Šeit es esmu, sūti mani

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Un es dzirdēju Tā Kunga balsi, kas sacīja: "Ko man sūtīt un kas dosies mūsu labā?" Tad es sacīju: "Lūk, es esmu! Sūti mani!"

Jesajas 6:8

Kāda ir Jesajas grāmatas 6:8 nozīme?

Izraēla piedzīvoja krīzes laiku. Ziemeļu karalisti bija iekarojuši asīrieši, un tauta bija aizvesta trimdā. Arī Jūdas dienvidu karalistei draudēja iebrukums. Izraēlas tauta bija iesakņojusies dumpībā pret Dievu, pievērsusies elku pielūgsmē un sekojusi kanaāniešu dieviem. Šajos nemieros Dievs aicināja Jesaju būt par savupravietis: pasludināt spriedumu un aicināt Dieva tautu nožēlot grēkus.

Dieva godības vīzija

Jesajam ir redzējums no Tā Kunga. Dievs ir iesēdināts templī, ap Viņu ir serafīni (eņģeļi), kas kliedz: "Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs no saimēm, visa zeme ir pilna Viņa godības!" (Jesajas 6:3). Jesaja ir pārņemts līdz sirds dziļumiem. Stāvot svētā Dieva priekšā, viņš ir notiesāts par savu grēcīgumu un sauc atzīšanās: "Bēdas man! Es esmu pazudis, es esmu nešķīstu lūpu cilvēks, un es dzīvojunešķīstu lūpu ļaužu vidū, jo manas acis ir redzējušas Ķēniņu, karavīru Kungu!" (Jesajas 6:5).

Atrodoties visvarenā un svētā Dieva klātbūtnē, Jesaja tiek pārliecināts par savu nepietiekamību un grēku. Tā ir kopīga tēma visos Svētajos Rakstos. Dievs aicina cilvēkus padoties, atklājot savu svētumu. Dievs caur degošo krūmu stājas pretī Mozum un aicina viņu atbrīvot izraēliešus no viņu gūsta Ēģiptē. Mozus jūtas neadekvāts šim uzdevumam, bet galu galā padodas Dieva priekšā.zvanot.

Gideonu apmeklē Tā Kunga eņģelis, kurš aicina Gideonu atbrīvot izraēliešus no midiāniešu armijas draudiem. Gideons atzīst savu neatbilstību, pirms nododas Dieva suverenitātei un aicina uz savu dzīvību (Ties.6:15).

Kad Pēteris redz, ka Jēzus dara brīnumu, viņš atmodina Jēzus spēku un savu grēcīgumu, sakot: "Atkāpies no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, Kungs!" (Lk.ev.6:5), bet pēc tam seko Jēzum kā viens no pirmajiem mācekļiem.

Padošanās Dieva gribai

Mums vajadzētu atbildēt uz Dieva aicinājumu mūsu dzīvē ar tādu pašu paklausību un apņēmību kā Jesajam. Mums vajadzētu būt pazemīgiem, atzīstot, ka mēs neko nespējam bez Dieva žēlastības. Mums vajadzētu būt gataviem atdot savus plānus un vēlmes Dieva gribai un būt paklausīgiem Viņa pavēlēm, cenšoties dziļāk iepazīt Viņu, izmantojot savas dāvanas un talantus, lai kalpotu Viņam un miesai.Kristus.

Mums vajadzētu būt gataviem riskēt Kristus dēļ, iziet no savas komforta zonas un paļauties uz Dieva uzticību un nodrošinājumu. Galu galā mums vajadzētu ticēt, ka Dieva plāni ar mums ir mūsu labā un Viņa godam.

Tāpat kā Dievs konfrontēja Israēla praviešus ar savu godību, aicinot viņus uz uzticīgu kalpošanu, Jēzus atklāja savu autoritāti mums kā saviem mācekļiem, aicinot mūs uz uzticīgu kalpošanu.

"Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, mācīdami tās ievērot visu, ko Es jums esmu pavēlējis.""

Kā Jēzus Kristus sekotāji, mūsu vienīgā pareizā reakcija ir sekot Jesajas pēdās, saucot: "Lūk, es esmu, sūti mani!".

Piemērs par nodošanos Dieva gribai

Deivids Brainerds bija 18. gadsimta amerikāņu prezbiterāņu misionārs un teologs, kurš vislabāk ir pazīstams ar savu darbu starp Amerikas pamatiedzīvotājiem Jaunanglijā.

Brainerds piedzima dievbijīgā kristiešu ģimenē, taču viņa bērnība bija grūta. Viņš cīnījās ar nepilnvērtības sajūtu un neiederības izjūtu. Neraugoties uz kristīgo audzināšanu, viņš nebija īpaši ieinteresēts kļūt par mācītāju, un lielāko daļu jaunības viņš pavadīja, nodarbojoties ar pasaulīgām interesēm.

