Palikšana Visvarenā ēnā: Psalma 91:1 mierinošais apsolījums

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

"Kas dzīvo Visaugstākā apslēptuvē, tas uzturēsies Visvarenā ēnā."

Psalms 91:1

Ievads: Dieva klātbūtnes patvērums

Neskaidrību un haosa pilnajā pasaulē mēs bieži ilgojamies pēc drošas un patvēruma vietas. Psalms 91:1 mums piedāvā mierinošu apsolījumu par Dieva aizsardzību un gādību, aicinot mūs atrast patvērumu Viņa klātbūtnē.

Vēsturiskais fons: Psalmi kā dzeja un lūgšana

Psalmu grāmata ir 150 ebreju dzejoļu un lūgšanu krājums, ko dažādos laikmetos rakstījuši dažādi autori. Šīs poētiskās ticības, slavēšanas un žēlošanas izpausmes vēstures gaitā ir bijušas svarīga gan senā Izraēla, gan kristīgās baznīcas dievkalpojumu un lūgšanu dzīves sastāvdaļa.

Jo īpaši 91. psalms ir psalms par uzticību un paļāvību uz Dieva aizsardzību un gādību, sniedzot cerību un iedrošinājumu bailēs un bēdu brīžos. 91. psalma autorība ir neskaidra, taču tradicionāli tas tiek piedēvēts Mozum, iekļaujot to Izraēla tuksneša ceļojuma kontekstā. Tomēr daži pētnieki uzskata, ka tas varētu būt tapis laikā, kad Izraēla ceļojums tuksnesī.monarhija, atspoguļojot problēmas, ar kurām saskārās Izraēla un Jūdas ķēniņi.

Psalma 91 struktūru raksturo dialogs starp divām balsīm: viena pauž paļāvību uz Dieva aizsardzību (1.-2. un 9.-13. pants) un otra sniedz pārliecību par Dieva gādību (3.-8. un 14.-16. pants). Šis dialogs rada mijiedarbības un sarunas sajūtu, palīdzot lasītājam vai pielūdzējam dziļāk iesaistīties psalma vēstījumā.

Skatīt arī: 25 Bībeles panti par zvēra zīmi - Bībeles lappuses

Psalmā 91 izmantotie tēli ir spilgti un spēcīgi, un tie ņemti no dažādiem avotiem, tostarp dabas pasaules, seno Tuvo Austrumu mītiem un paša Izraēla pieredzes ar Dievu. Psalmists apraksta Dieva aizsardzību, izmantojot tādas metaforas kā patvērums, cietoksnis, vairogs un sargeņģeļi. Šie tēli ir veidoti tā, lai radītu drošības sajūtu un pārliecību par Dieva spēju aizsargāt savu tautu.no jebkāda veida briesmām - gan fiziskām, gan garīgām.

Skatīt arī: 12 svarīgākie Bībeles panti par tīru sirdi

Savā vēsturiskajā kontekstā 91. psalms, iespējams, tika izmantots kā aizsardzības lūgšana ķēniņam vai citiem vadītājiem, kā arī kā mierinājuma un iedrošinājuma avots Izraēla tautai krīzes vai briesmu brīžos. Laika gaitā tas ir kļuvis par visu vecumu ticīgo iemīļotu tekstu, kas spēcīgi atgādina par Dieva neatslābstošo mīlestību, rūpēm un aizsardzību, saskaroties ar dzīves izaicinājumiem un pārbaudījumiem.neskaidrības.

Psalma 91:1 nozīme

Visaugstākā slepenā vieta

Frāze "slepenā vieta" šajā pantā runā par īpašu, intīmu vietu, kur mēs varam sastapties ar Dievu. Tā ir vieta, kur ir tuvība un sadraudzība ar Visaugstāko, kur mēs varam izliet savu sirdi un rast mierinājumu Viņa klātbūtnē.

Palikšana Dieva ēnā

Palikt Visvarenā ēnā nozīmē dzīvot Viņa aizbildnieciskajā aprūpē. Ēnas tēls pauž domu par patvērumu un patvērumu, simbolizējot Dieva mīlošo klātbūtni, kas mūs sargā un uztur drošībā.

Aicinājums dzīvot un palikt

Psalms 91:1 aicina mūs apmesties un palikt Dieva klātbūtnē, padarot to par mūsu patvēruma un drošības vietu. Tas nav vienreizējs notikums, bet gan nepārtrauktas, pastāvīgas attiecības, kurās mēs meklējam Dieva klātbūtni un aizsardzību savā ikdienas dzīvē.

Pielietojums: Psalma 91:1 izdzīvošana

Lai piemērotu šo pantu, sāciet ar to, ka meklējat Visaugstākā noslēpumu, katru dienu atvēlot laiku lūgšanai, meditācijai un Bībeles studijām. Izkopjiet ciešas attiecības ar Dievu, dalieties ar Viņu savās domās, bailēs un vēlmēs un smelieties spēku no Viņa klātbūtnes.

Uzturoties Dieva ēnā, paļaujieties uz Viņa aizsardzību un gādību, īpaši nedrošības un bēdu brīžos. Atcerieties, ka Viņa klātbūtne ir patvērums un patvērums, uz kuru jūs varat paļauties neatkarīgi no tā, ar ko saskaraties.

Visbeidzot, dalieties ar citiem ar mierinošo apsolījumu no Psalma 91:1, iedrošinot viņus meklēt patvērumu un drošību Visvarenā klātbūtnē. Esiet dzīvs piemērs tam, ko nozīmē dzīvot un palikt Dievā, un ļaujiet savai dzīvei liecināt par mieru un drošību, ko sniedz dziļas attiecības ar Dievu.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par apsolījumu par Tavu klātbūtni, kur mēs varam atrast patvērumu un drošību Visvarenā ēnā. Palīdzi mums izkopt ciešas attiecības ar Tevi, katru dienu meklējot Tavu noslēpumu caur lūgšanu un meditāciju.

Māci mūs paļauties uz Tavu aizsardzību un gādību, īpaši nedrošības un bēdu brīžos. Lai mūsu dzīve ir liecība mieram un drošībai, kas nāk no palikšanas Tavā klātbūtnē, un lai mēs dalāmies šajā mierinošajā apsolījumā ar apkārtējiem. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.