Pārliecība par lietām, kas nav redzamas: mācība par ticību - Bībeles lappuse

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

"Bet ticība ir pārliecība par to, uz ko cerēts, pārliecība par to, kas nav redzams."

Ebrejiem 11:1

Ievads

Vilberforss bija britu politiķis, kurš kopā ar domubiedru grupu nenogurstoši strādāja, lai izbeigtu vergu tirdzniecību Britu impērijā. Neskatoties uz lielo pretestību un daudzām neveiksmēm, Vilberforss bija stingri pārliecināts, ka verdzība ir nepareiza un ka viņa aicinājums ir to izbeigt. Viņš ticēja, ka Dievs galu galā panāks taisnīgumu un ka viņa centieni radīs taisnīgumu.Šī ticība deva viņam pārliecību un cerību, kas viņam bija nepieciešama, lai izturētu daudzus grūtus darba gadus, un galu galā viņš panāca, ka 1833. gadā tika pieņemts verdzības atcelšanas likums, ar kuru visā Britu impērijā tika atcelta verdzība. Vilberforsa ticība ļāva viņam izturēt grūtus apstākļus un strādāt par lielāku mērķi, un viņa centieni ir atstājuši paliekošu ietekmi uz vēsturi.

Skatīt arī: Bībeles panti par laika galu

Ticība ir būtiska kristīgās dzīves sastāvdaļa. Tā ir pārliecināta ticība tam, ko mēs nevaram fiziski redzēt vai aptaustīt. Tā ir paļaušanās un paļaušanās uz Dievu, pat ja mēs pilnībā neizprotam Viņa plānus.

Ticības nozīmi kristīgajā dzīvē nevar pārvērtēt. Ticība ļauj mums uzturēt personiskas attiecības ar Dievu un paļauties uz Viņa apsolījumiem. Tā dod mums cerību un palīdz izturēt grūtus apstākļus. Bez ticības nav iespējams izpatikt Dievam (Ebr.11:6). Lasot šo fragmentu un aplūkojot pieminētos ticības piemērus, lai mūs iedvesmo augt savā ticībā.pilnīgāk ticēt un uzticēties Dievam.

Skatīt arī: 27 pacilājoši Bībeles panti, kas palīdz cīnīties ar depresiju

Kāda ir Vēstules ebrejiem 11:1 nozīme?

Vēstulē ebrejiem 11:1 autors raksta: "Bet ticība ir pārliecība par to, uz ko cerēts, pārliecība par to, kas nav redzams." Vārds "pārliecība" šajā pantā attiecas uz pārliecības vai paļāvības sajūtu. Tā ir pārliecība, ka kaut kas ir patiess un piepildīsies. Vārds "pārliecība" attiecas uz stipru ticību, ka kaut kas ir patiess, pat tad, ja pastāv šaubas vai neskaidrība.

Ticība rada pārliecību un pārliecību, jo tā ļauj mums uzticēties Dievam un Viņa apsolījumiem pat tad, ja mēs neredzam tūlītēju iznākumu. Piemēram, Ābrahāms ticēja, ka Dievs piepildīs Savu apsolījumu un darīs viņu par daudzu tautu tēvu, lai gan viņš bija vecs un bez bērniem (Rom.4:17-21). Viņa ticība deva viņam pārliecību un pārliecību, ka Dievs darīs to, ko Viņš ir apsolījis, un tā.ļāva viņam cerēt uz Dieva plānu viņa dzīvei.

Cerība ir svarīgs ticības aspekts, jo tā ļauj mums ar pārliecību un cerību raudzīties nākotnē. Kad mums ir cerība, mēs varam izturēt grūtus apstākļus un izturēt pārbaudījumus, jo mēs esam pārliecināti, ka Dievs visu darīs mūsu labā (Rom.8:28).

Ticības piemēri Vēstulē ebrejiem 11

Vēstules ebrejiem 11. nodaļā minētie ticības piemēri ir domāti, lai iedrošinātu un iedvesmotu ticīgos ticēt Dievam un Viņa apsolījumiem. Šeit ir īss kopsavilkums par katru piemēru un to, ko tie māca mums par ticību:

Ābela ticība

Ābels pienesa Dievam pieņemamāku upuri, lai gan tas viņam maksāja dzīvību (Ebr.11:4). Tas mums māca, ka ticība ietver paklausību Dievam, pat ja tas ir grūti vai prasa upurus. Mēs varam pielietot šo mācību, būdami gatavi sekot Dieva pavēlēm un uzticēties Viņa plānam, pat ja tas var būt grūti.

Noasa ticība

Noa uzcēla šķirstu, lai gan saskārās ar apkārtējo cilvēku izsmieklu un neticību (Ebr.11:7). Tas mums māca, ka ticība ietver uzticēšanos Dieva Vārdam un sekošanu Viņa norādījumiem, pat ja citi to nesaprot vai nepiekrīt. Mēs varam izmantot šo mācību, paklausot Dieva Vārdam, pat ja tas ir nepopulārs vai nesaprasts.

Ābrahāma ticība

Ābrahāms atstāja savas mājas un sekoja Dieva aicinājumam, nezinādams, kurp viņš dodas (Ebr.11:8). Tas mums māca, ka ticība ietver uzticēšanos Dieva plānam mūsu dzīvei un gatavību sekot, kur Viņš mūs ved. Mēs varam izmantot šo mācību, cenšoties izzināt Dieva gribu mūsu dzīvei un būt gataviem sekot Viņam, pat tad, ja tas mūs izved no mūsu komforta zonas.

