Pilnvarotie liecinieki: Svētā Gara apsolījums Apustuļu darbos 1:8

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

"Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki Jeruzalemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz zemes galam.""

Apustuļu darbi 1:8

Ievads: Aicinājums dalīties ar Labo vēsti

Kā Kristus sekotāji mēs esam aicināti dalīties ar pasauli labajā vēsti par Viņa dzīvību, nāvi un augšāmcelšanos. Šodienas pants Apustuļu darbos 1:8 mums atgādina, ka Svētais Gars mūs ir pilnvarojis būt efektīviem Dieva mīlestības un žēlastības lieciniekiem.

Vēsturiskais fons: agrīnās Baznīcas dzimšana

Apustuļu darbu grāmata, kuras autors ir ārsts Lūka, dokumentē agrīnās kristīgās baznīcas dzimšanu un paplašināšanos. 1. Apustuļu darbu grāmatā Jēzus parādās saviem mācekļiem pēc augšāmcelšanās, sniedzot viņiem pēdējos norādījumus pirms debesīs. Viņš apsolīja viņiem Svētā Gara dāvanu, kas dos viņiem spēku izplatīt evaņģēliju līdz zemes malām. Lai labāk izprastuApustuļu darbu 1:8 nozīmi dievkalpojuma kontekstā, ir svarīgi izpētīt tās vietu grāmatas plašākā tematikā un to, kā tā ievada un sagatavo pamatu galvenās tēmas piepildījumam, kas norisinās Apustuļu darbu stāstījuma gaitā.

Skatīt arī: Kas ir Gara dāvanas? - Bībeles lappuse

Apustuļu darbi 1:8 un plašāka tēma

Apustuļu darbu 1:8 ir teikts: "Bet jūs saņemsiet spēku, kad Svētais Gars nāks pār jums, un jūs būsiet Mani liecinieki Jeruzālemē un visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pat zemes galiem." Šis pants kalpo kā izšķirošais brīdis grāmatā, kas iezīmē tālāko stāstījuma gaitu. Tas uzsver grāmatas centrālo tēmu: baznīcas paplašināšanos caur Svētā Gara spēku,evaņģēlija vēsts izplatās no Jeruzalemes līdz visattālākajiem zināmās pasaules nostūriem.

Galvenā tēma ieviesta un piepildīta

Apustuļu darbi 1:8 ievada galveno tēmu par Svētā Gara pilnvarošanu un vadību agrīnajā draudzē, kas izvēršas visas grāmatas garumā. 2. nodaļā Apustuļu darbi mācekļi saņem Svēto Garu Vasarsvētku dienā, kas iezīmē viņu evaņģēlija izplatīšanas misijas sākumu.

Jeruzalemē (Apustuļu darbi 2-7) apustuļi sludina evaņģēliju, dara brīnumus, un tūkstošiem cilvēku tic Kristum. Vēstij izplatoties uz apkārtējiem Jūdejas un Samarijas reģioniem (Apustuļu darbi 8-12), evaņģēlijs pārkāpj kultūras un reliģiskās robežas. 8. nodaļā Filips sludina samariešiem, bet 10. nodaļā Pēteris nes evaņģēliju pagānu simtniekam Kornēlijam, tādējādi vēstot par to, ka tiek iekļautagan jūdi, gan ne-jūdi baznīcā.

Visbeidzot, evaņģēlijs sasniedz zemes malu ar Pāvila un citu apustuļu misionāru ceļojumu palīdzību (Apustuļu darbi 13-28). Pāvils, Barnaba, Sīla un citi dibina draudzes Mazāzijā, Maķedonijā un Grieķijā, un visbeidzot nes evaņģēliju uz Romu, Romas impērijas sirdi (Apustuļu darbi 28).

Visā Apustuļu darbu laikā Svētais Gars dod apustuļiem un citiem ticīgajiem spēku pildīt Jēzus misiju un būt Viņa lieciniekiem, piepildot apsolījumu, kas dots Apustuļu darbos 1:8. Mūsdienās ticīgajiem šis pants kalpo kā atgādinājums par mūsu pastāvīgo pienākumu dalīties ar labo vēsti par Jēzus augšāmcelšanos un evaņģēlija pārveidojošo spēku, Svētā Gara vadīti un pilnvaroti.

Skatīt arī: 5 soļi garīgajai atjaunošanai - Bībeles lifts

Apustuļu darbu 1:8 nozīme

Svētā Gara dāvana

Šajā pantā Jēzus apsola saviem sekotājiem Svētā Gara dāvanu, kas dos viņiem spēku būt efektīviem Kristus lieciniekiem. Šis pats Gars ir pieejams visiem ticīgajiem, ļaujot mums dzīvot saskaņā ar savu ticību un dalīties evaņģēlijā ar citiem.

Globāla misija

Jēzus norādījumi Apustuļu darbos 1:8 ieskicē mācekļu misijas tvērumu, kas sākas Jeruzalemē un sniedzas līdz zemes galiem. Šis aicinājums uz globālu evaņģelizāciju attiecas uz visiem ticīgajiem, jo mums ir pavēlēts dalīties labajā vēsti ar visu tautu un kultūru cilvēkiem.

Pilnvaroti liecinieki

Svētā Gara spēks ļauj mums būt efektīviem Kristus lieciniekiem, dodot mums drosmi, gudrību un uzdrīkstēšanos, kas nepieciešama, lai dalītos savā ticībā. Paļaujoties uz Gara vadību un spēku, mēs varam ilgstoši ietekmēt Dieva valstību.

Pielietojums: Apustuļu darbu 1:8 izdzīvošana

Lai piemērotu šo fragmentu, sāciet ar lūgšanu, lai Svētais Gars jūs stiprina un vada jūsu ikdienas dzīvē. Lūdziet drosmi, gudrību un spriestspēju, kad jūs cenšaties dalīties evaņģēlijā ar apkārtējiem.

Pieņemiet aicinājumu uz globālu evaņģelizāciju, atbalstot misijas darbu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Meklējiet iespējas sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām un vidēm, daloties Kristus mīlestībā ar saviem vārdiem un darbiem.

Visbeidzot, atcerieties, ka savā misijā liecināt par Kristu neesat viens. Uzticieties Svētā Gara spēkam, kas jūs apbruņo un atbalsta, un centieties attīstīt dziļākas attiecības ar Dievu caur lūgšanu, Bībeles studēšanu un sadraudzību ar citiem ticīgajiem.

Dienas lūgšana

Debesu Tēvs, mēs pateicamies Tev par Svētā Gara dāvanu, kas dod mums spēku būt efektīviem Kristus lieciniekiem. Palīdzi mums pieņemt mūsu aicinājumu dalīties evaņģēlijā ar cilvēkiem ap mums un atbalstīt misijas darbu gan vietējā, gan pasaules mērogā.

Piepildi mūs ar drosmi, gudrību un spriestspēju, kad mēs cenšamies ilgstoši ietekmēt Tavu valstību. Lai mēs paļaujamies uz Svētā Gara spēku, kas mūs vada un stiprina mūsu misijā, un lai mūsu dzīve ir liecība par Tavu mīlestību un žēlastību. Jēzus vārdā, mēs lūdzam. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.