Pārvarēt bailes - Bībeles lifete

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un savaldības garu.

2. Timotejam 1:7

Kāda ir 2. Timotejam 1:7 teksta nozīme?

2. Timotejam ir vēstule, ko apustulis Pāvils rakstīja savam protežē Timotejam, kurš bija jauns mācītājs Efezas pilsētā. Tiek uzskatīts, ka tā ir viena no pēdējām Pāvila vēstulēm, kas rakstīta laikā, kad viņš atradās cietumā un viņam draudēja mocekļa nāve. Vēstulē Pāvils iedrošina Timoteju būt stipram ticībā un turpināt evaņģēlija darbu, neskatoties uz grūtībām, ar kurām viņš saskaras.

2. Timotejam 1:7 ir uzsvērts Timoteja ticības un kalpošanas pamats. Šajā pantā ir teikts: "Jo Dievs mums ir devis nevis baiļu garu, bet gan varas, mīlestības un savaldības garu." Timoteja kā evaņģēlija kalpotāja vara un spēks nāk no Dieva, nevis no cilvēka spēka. Bailes, ko Timotejs piedzīvo, nav no Dieva. Timotejs, iespējams, piedzīvo bailes no atriebības par evaņģēlija sludināšanu,tāpat kā viņa mentors Pāvils.

Pāvils mudina Timoteju nekaunēties ne par evaņģēliju, ne par pašu Pāvilu, kurš cieš cietumā. Viņš atgādina Timotejam, ka viņam ir dots Svētais Gars, kas nāk ar spēku, ļaujot mums īstenot Dieva nodomus. 2. Timotejam 1:7 lietotais grieķu vārds "spēks" ir "dunamis", kas attiecas uz spēju kaut ko paveikt vai spēju darboties. Kad Timotejs pakļaujasSvētā Gara vadībā viņš piedzīvos Gara augļus, kas apsolīti Vēstulē galatiešiem 5:22-23, proti, mīlestību un paškontroli, kas palīdzēs viņam pārvarēt savas bailes.

Kad Timotejs pakļausies Svētā Gara spēkam sevī, bailes no cilvēkiem nomainīs mīlestība pret tiem, kas vajā baznīcu, un vēlme, lai viņi tiktu atbrīvoti no savas grēka verdzības caur evaņģēlija pasludināšanu. Viņa bailes vairs nevaldīs pār viņu, turot viņu verdzībā. Viņam būs paškontrole, kas ļaus viņam pārvarēt savas bailes.

Pieteikums

Nosakiet, vai bailes, ko izjūtat, nāk no Dieva vai no cilvēka. Bailes var nākt no dažādiem avotiem. Bailes var būt godbijīga bijība pret svēto Dievu vai arī tās var būt sātana vai mūsu pašu cilvēciskās dabas radīta imobilizējoša pretestība mūsu ticībai. Labs veids, kā noteikt baiļu avotu, ir izpētīt ar tām saistītās domas un sajūtas. Ja bailes sakņojasNo otras puses, ja bailes sakņojas mīlestībā, patiesībā un rūpēs par citiem, tās, iespējams, nāk no Dieva kā brīdinājums vai aicinājums rīkoties.

Lūk, daži praktiski soļi, ko mēs varam veikt, lai pārvarētu bailes savā dzīvē:

Padošanās Svētā Gara spēkam

Svētais Gars ir spēka un paškontroles avots ticīgā cilvēka dzīvē. Kad mēs nododamies Viņam, mēs spējam pārvarēt bailes un ļaujamies Dieva mīlestības un spēka vadībai. To var izdarīt ar lūgšanu, Svēto Rakstu lasīšanu un meklējot Svētā Gara vadību.

Kultivējiet savā sirdī mīlestību pret cilvēkiem

Kad mēs mīlam citus, mēs mazāk baidāmies no viņiem. Tā vietā, lai koncentrētos uz savām bailēm, mēs varam koncentrēties uz mīlestību, kas mums ir pret citiem, un vēlēties, lai Dievs viņiem dotu vislabāko. To var darīt ar lūgšanu, kalpošanu citiem un apzinātu laika pavadīšanu ar cilvēkiem, kuri ir atšķirīgi no jums.

