Pazemības spēks - Bībeles lifts

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Bet Viņš man sacīja: "Pietiek tev manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tādēļ es vēl jo labprātāk lepojos ar savām vājībām, lai Kristus spēks balstītos uz mani.

2. Korintiešiem 12:9

Kāda ir 2. vēstulē Korintiešiem 12:9 teiktā nozīme?

2. vēstulē korintiešiem galvenās tēmas bija Pāvila apustuliskās autoritātes būtība, kristiešu kalpošanas mērķis, kristiešu ciešanu būtība, izlīgšanas nozīme un ziedojumu vākšana nabadzīgajiem Jeruzalemē.

Vēstulē 2. Korintiešiem 12:9 Pāvils aizstāv savu apustulisko autoritāti. Viņš raksta par atklāsmi, ko saņēmis no Dieva un kurā viņš tika aizgūts uz trešajām debesīm. Lai viņš nekļūtu iedomīgs šo atklāsmju spēka dēļ, Dievs viņam deva "ērkšķi miesā", kas viņu turēja pazemībā. Pāvils raksta: "Trīs reizes es lūdzu To Kungu par to, lai tas mani atstātu. Bet Viņš sacīja.man: "Pietiek manas žēlastības, jo mans spēks ir pilnīgs vājumā." Tāpēc es vēl labprātāk lepojos ar saviem trūkumiem, lai Kristus spēks balstītos uz mani.""

Šajā fragmentā Pāvils uzsver pazemības nozīmi un Dieva žēlastības pietiekamību. Pāvils aizstāv sevi un savu apustuļa amatu, uzsverot, ka viņa autoritāte un spēks nāk no Dieva žēlastības, nevis no viņa paša spējām. Viņš uzsver pazemības nozīmi, atzīstot savu vājumu un nepieciešamību pēc Dieva žēlastības.

Pāvila paša vājuma un pazemības pieredze palīdz izprast kristīgās kalpošanas būtību, ko raksturo vājums un ciešanas, nevis vara un panākumi. Pāvils uzsver, cik svarīgi ir paļauties uz Dieva žēlastību un spēku, nevis uz savām spējām.

Pieņemot savus ierobežojumus, mēs atveramies Dieva spēkam un žēlastībai tādā veidā, kas ļauj mums efektīvāk kalpot citiem. Citiem vārdiem sakot, tieši tad, kad atzīstam savu vājumu, mēs kļūstam stipri Dievā. Pāvila vēstījums ir tāds, ka tieši caur mūsu cilvēcisko vājumu un ierobežotību atklājas Dieva spēks, un ar to ir vērts lepoties.

Pieteikums

Lūk, trīs konkrēti veidi, kā mēs varam pielietot 2. Korintiešiem 12:9 atklātās patiesības:

Savu ierobežojumu apzināšanās un apzināšanās.

Tā vietā, lai censtos slēpt savus ierobežojumus, mums vajadzētu tos atzīt un ļaut, lai tie kļūst par līdzekli, caur kuru Dieva žēlastība var darboties mūsu dzīvē.

Paļaušanās uz Dieva žēlastību

Vēl viens veids, kā pielietot 2. Korintiešiem 12:9 mācības, ir paļauties uz Dieva žēlastību un paļauties uz to, ka tā mūs uzturēs mūsu vājībās. Mums vajadzētu paļauties uz Dieva spēju mūs stiprināt, nevis uz mūsu pašu spējām.

Lepojamies ar savām vājībām

Visbeidzot, mēs varam pielietot 2. Korintiešiem 12:9 mācības, esot neaizsargāti pret citiem un lepojoties ar savām vājībām, ļaujot caur tām parādīties Dieva spēkam. Tā vietā, lai kaunētos par savām vājībām, mēs varam tās izmantot kā iespēju pagodināt Dievu un parādīt pasaulei, ka tieši caur mūsu cilvēciskajām nepilnībām atklājas Dieva spēks.

Skatīt arī: 20 Bībeles panti par Svēto Rakstu iedvesmu

Būt neaizsargātam pret citiem ir spēcīgs veids, kā praktizēt pazemību un norādīt citiem uz Kristu. Kad mēs esam neaizsargāti pret citiem, tas dod cilvēkiem atļauju atbildēt, daloties ar saviem ierobežojumiem un vājībām. Caur pazemību mēs nonākam pie dziļākas izpratnes par Dieva žēlastību. Tāpat kā Jēzus teica: "Svētīgi garā nabadzīgie, jo viņu ir Dieva valstība."

Pazemības piemērs

Hadsons Teilors, Ķīnas iekšējās misijas dibinātājs, bieži lepojās ar savām vājībām. Viņš bija britu kristiešu misionārs Ķīnā un viena no nozīmīgākajām figūrām protestantu misiju vēsturē.

Teilors, tāpat kā Pāvils, atzina un pieņēma savas vājības un bieži rakstīja par to, ka viņa paša ierobežojumi un neveiksmes bija iespēja Dievam parādīt savu spēku un žēlastību. Viņš uzskatīja, ka tieši caur viņa vājībām Dieva spēks kļūst pilnīgs, un viņš bieži runāja par to, ka viņš "nav piemērots uzdevumam", bet Dievs ir. Viņš arī uzskatīja, ka lielīties ar savām vājībām ir nepieciešams.var novest pie tā, ka Kristus spēks balstās uz mums.

Teilora pieeju misijai lielā mērā ietekmēja doma, ka patiesa kristīga kalpošana nav saistīta ar varu vai statusu, bet gan ar kalpošanu citiem un atļaušanos būt vājam, lai tiktu stiprināts ar Dieva žēlastību. Viņš ir lielisks piemērs tam, kā 2. Korintiešiem 12:9 var tikt piemērots praksē.

Lūgšana par pazemību

Dārgais Kungs,

Šodien es nāku pie Tevis ar pazemīgu sirdi, apzinoties savus ierobežojumus un vājības. Es zinu, ka pats saviem spēkiem es neko nespēšu, un man ir vajadzīga Tava žēlastība un spēks.

Es lūdzu, lai Tu dāvā man pazemību atzīt savas vājības un paļauties uz Tavu spēku, kas mani uztur. Es paļaujos uz Tavu žēlastību, kas dod man spēku visā, ko es daru, un zinu, ka tieši caur manām vājībām Tavs spēks kļūst pilnīgs.

Palīdzi man lepoties ar savām vājībām un izmantot tās kā iespēju pagodināt Tevi un parādīt pasaulei Tavu spēku un varenību. Ļauj citiem caur maniem ierobežojumiem ieraudzīt Tavu žēlastību, lai arī viņi iepazītu un uzticētos Tev.

Paldies par jūsu mīlestību un žēlastību un par privilēģiju kalpot jums.

Skatīt arī: Kas ir Gara dāvanas? - Bībeles lappuse

Jēzus vārdā, es lūdzu: Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.