabisks rezultāts mūsu saiknei ar Jēzu, patieso vīnogulāju. Centieties palikt Viņā un paļauties uz Viņa spēku un spēku, zinot, ka bez Viņa jūs neko nevarat izdarīt.

Skatīt arī: Lielākā Dieva dāvana - Bībeles lifete

Dienas lūgšana

Kungs Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu esi patiesais vīnogulājs un mūsu dvēseļu dzīvības un barības avots. Palīdzi mums palikt Tevī, kopjot mūsu attiecības ar Tevi un ļaujot, lai Tava dzīvību dodošā klātbūtne piepilda mūs un pārveido.

Māci mūs paļauties uz Tavu spēku un varenību, apzinoties, ka bez Tevis mēs neko nevaram. Lai mūsu dzīvi iezīmē garīga auglība, kad mēs paliekam Tevī un ļaujam caur mums plūst Tavai mīlestībai, žēlastībai un patiesībai. Tavā vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.