Iesaistieties garīgajā cīņā

Sātans ir iecerējis ar bailēm mūs imobilizēt, neļaujot mums dzīvot saskaņā ar Dieva plānu. Lai to pārvarētu, mēs varam spert konkrētus soļus, piemēram:

Skatīt arī: Bībeles panti par Dieva Valstību - Bībeles lappuses
  • Identificēt konkrētas bailes, kuras sātans izmanto, lai mūs imobilizētu.

  • Atgādināt sev par Dieva vārda patiesību un apsolījumiem, kas attiecas uz mūsu situāciju.

  • Praktizēt garīgās disciplīnas, piemēram, lasīt Dieva vārdu un lūgties.

  • Meklējot atbildību un atbalstu no citiem ticīgajiem.

  • Iesaistīšanās garīgajā cīņā ar lūgšanu un gavēni.

Ir svarīgi atcerēties, ka baiļu pārvarēšana nav vienreizējs notikums, bet gan process, kas prasa konsekventas pūles un paļaušanos uz Svētā Gara spēku. Tāpat ir svarīgi ņemt vērā, ka katra cilvēka bailes ir unikālas, un var būt citi soļi, kas dažiem cilvēkiem darbojas, bet citiem ne. Galu galā Dievs ir spēka avots mūsu dzīvē. Viņš palīdzēs mums pārvarētmūsu bailes tādā veidā, kas ir piemērots katram no mums.

Jautājumi pārdomām

Pavadiet dažas minūtes lūgšanā, klausoties Dievu un lūdzot Viņu, lai Viņš runā uz jums.

  1. Vai jūs izjūtat bailes, kas neļauj jums piepildīt Dieva nodomus?

  2. Kādas konkrētas bailes jūs pašlaik imobilizē?

  3. Kādus konkrētus soļus veiksiet, lai pārvarētu bailes?

Turpmāk ir uzskaitīti vairāki panti, kas varētu palīdzēt vairot jūsu ticību Dievam. Pārdomājot Dieva vārdu, mēs varam koncentrēt savu sirdi un prātu uz Dieva spēku, atgādinot, ka mums nav no kā baidīties.

Lūgšana, lai pārvarētu bailes

Debesu Tēvs,

Šodien es nāku pie Tevis ar baiļu pilnu sirdi. Es cīnos ar bailēm, kas mani kavē dzīvot saskaņā ar Tavu plānu manai dzīvei. Es zinu, ka Tu man neesi devis baiļu garu, bet gan spēka, mīlestības un paškontroles garu.

Es pateicos Tev par Svētā Gara spēku, kas ir manī. Es nododos Tavam spēkam un lūdzu Tavu vadību manā dzīvē. Es ticu, ka Tu dosi man spēku pārvarēt savas bailes un dzīvot saskaņā ar Tavu plānu.

Es arī lūdzu, lai Tu man palīdzi izkopt savā sirdī mīlestību pret citiem. Palīdzi man redzēt cilvēkus sev apkārt caur Tavām acīm un vēlēties viņiem Tavu labāko. Es zinu, ka tad, kad es mīlu citus, man ir mazāka iespēja no viņiem baidīties.

Es saprotu, ka sātans vēlas mani imobilizēt ar bailēm, bet es neesmu viens. Es zinu, ka varu pārvarēt bailes ar Svētā Gara spēku, kas mājo manī. Es lūdzu par gudrību un vadību, lai veiktu konkrētus soļus, iesaistoties garīgajā cīņā pret bailēm, ko ienaidnieks izmanto, lai mani imobilizētu.

Skatīt arī: 10 populārākie Bībeles panti par slavēšanu Dievam

Es paļaujos uz Taviem apsolījumiem un zinu, ka Tu vienmēr esi ar mani. Pateicos par Tavu mīlestību un žēlastību. Jēzus vārdā es lūdzu: Amen.

Turpmākām pārdomām

Bībeles panti par bailēm

Bībeles panti par Dieva spēku

Bībeles panti par Dieva godību

Bībeles panti par ienaidnieku mīlēšanu

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.