20 Ayat Alkitab tentang Inspirasi Kitab Suci

John Townsend 10-06-2023
John Townsend

A. W. Tozer pernah berkata, "Alkitab bukan sekadar buku manusia yang diilhamkan oleh Tuhan; ia adalah buku ilahi yang telah diberikan kepada kita oleh Tuhan." Ini adalah pernyataan yang sangat kuat yang menonjolkan kepentingan Alkitab dalam kehidupan kita sebagai orang Kristian. Bible ialah firman Tuhan yang diilhamkan, bermakna ia adalah sumber kebenaran dan hikmat yang boleh dipercayai yang datang terus daripada Tuhan Sendiri.

Salah satu sebab utama mengapa Bible adalah sumber kebenaran yang boleh dipercayai adalah kerana hikmahnya berasal dari Tuhan dan bukan dari manusia. Bible tidak ditulis oleh sekumpulan lelaki yang berkumpul dan memutuskan apa yang mereka mahu masukkan ke dalamnya. Sebaliknya, Alkitab diilhamkan oleh Roh Kudus dan mengandungi kata-kata penyataan diri Tuhan tentang diri-Nya. Inilah sebabnya mengapa kita boleh mempercayai Bible untuk mengajar kita kebenaran tentang Tuhan dan rancangan-Nya untuk kehidupan kita.

Sebab lain mengapa Bible adalah buku yang penting ialah kerana ia mengandungi semua yang kita perlu tahu tentang orang Kristian iman untuk hidup bertuhan. Bible bukan sekadar buku cerita atau buku sejarah. Ia adalah dokumen hidup yang mengajar kita bagaimana untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristian. Tuhan menggunakan kitab suci untuk mengajar kita iman Kristian supaya kita boleh menjadi lebih dekat kepada-Nya dan mengalami kasih dan rahmat-Nya.

Jika anda seorang Kristian, maka Bible harus menjadi sumber galakan dan kekuatan dalam hidup awak. Bible bukan sekadar bukuperaturan atau senarai perkara yang perlu dilakukan. Ia adalah kesaksian yang kuat terhadap pekerjaan Tuhan yang hidup. Apabila anda membaca Alkitab, anda sedang membaca kata-kata kehidupan yang mempunyai kuasa untuk mengubah hidup anda selama-lamanya.

Ayat Alkitab Utama tentang Inspirasi Kitab Suci

2 Timotius 3:16-17

Segala Kitab Suci ditiupkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya hamba Allah itu cakap, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik.

Ayat-ayat Alkitab Penting Lain tentang Inspirasi Kitab Suci

Matius 4:4

Tetapi Dia menjawab, “Ada tertulis: Manusia hidup bukan dari roti sahaja, tetapi dari setiap perkataan yang datang dari mulut Tuhan.'”

Yohanes 17:17

Kuduskan mereka dalam kebenaran; firmanmu adalah kebenaran.

Lihat juga: Inti Injil: Roma 10:9 dan Mesejnya yang Mengubah Kehidupan

Kis 1:16

Saudara-saudara, Kitab Suci harus digenapi, yang telah difirmankan sebelumnya oleh Roh Kudus melalui mulut Daud tentang Yudas, yang menjadi penuntun bagi mereka. yang menangkap Yesus.

Lihat juga: 20 Ayat Alkitab tentang Kelimpahan

1 Korintus 2:12-13

Sekarang kita tidak menerima roh dunia, tetapi Roh yang berasal dari Allah, supaya kita mengerti apa yang dianugerahkan dengan cuma-cuma. kita oleh Allah. Dan kami menyampaikan ini dalam perkataan yang tidak diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi diajarkan oleh Roh, menafsirkan kebenaran rohani kepada mereka yang rohani.

1 Tesalonika 2:13

Dan kami juga tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena ini, bahawa apabila kamu menerima firman Tuhan, yang kamu dengardaripada kami, kamu tidak menerimanya sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai apa yang sebenarnya, yaitu firman Tuhan, yang bekerja di dalam kamu, orang-orang percaya.

2 Petrus 1:20-21

Mengetahui perkara ini pertama sekali, bahawa tidak ada nubuatan Kitab Suci datang dari tafsiran seseorang sendiri. Kerana tidak ada nubuat yang pernah dibuat oleh kehendak manusia, tetapi manusia berkata-kata dari Allah ketika mereka dipimpin oleh Roh Kudus.

2 Petrus 3:15-15

Dan hitunglah kesabaran dari Tuhan kita sebagai keselamatan, sama seperti saudara kita yang dikasihi Paulus juga menulis kepada kamu menurut hikmat yang diberikan kepadanya, seperti yang dilakukannya dalam semua suratnya ketika dia berbicara di dalamnya tentang perkara-perkara ini. Terdapat beberapa perkara di dalamnya yang sukar difahami, yang diputarbelitkan oleh orang-orang yang jahil dan tidak stabil untuk membinasakan diri mereka sendiri, seperti yang mereka lakukan dalam Kitab Suci yang lain.

Ayat-ayat Alkitab tentang Pengilhaman Roh Kudus

2 Samuel 23:2

Roh Tuhan berfirman melalui aku; firman-Nya ada di lidahku.

Ayub 32:8

Tetapi roh di dalam manusia, nafas Yang Mahakuasa, yang membuatnya mengerti.

Yeremia 1 :9

Lalu Tuhan mengulurkan tangan-Nya dan menjamah mulutku. Dan Tuhan berkata kepadaku, “Lihat, Aku menaruh firman-Ku ke dalam mulutmu.”

Matius 10:20

Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu bercakap melalui kamu.

Lukas 12:12

Sebab pada saat itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang patut kamu katakan.

Yohanes 14:26

Tetapi Penolong, yangRoh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah Kukatakan kepadamu.

Yohanes 16:13

Apabila Roh itu tentang kebenaran datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, kerana Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang didengarnya akan dikatakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu perkara yang akan datang.

1 Yohanes 4:1

Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi palsu telah keluar ke dunia.

Ilham dari Kitab Suci dalam Perjanjian Lama

Keluaran 20:1-3

Dan Allah berfirman semua firman ini, "Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa kamu keluar dari Mesir, dari tanah perhambaan. Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.”

Keluaran 24:3-4

Musa datang dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan. Orang-orang menjawab dengan satu suara dan berkata, "Segala firman yang telah difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Dan Musa menuliskan segala firman Tuhan.

Yeremia 36:2

Ambillah sebuah gulungan dan tulislah di atasnya segala firman yang telah Kukatakan kepadamu tentang Israel dan tentang Yehuda, dan mengenai semua bangsa, sejak hari Aku mula-mula berbicara kepadamu, dari zaman Yosia, sampai hari ini.

Yehezkiel 1:1-3

Dalam tahun ketiga puluh, pada tahun bulan keempat, pada hari kelima bulan itu, kerana saya adalah antara orang buangan olehTerusan Kebar, langit terbuka, dan aku melihat penglihatan Tuhan. Pada hari kelima bulan itu (itulah tahun kelima pembuangan Raja Yoyakhin), firman Tuhan datang kepada imam Yehezkiel anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan tangan Tuhan berada di atasnya di sana.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.