30 Ayat Alkitab untuk Membantu Kita Mengasihi Satu Sama Lain

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Apabila Yesus ditanya, “Apakah perintah yang paling besar?” Dia tidak teragak-agak untuk menjawab, “Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri” (Markus 12:30-31.

Mengasihi Tuhan dan satu sama lain adalah perkara paling penting yang boleh kita lakukan dalam kehidupan ini. Ayat-ayat Bible berikut mengingatkan kita untuk mengasihi satu sama lain dan mengajar kita bagaimana melakukannya melalui pengampunan, perkhidmatan, dan pengorbanan. Saya berdoa agar anda bertumbuh dalam rahmat dan kasih sayang semasa anda mengamalkan ayat-ayat suci ini.

“Janganlah kita jemu dalam melakukan kebaikan, kerana kita akan tuailah jika kita tidak berputus asa” (Galatia 6:9).

Ayat-ayat Alkitab yang mengajar kita untuk mengasihi satu sama lain

Yohanes 13:34

Ayat baru Aku memberikan perintah kepadamu, supaya kamu saling mengasihi: sama seperti Aku telah mengasihi kamu, kamu juga harus saling mengasihi.

Yohanes 13:35

Dengan ini semua orang akan tahu bahawa kamu adalah pengikut-Ku, jika kamu saling mengasihi.

Yohanes 15:12

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi sebagaimana Aku telah mengasihi kamu.

Yohanes 15:17

Inilah yang Kuperintahkan kepadamu, supaya kamu saling mengasihi.

Roma 12:10

Kasihilah satu sama lain dengan kasih persaudaraan . Mengungguli satu sama lain dalam menghormati.

Roma 13:8

Jangan berhutang apa-apa kepada seorang pun, kecuali hendaklah kamu saling mengasihi, kerana barangsiapa mengasihi orang lain telah memenuhi hukum.

1 Petrus 4:8

Di atas segalanya, hendaklah kamu saling mengasihi dengan sungguh-sungguh,kerana kasih menutupi banyak dosa.

1 Yohanes 3:11

Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, supaya kita saling mengasihi.

1 Yohanes 3:23

Dan inilah perintah-Nya, yaitu supaya kita percaya dalam nama Anak-Nya Yesus Kristus dan saling mengasihi, seperti yang diperintahkan-Nya kepada kita.

1 Yohanes 4 :7

Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan barangsiapa mengasihi telah dilahirkan dari Allah dan mengenal Allah.

Lihat juga: 15 Ayat Alkitab Terbaik tentang Doa

1 Yohanes 4:11-12

Saudara-saudaraku yang kekasih, jika Allah begitu mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tiada siapa yang pernah melihat Tuhan; jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.

2 Yohanes 1:5

Sekarang aku bertanya kepadamu, puan-puanku—bukan seolah-olah aku sedang menulis. bagi kamu perintah baru, tetapi perintah yang telah kita miliki sejak mulanya—bahawa kita saling mengasihi.

Cara Mengasihi Satu Sama Lain

Imamat 19:18

Jangan membalas dendam atau berdendam terhadap sesiapa di antara bangsamu, tetapi kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah TUHAN.

Amsal 10:12

Kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih menutupi segala kesalahan.

Matius 6:14-15

Sebab jikalau kamu mengampuni orang lain apabila mereka berbuat dosa terhadap kamu, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni dosa orang lain, Bapamu tidak akan mengampuni dosamu.

Yohanes 15:13

Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini: menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. .

Rom13:8-10

Janganlah ada hutang yang tertunggak, kecuali hutang yang berterusan, yaitu saling mengasihi, sebab barangsiapa mengasihi orang lain telah memenuhi hukum. Perintah-perintah, "Jangan berzina," "Jangan membunuh," "Jangan mencuri," "Jangan mengingini," dan segala perintah lain yang mungkin ada, tersimpul dalam satu perintah ini: "Kasihilah. jiranmu seperti dirimu sendiri.” Cinta tidak membahayakan jiran. Oleh itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat.