Divdesmit gadu vecumā Brainerds piedzīvoja spēcīgu garīgu pieredzi, kas izmainīja viņa dzīvi. Viņš sajuta spēcīgu Dieva aicinājumu kļūt par kalpotāju un misionāru. Sākotnēji viņš pretojās šim aicinājumam, uzskatīdams, ka nav ne cienīgs, ne spējīgs veikt šādu uzdevumu, bet beigās padevās Dieva gribai.

Brainerds kļuva par prezbiteriāņu mācītāju un drīz pēc tam tika nosūtīts kā misionārs pie Amerikas pamatiedzīvotāju ciltīm. Lai gan viņam nācās saskarties ar daudzām grūtībām un neveiksmēm, viņš neatlaidīgi turpināja savu darbu, un galu galā ieguva daudzu cilšu uzticību un cieņu.

Brainerda darbs nebija viegls. Viņš saskārās ar daudzām grūtībām un pārbaudījumiem. Viņš cieta no sliktas veselības, izolētības un pretestības gan no cilšu, gan kolonistu puses. Tomēr viņš turpināja izplatīt evaņģēliju, un daudzi Amerikas pamatiedzīvotāji tika pievērsti kristietībai, pateicoties viņa centieniem. Viņš nomira 29 gadu vecumā, un viņa dienasgrāmata tika publicēta pēcnāves, kļūstot par bestselleru un iedvesmojot daudzus.misionāriem pārvarēt savas bailes un nepilnības kalpošanā Kristum.

Savā dienasgrāmatā Brainerds rakstīja: "Lūk, es esmu šeit, sūti mani; sūti mani uz zemes galiem; sūti mani uz skarbajiem, mežonīgajiem tuksneša nomaldiem; sūti mani no visa, ko sauc par mierinājumu uz zemes; sūti mani pat uz pašu nāvi, ja vien tā kalpo Tavai kalpošanai un Tavas valstības veicināšanai."

Padošanās lūgšana

Debesu Tēvs,

Skatīt arī: 39 uzmundrinoši Bībeles panti, lai pārvarētu bailes

Es nāku Tavas priekšā, pazemīgi nododot savu dzīvi Tavai gribai un Tavam aicinājumam. Es piešķiru savu balsi eņģeļu saucienam: "Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Dievs visvarenais. Visa zeme ir pilna Tavas godības.

Es esmu pārsteigts par Tavu godību un spēku. Es esmu grēcīgs un necienīgs, bet es paļaujos uz Tavu žēlastību un žēlsirdību.

Es atveru savu sirdi un prātu, lai dzirdētu Tavu balsi. Es lūdzu drosmi teikt: "Es esmu šeit, sūti mani!", kad Tu mani aicini kalpot.

Es zinu, ka Tavs darbs var būt grūts un ka man var nākties saskarties ar daudziem izaicinājumiem, bet es paļaujos uz Tavu spēku un Tavu vadību. Es zinu, ka Tu vienmēr būsi ar mani un ka Tu dosi man gudrību un spēku, lai es varētu īstenot Tavu gribu.

Es lūdzu par paklausīgu sirdi un padevības garu. Palīdzi man paļauties uz Tevi un paļauties uz Tavu žēlastību pat tad, kad man ir bail.

Skatīt arī: Mācīšanās pielūgt garā un patiesībā no Jāņa ev. 4:24 - Bībeles lappuse

Es atdodu Tev visu sevi, savu prātu, savu ķermeni, savu dvēseli, savu nākotni, visu sevi. Es uzticos Tev, ka Tu mani vadīsi un vadīsi pa ceļu, ko Tu man esi iezīmējis.

Es lūdzu par to Jēzus Kristus, mana Kunga un Pestītāja, vārdā. Amen.

John Townsend

Džons Taunsends ir kaislīgs kristiešu rakstnieks un teologs, kurš savu dzīvi ir veltījis Bībeles studēšanai un dalīšanai labajās ziņās. Ar vairāk nekā 15 gadu pieredzi pastorālajā kalpošanā Džonam ir dziļa izpratne par garīgajām vajadzībām un izaicinājumiem, ar kuriem kristieši saskaras savā ikdienas dzīvē. Kā populārā emuāra Bible Lyfe autors Džons cenšas iedvesmot un iedrošināt lasītājus dzīvot savā ticībā ar jaunu mērķtiecības un apņemšanās sajūtu. Viņš ir pazīstams ar savu saistošo rakstīšanas stilu, pārdomas rosinošām atziņām un praktiskiem padomiem, kā piemērot Bībeles principus mūsdienu izaicinājumiem. Papildus rakstīšanai Džons ir arī pieprasīts lektors, kurš vada seminārus un rekolekcijas par tādām tēmām kā māceklība, lūgšanas un garīgā izaugsme. Viņam ir dievišķības maģistra grāds no vadošās teoloģijas koledžas, un šobrīd viņš kopā ar ģimeni dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs.