21 Ayat Alkitab tentang Firman Tuhan

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Dalam masa ketika kefasikan dunia semakin meningkat, adalah lebih penting daripada sebelumnya untuk mengindahkan firman Tuhan.

Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita (Mazmur 119:105). Ia adalah asas yang pasti bahawa kita boleh membina hidup kita di atasnya (2 Timotius 3:16).

Apabila kita mengabaikan firman Tuhan, kita mengabaikan perkara yang mempunyai kuasa untuk mengubah hidup kita. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk menginsafkan kita tentang dosa, untuk mengajar kita kebenaran, dan untuk memimpin kita dalam kebenaran (Mazmur 119:9-11). Ia hidup dan aktif, lebih tajam daripada pedang bermata dua mana pun (Ibrani 4:12), mampu menginsafkan kita akan dosa dan melenyapkan penipuan diri kita.

Janganlah kita menjadi seperti mereka yang mengenepikan firman Tuhan. Tuhan, lebih suka janji kosong dunia ini. Marilah kita menghargai firman Tuhan, menyembunyikannya di dalam hati kita, supaya kita tidak berdosa kepada-Nya (Mazmur 119:11).

Renungkan Ayat Alkitab berikut tentang Firman Tuhan untuk membantu anda menghargainya dalam hati anda.

Firman Tuhan memberikan bimbingan dan arahan

Firman Tuhan adalah seperti peta yang memberikan bimbingan dan petunjuk. Ia menunjukkan kepada kita cara untuk pergi dan apa yang perlu dielakkan. Apabila kita tersesat, ia akan membimbing kita kembali ke jalan yang benar. Dan apabila kita berasa sendirian, ia ada untuk menghibur kita dan mengingatkan kita bahawa Tuhan bersama kita.

Yesaya 55:11

Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku; ia tidak akan kembali kepada sayakosong, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya.

Mazmur 119:105

Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.

Ayub 23:12

Aku tidak menyimpang dari perintah bibir-Nya; Aku lebih menghargai perkataan mulutnya daripada makanan harianku.

Matius 4:4

Manusia tidak akan hidup dari roti sahaja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.

Lukas 11:28

Ia menjawab, “Lebih berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan menaatinya.”

Yohanes 17:17

Kuduskan mereka dalam kebenaran; firman anda adalah kebenaran.

Firman Tuhan adalah kebenaran yang kekal

Firman Tuhan adalah kekal dan benar. Ia tidak pernah berubah dan sentiasa relevan. Ia adalah asas yang kukuh yang boleh kami andalkan, tidak kira apa pun yang berlaku dalam hidup kami.

Mazmur 119:160

Kesimpulan firman-Mu adalah kebenaran, dan setiap orang daripada-Mu peraturan yang benar kekal selama-lamanya.

Amsal 30:5

Setiap firman Tuhan terbukti benar; Ia adalah perisai bagi mereka yang berlindung kepada-Nya.

Yesaya 40:8

Rumput menjadi layu, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan kita akan tetap untuk selama-lamanya.

Matius 24:35

Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu.

Firman Tuhan membantu kita melawan dosa

Firman Tuhan menusuk kita hati dan fikiran, mendedahkan kebenaran kepada kita. Ia menginsafkan kita tentang dosa kita dan menunjukkan kita kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalankeselamatan.

Mazmur 119:11

Aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau.

2 Timotius 3:16

Segala Kitab Suci dihembuskan oleh Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.

Kolose 3:16

Biarlah firman Kristus diam. di dalam kamu dengan segala limpahnya, sambil mengajar dan menasihati seorang akan yang lain dalam segala hikmat, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dengan rasa syukur dalam hatimu kepada Allah.

Ibrani 4:12

Untuk firman Tuhan hidup dan aktif, lebih tajam dari pada pedang bermata dua mana pun, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan dapat membedakan pikiran dan niat hati.

Efesus 6:17

Ambillah ketopong keselamatan dan pedang Roh, yaitu firman Tuhan.

Yakobus 1:21-22

Oleh itu, buanglah segala kekotoran moral. dan kejahatan yang begitu berleluasa dan dengan rendah hati menerima firman yang ditanam dalam diri anda, yang boleh menyelamatkan anda. Jangan hanya mendengar perkataan, dan menipu diri sendiri. Lakukan apa yang dikatakan.

Kaji dan Ajar Firman Tuhan

Apabila kita merenungkan firman Tuhan, kita diubah oleh kuasanya (Roma 12:2). Kami menjadi lebih seperti Kristus dan lebih bersedia untuk melayani Dia.

1 Korintus 2:13

Dan kami menyampaikan ini dalam perkataan yang tidak diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi diajarkan oleh Roh, menafsirkan kebenaran rohani kepada mereka yang beradarohani.

2 Timotius 2:15

Berusahalah yang terbaik untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai seorang yang berkenan, seorang pekerja yang tidak perlu malu, dengan benar menyampaikan firman kebenaran.

Lihat juga: Raja Damai (Yesaya 9:6)

Roma 10:17

Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus.

Kisah 17:11

Sekarang orang Yahudi ini lebih mulia. daripada mereka di Tesalonika; mereka menerima firman itu dengan penuh semangat, dan setiap hari menyelidiki Kitab Suci untuk mengetahui sama ada perkara ini benar.

Lihat juga: 67 Ayat Alkitab untuk Kekuatan dalam Masa Sukar

Titus 1:1-3

Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus , demi iman umat pilihan Allah dan pengetahuan mereka tentang kebenaran, yang sesuai dengan kesalehan, dengan pengharapan akan hidup yang kekal, yang dijanjikan Allah, yang tidak pernah berdusta, sebelum permulaan zaman dan pada waktunya dinyatakan dalam firman-Nya melalui khutbah yang telah diamanahkan kepada saya oleh perintah Tuhan Juruselamat kita.

Petikan Kristian tentang Firman Tuhan

"Firman Tuhan yang difahami dengan baik dan dipatuhi secara agama adalah jalan terpendek untuk kesempurnaan rohani. Dan kita tidak boleh memilih beberapa petikan kegemaran untuk mengecualikan yang lain. Tidak kurang daripada keseluruhan Alkitab boleh menjadikan seorang Kristian sepenuhnya." - A. W. Tozer

"Firman Tuhan seperti singa. Anda tidak perlu mempertahankan singa. Apa yang perlu anda lakukan ialah melepaskan singa itu, dan ia akan mempertahankan dirinya." - Charles Spurgeon

"Alkitab ialah suara Tuhan yang bercakap kepada kita, sama benarnya seolah-olah kita mendengarnyaboleh didengari." - John Wycliffe

"Oleh itu, seluruh Kitab Suci menunjukkan bagaimana Tuhan, melalui Firman-Nya, menawarkan dan menganugerahkan kepada kita setiap perkara yang baik." - John Calvin

"Firman Tuhan adalah seperti tukul yang menghancurkan batu penentangan kita dan api yang memakan penentangan kita." - John Knox

Doa kepada Hargai Firman Tuhan dalam Hatimu

Ya Tuhan,

Engkau adalah sumber kebenaran yang kekal. Engkau baik dan bijaksana, dan telah menyatakan hikmat-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Ia adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku.

Tolonglah aku untuk menghargai kata-katamu di dalam hatiku. Agar aku dapat hidup dengan setiap perkataan yang keluar dari mulutmu.

Tolong supaya aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada-Mu. Tolonglah aku untuk mengikuti jalan-Mu dan mematuhi perintah-Mu.

Dalam nama Yesus, Amin.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.