23 Ayat Alkitab tentang Grace

John Townsend 11-06-2023
John Townsend

Kamus mentakrifkan rahmat sebagai "nikmat Tuhan yang percuma dan tidak layak, seperti yang dinyatakan dalam keselamatan orang berdosa dan pemberian berkat." Dengan kata lain, kasih karunia adalah kebaikan Tuhan yang tidak selayaknya diperolehi. Ia adalah pemberian-Nya kepada kita, diberikan secara percuma dan tanpa sebarang ikatan.

Rahmat Tuhan terhadap kita berasal dari watak-Nya. Tuhan adalah “penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia” (Keluaran 34:6). Tuhan ingin melimpahkan berkat kepada ciptaan-Nya (Mazmur 103:1-5). Dia bergembira dengan kesejahteraan hamba-hamba-Nya (Mazmur 35:27).

Tindakan rahmat Tuhan yang tertinggi ialah keselamatan yang Dia sediakan melalui Yesus Kristus. Alkitab memberitahu kita bahawa kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus (Efesus 2:8). Ini bermakna bahawa keselamatan kita tidak diperoleh atau layak; ia adalah pemberian percuma daripada Tuhan. Dan bagaimana kita menerima hadiah ini? Dengan meletakkan iman kita kepada Yesus Kristus. Apabila kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya, Dia mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal (Yohanes 3:16).

Kita juga mengalami berkat Tuhan melalui pemberian rahmat (Efesus 4:7). Perkataan Yunani untuk rahmat (charis) dan karunia rohani (charismata) adalah berkaitan. Karunia rohani adalah ungkapan kasih karunia Tuhan, yang direka untuk menguatkan dan membina tubuh Kristus. Yesus memberikan pemimpin kepada gereja untuk melengkapkan pengikut-pengikutnya untuk pelayanan. Apabila setiap orang menggunakan karunia rohani yang telah mereka terima, gereja bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan satuyang lain (Efesus 4:16).

Apabila kita menerima rahmat Tuhan, ia mengubah segala-galanya. Kita diampuni, dikasihi, dan diberi kehidupan kekal. Kita juga menerima karunia rohani yang membolehkan kita melayani orang lain dan membina tubuh Kristus. Semasa kita bertumbuh dalam pemahaman kita tentang anugerah Tuhan, semoga kita juga bertumbuh dalam rasa syukur atas semua yang telah Dia lakukan untuk kita.

Tuhan Maha Pengasih

2 Tawarikh 30:9

Sebab Tuhan, Allahmu, pengasih dan penyayang. Dia tidak akan memalingkan muka-Nya daripada kamu jika kamu kembali kepadanya.

Nehemia 9:31

Tetapi dalam kemurahan-Mu yang besar, Engkau tidak membinasakan atau meninggalkan mereka, kerana Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang.

Yesaya 30:18

Tetapi Tuhan ingin mengasihani kamu; oleh itu Dia akan bangkit untuk menunjukkan belas kasihan kepadamu. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan Dia!

Lihat juga: 27 Ayat Bible tentang Kanak-kanak

Yohanes 1:16-17

Dari kelimpahan kasih karunia-Nya Ia memberkati kita semua, memberikan kita satu demi satu berkat. Allah memberikan Taurat melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus.

Diselamatkan oleh Kasih Karunia

Roma 3:23-25

Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia dibenarkan sebagai suatu pemberian, melalui penebusan yang ada dalam Kristus Yesus, yang telah ditetapkan Allah sebagai pendamaian oleh darah-Nya, supaya diterima oleh iman. Ini adalah untuk menunjukkan kebenaran Allah, kerana dalam kesabaran ilahi-Nya Ia telah melewati yang terdahuludosa.

Roma 5:1-2

Oleh itu, kerana kita telah dibenarkan oleh iman, kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk melalui iman ke dalam kasih karunia ini, yang di dalamnya kita berdiri, dan kita bersukacita dalam pengharapan akan kemuliaan Allah.

Roma 11:5-6

Demikian juga pada masa sekarang ada sisa, yang dipilih oleh kasih karunia. Tetapi jika ia adalah kerana kasih karunia, ia bukan lagi berdasarkan perbuatan; jika tidak, kasih karunia bukan lagi anugerah.

Efesus 2:8-9

Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan perbuatan anda sendiri; itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri.

2 Timotius 1:8-10

Sebab itu janganlah kamu malu bersaksi tentang Tuhan kita , dan bukan juga aku yang dipenjarakannya, melainkan ikut menderita karena Injil oleh kuasa Allah, yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita kepada panggilan kudus, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang dikaruniakan-Nya kepada kita. Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang telah dinyatakan melalui penyataan Juruselamat kita, Kristus Yesus, yang menghapuskan maut dan memberi terang kepada kehidupan dan ketidakbinasaan melalui Injil.

Titus 3:5-7

Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kebenaran, tetapi menurut belas kasihan-Nya sendiri, oleh pembasuhan kelahiran kembali dan pembaharuan dari Roh Kudus, yang dicurahkan-Nya dengan berlimpah-limpah atas kita melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita, supaya makhluk itudibenarkan oleh kasih karunia-Nya kita boleh menjadi ahli waris sesuai dengan pengharapan akan hidup yang kekal.

Hidup oleh Kasih Karunia Allah

Roma 6:14

Sebab dosa tidak akan berkuasa atas kamu , kerana kamu tidak berada di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia.

1 Corinthians 15:10

Tetapi oleh kasih karunia Allah, aku menjadi seperti sekarang ini, dan kasih karunia-Nya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku bekerja lebih keras daripada mereka semua, walaupun bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.

2 Korintus 9:8

Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, dan berkelimpahan dalam setiap pekerjaan yang baik.

