32 Ayat Alkitab Penting untuk Pemimpin

John Townsend 09-06-2023
John Townsend

Sebagai pemimpin Kristian, adalah penting untuk kita mendapatkan bimbingan dan hikmat daripada Firman Tuhan. Ayat-ayat Alkitab berikut untuk pemimpin memberikan kita arahan dan galakan semasa kita berusaha untuk melayani dan memimpin orang lain dengan cara yang menghormati Tuhan. Berikut adalah beberapa ayat Alkitab penting yang boleh berfungsi sebagai alat yang berharga untuk pemimpin Kristian:

Pemimpin Memimpin

Mazmur 72:78

Dengan hati yang tulus dia menggembalakan dan membimbing mereka dengan tangannya yang terampil.

Pemimpin Menerima dan Mewakilkan Tanggungjawab

Lukas 12:48

Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan dituntut banyak, dan daripada dia kepada yang banyak mereka amanahkan, mereka akan menuntut lebih banyak lagi.

Keluaran 18:21

Selain itu, carilah orang-orang yang cakap dari seluruh bangsa, orang-orang yang takut akan Allah, yang dapat dipercaya dan membenci suap, dan letakkan orang-orang itu atas bangsa itu. sebagai ketua seribu, seratus, lima puluh, dan sepuluh.

Pemimpin Mencari Arahan Tuhan

1 Tawarikh 16:11

Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya; carilah kehadiran-Nya terus-menerus!

Lihat juga: Tuhan ada dalam Kawalan Ayat Alkitab

Mazmur 32:8

Aku akan mengajar engkau dan mengajar engkau jalan yang harus engkau tempuh; Saya akan menasihati anda dengan mata saya tertuju kepada anda.

Mazmur 37:5-6

Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan; percayalah kepadanya, dan dia akan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan keadilanmu seperti tengah hari.

Mazmur 37:23-24

Tuhan meneguhkan langkah orang yang berkenan kepada-Nya; walaupun diaboleh tersandung, dia tidak akan jatuh, kerana Tuhan menopang dia dengan tangannya.

Amsal 3:5-6

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Lihat juga: Mencari Penghiburan dalam Janji Tuhan: Renungan tentang Yohanes 14:1

Amsal 4:23

Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah mengalir mata air kehidupan.

Matius 6:33

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Yohanes 15:5

Akulah pokok anggur; anda adalah cawangan. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, dialah yang berbuah banyak, kerana di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Pemimpin Bersandar pada Pemberian Orang Lain

Amsal 11:14

Di mana tidak ada petunjuk, jatuhlah suatu bangsa, tetapi dengan banyaknya penasihat ada keselamatan.

Roma 12:4-6

Sebab sama seperti dalam satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, dan anggota itu tidak semuanya mempunyai fungsi yang sama, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan secara individu menjadi ahli antara satu sama lain. Mempunyai karunia yang berbeza-beza menurut anugerah yang diberikan kepada kita, marilah kita menggunakannya.

Pemimpin yang Berjaya adalah Setia dan Taat

Ulangan 28:13

Dan Tuhan akan menjadikan kamu adalah kepala dan bukan ekor, dan kamu hanya akan naik dan tidak turun, jika kamu menuruti perintah Tuhan, Allahmu, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan melakukannya dengan hati-hati.

Yosua 1:8

Buku Hukum ini hendaklahjangan berpaling dari mulutmu, tetapi hendaklah engkau merenungkannya siang dan malam, supaya engkau berhati-hati melakukan sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian jalanmu akan berhasil, dan kamu akan beruntung.

2 Tawarikh 7:14

Jika umat-Ku yang disebut dengan nama-Ku merendahkan diri, dan berdoa dan mencari wajah-Ku dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka.

Amsal 16:3

Serahkanlah pekerjaanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.