1 Korintus 13:4-7

Kasih itu sabar dan murah hati; cinta tidak iri hati atau bermegah; ia tidak sombong atau biadap. Ia tidak berkeras dengan caranya sendiri; ia tidak mudah marah atau marah; ia tidak bergembira atas kesalahan, tetapi bergembira dengan kebenaran. Kasih menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menanggung segala sesuatu.

Lihat juga: Dilahirkan daripada Air dan Roh: Kuasa Mengubah Hidup Yohanes 3:5

2 Korintus 13:11

Akhirnya, saudara-saudara, bersukacitalah. Bertujuan untuk pemulihan, menghiburkan satu sama lain, bersetuju satu sama lain, hidup dalam damai; dan Allah kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

Galatia 5:13

Karena kamu telah dipanggil untuk merdeka, saudara-saudara. Hanya saja, jangan gunakan kebebasanmu sebagai kesempatan untuk daging, tetapi layanilah seorang akan yang lain oleh kasih sayang.

Efesus 4:1-3

Oleh itu, aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu untuk hiduplah sesuai dengan panggilan yang telah dipanggil kepadamu, dengan segala kerendahan hati dan kelemahlembutan, dengan kesabaran, saling menanggung dalam kasih, dan bersemangat untuk memelihara persatuanRoh dalam ikatan damai sejahtera.

Efesus 4:32

Hendaklah kamu baik hati seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu.

Efesus 5 :22-33

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana kamu taat kepada Tuhan. Sebab suami adalah kepala isteri sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, tubuhnya, yang darinya Dia adalah Juruselamat. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga isteri harus tunduk kepada suami dalam segala hal.

Hai suami, kasihilah isterimu, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya untuk menguduskannya, menyucikannya. dengan membasuh dengan air melalui firman, dan untuk mempersembahkan dia kepada dirinya sendiri sebagai gereja yang bercahaya, tanpa noda atau kerut atau sebarang cela lain, tetapi kudus dan tidak bercacat. Dengan cara yang sama, suami harus mengasihi isteri mereka seperti tubuh mereka sendiri. Dia yang mengasihi isterinya mengasihi dirinya sendiri.

Lagipula, tidak ada seorang pun yang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mereka memberi makan dan memelihara tubuhnya, sama seperti Kristus memelihara jemaat— kerana kita adalah anggota tubuh-Nya. “Oleh sebab itu seorang lelaki akan meninggalkan bapa dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, dan keduanya akan menjadi satu daging.”

Ini adalah misteri yang mendalam—tetapi saya bercakap tentang Kristus dan gereja. Akan tetapi, kamu masing-masing juga harus mengasihi isterinya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri, dan isteri harus menghormati suaminya.

Filipi 2:3

Janganlah berbuat apa-apa kerana mementingkan diri sendiri atau menyombongkan diri. Sebaliknya,dengan rendah hati, hargailah orang lain di atas dirimu.

Kolose 3:12-14

Kenakanlah hatimu yang belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan, dan kesabaran, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang kudus dan yang dikasihi. bertolak ansur antara satu sama lain dan, jika seseorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, saling memaafkan; sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, demikian juga kamu harus mengampuni. Dan di atas semua ini kenakanlah kasih sayang, yang mengikat segala sesuatu dalam harmoni yang sempurna.

1 Tesalonika 4:9

Tentang kasih persaudaraan, kamu tidak memerlukan sesiapa pun menulis kepada kamu, sebab kamu sendiri telah diajar oleh Allah untuk mengasihi satu sama lain.

Ibrani 10:24

Dan marilah kita merenungkan bagaimana hendaknya kita saling membangkitkan kasih dan berbuat baik, jangan lalai untuk bertemu, seperti kebiasaan sebagian orang, tetapi saling menasihati, terlebih lagi sebagai kamu melihat Hari itu semakin dekat.

1 Petrus 1:22

Setelah menyucikan jiwamu oleh ketaatanmu kepada kebenaran demi kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati yang murni.

1 Yohanes 4:8

Sesiapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Tuhan, kerana Tuhan adalah kasih.

Doa agar Manusia Mengasihi Satu Sama Lain

1 Tesalonika 3:12

Dan semoga Tuhan membuat kamu bertambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang akan yang lain dan kepada semua orang, seperti yang kami lakukan untuk kamu.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.