2 Korintus 12:9

Tetapi Ia berkata kepadaku, “Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna.” Sebab itu aku lebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.

2 Timotius 2:1-2

Jadi, hai anakku, kuatkanlah hatimu. oleh kasih karunia yang ada dalam Kristus Yesus, dan apa yang telah kamu dengar daripadaku di hadapan banyak saksi percayakan kepada orang-orang yang setia, yang akan dapat mengajar orang lain juga.

Lihat juga: 25 Ayat Alkitab untuk Memperbaharui Fikiran Anda dalam Kristus

Titus 2:11-14

Sebab kasih karunia Allah telah menyatakan diri, mendatangkan keselamatan bagi semua orang, melatih kita untuk meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan untuk hidup menguasai diri, jujur, dan hidup saleh pada zaman sekarang, menantikan pengharapan kita yang penuh berkat, penyataan kemuliaan Allah dan Juruselamat kita yang besar, Yesus Kristus,yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi diri-Nya suatu umat bagi kepunyaan-Nya sendiri yang rajin melakukan perbuatan baik.

Ibrani 4:16

Marilah kita dengan penuh keyakinan mendekatlah kepada takhta kasih karunia, supaya kita beroleh belas kasihan dan menemukan kasih karunia untuk menolong pada waktunya.

Yakobus 4:6

Tetapi Dia memberi lebih banyak kasih karunia. Oleh itu dikatakan, “Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi mengaruniakan kasih karunia kepada orang yang rendah hati.”

Karunia Kasih Karunia

Roma 6:6-8

Memiliki karunia yang berbeza-beza menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita, marilah kita menggunakannya: jika bernubuat, sesuai dengan iman kita; jika perkhidmatan, dalam perkhidmatan kami; orang yang mengajar, dalam pengajarannya; orang yang menasihati, dalam nasihatnya; orang yang menyumbang, dalam kemurahan hati; orang yang memimpin, dengan semangat; orang yang melakukan belas kasihan, dengan sukacita.

1 Korintus 12:4-11

Sekarang ada pelbagai karunia, tetapi Roh yang sama; dan terdapat pelbagai jenis pelayanan, tetapi Tuhan yang sama; dan terdapat pelbagai aktiviti, tetapi Tuhan yang sama yang memberi kuasa kepada mereka semua dalam setiap orang.

Kepada setiap orang diberikan penyataan Roh untuk kebaikan bersama. Sebab kepada yang seorang dikaruniakan oleh Roh perkataan hikmat, dan kepada yang seorang lagi dikaruniakan pengetahuan menurut Roh yang sama, kepada yang seorang lagi oleh Roh yang sama itu iman, kepada yang seorang lagi karunia-karunia penyembuhan oleh satu Roh, kepada yang seorang lagi karunia mujizat. , kepada nubuatan yang lain,kepada yang lain keupayaan untuk membezakan antara roh, kepada yang lain pelbagai jenis bahasa, kepada yang lain tafsiran bahasa roh.

Semua ini diberi kuasa oleh satu Roh yang sama, yang membahagi-bahagikan kepada setiap orang secara individu menurut kehendaknya.

Efesus 4:11-13

Dan Dia memberikan para rasul , para nabi, para penginjil, para gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, untuk membangun tubuh Kristus, sehingga kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan tentang Anak Allah, untuk menjadi dewasa, sesuai dengan ukuran pertumbuhan kepenuhan Kristus.

1 Petrus 4:10-11

Pergunakanlah karunia itu untuk melayani satu sama lain, sesuai dengan pemberian masing-masing, seperti pengurus yang baik dari anugerah Tuhan yang berbeza-beza: sesiapa yang bercakap, sebagai orang yang bercakap firman Tuhan; barangsiapa yang melayani, sebagai seorang yang melayani dengan kekuatan yang dikaruniakan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala hal melalui Yesus Kristus. Kepunyaan Dialah kemuliaan dan kekuasaan untuk selama-lamanya. Amin.

Berkat Kasih Karunia

Bilangan 6:24-26

Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu; Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu kedamaian.

Christian Quotes on Grace

"Rahmat ialah nikmat Tuhan yang percuma dan tidak patut, menganugerahkan kepada kita berkat-berkat yang tidak patut kita terima." - John Calvin

"Rahmat bukan komoditi untuk dicatuan atau didagangkan; ia adalahmata air yang tidak habis-habisnya yang menggelegak dalam diri kita, memberi kita kehidupan baru." - Jonathan Taylor

"Rahmat bukan sekadar pengampunan. Rahmat juga merupakan pemberdayaan untuk melakukan apa yang betul." - John Piper

"Manusia mungkin jatuh oleh dosa, tetapi tidak dapat bangkit semula tanpa bantuan rahmat." - John Bunyan

“Semua ganjaran orang Kristian di syurga adalah miliknya melalui rahmat kedaulatan Bapa yang pengasih.” - John Blanchard

Doa untuk Rahmat Tuhan

Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kerana Engkau maha pengasih dan penyayang kepadaku. Selain daripada rahmatMu, aku akan sepenuhnya hilang. Saya mengaku bahawa saya memerlukan rahmat dan pengampunan-Mu. Saya telah berdosa terhadap anda dan sesama manusia. Saya telah mementingkan diri sendiri dan mencari diri sendiri, meletakkan keperluan saya melebihi keperluan rakan-rakan dan keluarga saya. Terima kasih atas rahmat-Mu Cukuplah bagiku. Tolonglah aku untuk berjalan di jalan-Mu dan untuk hidup setiap hari oleh anugerah yang Engkau berikan, supaya aku dapat memuliakan Engkau dalam segala perbuatanku. Amin.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.