Sāras ticība

Sāra ticēja, ka Dievs viņai dos dēlu, lai gan viņa jau bija vecumā, kad nebija spējīga dzemdēt (Ebr.11:11). Tas mums māca, ka ticība ietver paļaušanos uz Dieva spēku darīt neiespējamo un piepildīt Viņa apsolījumus. Mēs varam izmantot šo mācību, ticot Dieva spēkam darboties mūsu dzīvē un piepildīt Viņa plānus, lai cik neiespējami tie nešķistu.

Mozus ticība

Mozus paļāvās uz Dieva plānu atbrīvot izraēliešus no verdzības un izveda tos no Ēģiptes (Ebr.11:24-27). Tas māca mums, ka ticība ietver paļaušanos uz Dieva spēku, kas spēj pārvarēt šķēršļus un īstenot Viņa plānus. Mēs varam izmantot šo mācību, paļaujoties uz Dieva spēku, kas darbojas mūsu dzīvē un īsteno Viņa gribu pat tad, kad saskaramies ar izaicinājumiem vai šķēršļiem.

Rahaba ticība

Rahaba, pagāne un prostitūta, ticēja Dieva spēkam, kas pasargāja un izglāba viņu un viņas ģimeni (Ebr.11:31). Tas mums māca, ka ticību neierobežo mūsu izcelsme vai apstākļi un ka ikviens var ticēt Dievam un tikt glābts. Mēs varam izmantot šo mācību, ticot Dieva spēkam, kas mūs glābj un pārveido, neatkarīgi no mūsu pagātnes vai pašreizējiem apstākļiem.

Ticības nozīme mūsdienu ticīgajiem

Ticība ļauj mums izturēt pārbaudījumus un grūtus apstākļus.

Kad mums ir ticība Dievam, mēs varam paļauties uz Viņa spēku darboties mūsu dzīvē un īstenot Viņa labos plānus pat tad, kad saskaramies ar izaicinājumiem vai cīņām. Tas var dot mums cerību un spēku izturēt grūtos apstākļus, zinot, ka Dievs ir ar mums un ka Viņam ir mērķis visam, kas notiek mūsu dzīvē (Rom.8:28).

Mūsu ticības stiprināšana, lasot un pārdomājot Dieva Vārdu

Dieva vārda lasīšana un pārdomāšana ir būtiska mūsu ticības veidošanai un stiprināšanai. Lasot un studējot Bībeli, mēs uzzinām par Dieva raksturu, Viņa apsolījumiem un Viņa plānu mūsu dzīvei. Tas palīdz mums saprast, kas ir Dievs, un paļauties uz Viņa labestību un uzticību. Tas arī palīdz mums pieaugt mūsu zināšanās par evaņģēliju un labāk sagatavoties, lai dalītos tajā ar citiem.

Ticības loma mūsu attiecībās ar Dievu

Ticība ir būtiska, lai uzturētu personīgas attiecības ar Dievu. Kad mums ir ticība Jēzum, mēs varam droši tuvoties Dievam, zinot, ka Viņš mums ir piedevis un ka mēs esam samierināti ar Viņu caur Jēzus nāvi pie krusta (Efeziešiem 2:8-9). Mūsu ticība arī ļauj mums uzticēties Dieva plānam mūsu dzīvei un sekot Viņa vadībai.

Ticības loma evaņģēlija izplatīšanā citiem

Kad mums ir ticība Jēzum un evaņģēlija vēstij, mēs varam ar pārliecību dalīties tajā ar citiem, zinot, ka tā ir patiesība un ka tai ir spēks pārveidot dzīvi. Mūsu ticība Jēzum dod mums arī drosmi dalīties evaņģēlijā ar citiem, pat ja tas ir grūti vai nepopulāri.

Pārdomu jautājumi

1. Kā ticības definīcija Ebr.11:1 jūs iedvesmo vai izaicina jūsu ticības ceļā? Ko jums nozīmē "pārliecība" un "pārliecība" jūsu ticībā?

2. Kādā veidā jūs esat redzējuši ticības darbību savā vai citu cilvēku dzīvē? Kā ticība ir ietekmējusi jūsu dzīvi? Kā ticība ir ietekmējusi jūsu dzīvi?

3. Lasot Ebrejiem 11. nodaļā aprakstītos ticības piemērus, kuri cilvēki vai stāsti jums izceļas? Kāpēc viņi jums liekas saistoši un kā jūs varat pielietot viņu ticības mācības savā dzīvē?

Dienas lūgšana

Dārgais Dievs,

Paldies par ticības dāvanu. Paldies par pārliecību un pārliecību, ko sniedz paļāvība uz Tevi. Palīdzi mums ticēt kā Ābelam, kurš paklausīja Tev, pat ja tas maksāja viņam dzīvību. Palīdzi mums ticēt kā Noam, kurš uzticējās Tavam Vārdam un sekoja Taviem norādījumiem, pat ja citi to nesaprata. Palīdzi mums ticēt kā Ābrahāmam, kurš atstāja savas mājas un sekoja Tavam aicinājumam, nezinot, kur viņš dodas.

Mēs lūdzam par spēku izturēt grūtus apstākļus un pārbaudījumus, zinot, ka Tu esi ar mums un ka Tev ir nolūks visam, kas notiek mūsu dzīvē. Mēs lūdzam par mūsu ticības padziļināšanos, lasot un pārdomājot Tavu Vārdu. Palīdzi mums pilnīgāk iepazīt Tevi un uzticēties Tavai labestībai un uzticamībai.

Mēs lūdzam par drosmi dalīties evaņģēlijā ar citiem, zinot, ka tas ir patiesība un ka tam ir spēks pārveidot dzīvi. Lai mūsu ticība Jēzum dod mums pārliecību runāt Viņa vārdu un dalīties Viņa mīlestībā ar apkārtējiem.

Mēs lūdzam par to visu Jēzus vārdā. Amen.

Turpmākām pārdomām

Bībeles panti par ticību

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.