Pimpinlah Dengan Rendah Hati, Melayani Orang Lain

Matius 20:25-28

Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, “Kamu tahu, bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintahnya. atas mereka, dan pembesar-pembesar mereka berkuasa atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Tetapi barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barangsiapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. ”

1 Samuel 16:7

Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, “Janganlah engkau melihat rupanya atau tinggi badannya, sebab Aku telah menolak dia. Sebab Tuhan tidak melihat seperti yang dilihat manusia: manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati."

Mikha 6:8

Lakukan keadilan, cintailah kebaikan, dan hiduplah dengan rendah hati dengan Allahmu.

Roma 12:3

Sebab oleh kasih karunia yang diberikan kepadaku, aku berkata kepadasetiap orang di antara kamu jangan menganggap dirinya lebih tinggi daripada yang patut dipikirkannya, tetapi hendaklah kamu berfikir dengan bijaksana, masing-masing menurut ukuran iman yang ditetapkan Allah.

Filipi 2:3-4

Janganlah berbuat apa-apa dengan mementingkan diri sendiri atau menyombongkan diri, tetapi dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Hendaklah kamu masing-masing melihat bukan sahaja kepentingannya sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.

Pemimpin Kristian Bekerja untuk Tuhan

Matius 5:16

Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di dalam syurga.

1 Korintus 10:31

Jadi, jika kamu makan atau minum, atau jika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah.

Kolose 3:17

Dan segala sesuatu yang kamu perbuat, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa.

Kolose 3:23-24

Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sebab ketahuilah, bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bagian itu sebagai upahmu. Anda melayani Tuhan Kristus.

Pemimpin Menghormati Orang Lain

Lukas 6:31

Dan seperti yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepada kamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.

Kolose 3:12

Sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemahlembutan dan kesabaran.

1 Petrus 5:2-3

Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada di antarakamu, menjalankan pengawasan, bukan dengan paksaan, tetapi dengan rela hati, seperti yang dikehendaki Allah kepadamu; bukan untuk keuntungan yang memalukan, tetapi dengan penuh semangat; tidak berkuasa atas mereka yang ditugaskan kepadamu, tetapi menjadi teladan bagi kawanan domba.

Yakobus 3:17

Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, kemudian pendamai, lemah lembut, terbuka untuk akal, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak berat sebelah dan ikhlas.

Pemimpin Bertabah Melalui Pencobaan

Galatia 6:9

Oleh itu, janganlah kita jemu melakukan perkara yang baik. Pada masa yang tepat kita akan menuai berkat jika kita tidak berputus asa.

Roma 5:3-5

Bukan itu sahaja, tetapi kita bersukacita dalam penderitaan kita, mengetahui bahawa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan watak, dan tabiat menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan kita, kerana kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Doa untuk Pemimpin

Ya Tuhan,

Kami mengangkat semua pemimpin kepada-Mu hari ini. Kami berdoa untuk mereka yang mempunyai kedudukan yang berkuasa, agar mereka memimpin dengan kebijaksanaan, integriti, dan hati untuk kerajaanmu. Kami berdoa agar mereka meminta bimbingan-Mu dalam setiap keputusan, dan agar mereka dibimbing oleh Firman-Mu.

Kami berdoa agar para pemimpin menjadi rendah hati, tidak mementingkan diri, dan berhati hamba. Semoga mereka mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan mereka sendiri, dan semoga mereka menggunakan pengaruh dan kuasa mereka untuk kebaikan.

Kami berdoa memohon perlindungan dan kekuatan untuk para pemimpin sebagaimereka menghadapi cabaran dan tentangan. Semoga mereka mempercayai anda dan mendapat kekuatan mereka dalam diri anda.

Kami berdoa agar pemimpin menjadi cahaya di dunia, menyinari kasih sayang dan kebenaran anda kepada orang-orang di sekeliling mereka. Semoga mereka menjadi mercusuar harapan, dan semoga mereka menunjukkan orang lain kepada anda.

Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus, Amin.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.