32 Ayat Alkitab tentang Penghakiman

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Terdapat garis halus antara menilai orang lain dan menegur dosa. Ayat-ayat Bible tentang penghakiman ini boleh membantu kita membezakan antara keduanya.

Yesus memberikan arahan yang jelas untuk tidak menghakimi, atau sombong secara rohani. Orang Kristian tidak boleh menghakimi orang di luar kepercayaan Kristian. Kita harus menyerahkannya kepada Tuhan.

Tuhan adalah pencipta, pemerintah, dan hakim semua orang. Suatu hari nanti kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita dalam kehidupan ini. Dan Tuhan akan menjadi penimbang tara keadilan.

Walau bagaimanapun, kita dipanggil untuk membantu satu sama lain apabila seseorang jatuh ke dalam dosa dengan menggunakan firman Tuhan dengan anggun untuk mengarahkan orang kepada kebenaran.

Memandangkan kita semua telah gagal mencapai piawaian Tuhan yang mulia, kita boleh berempati dengan orang lain apabila mereka jatuh ke dalam godaan.

Kita harus menggunakan pengalaman kita sendiri melawan dosa dan godaan untuk membantu orang lain, memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan saling menegur dengan lemah lembut dalam kasih Kristus.

Jangan Menghakimi Orang Lain

Matius 7:1

Jangan menghakimi , supaya kamu tidak dihakimi. Sebab dengan penghakiman yang kamu ucapkan, kamu akan dihakimi, dan dengan ukuran yang kamu gunakan itu akan diukur kepadamu.

Lukas 6:37-38

Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi; jangan mengutuk, dan kamu tidak akan dihukum; ampuni, dan kamu akan diampuni; memberi, dan itu akan diberikan kepadamu. Takaran yang baik, ditekan ke bawah, digoncang bersama-sama, meleleh,akan diletakkan di pangkuan anda. Sebab dengan ukuran yang kamu gunakan itu akan diukur kembali kepadamu.

Yakobus 4:11-12

Janganlah kamu berkata jahat terhadap satu sama lain, saudara-saudara. Orang yang mencela saudara atau menghakimi saudaranya, menghina hukum dan menghakimi hukum. Tetapi jika anda menghakimi hukum, anda bukanlah seorang yang melaksanakan hukum itu tetapi seorang hakim. Hanya ada satu pemberi hukum dan hakim, Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah kamu untuk menghakimi sesamamu?

Roma 2:1-3

Oleh itu kamu tidak mempunyai alasan, hai manusia, setiap orang di antara kamu yang menghakimi. Kerana dalam menghakimi orang lain anda menghukum diri sendiri, kerana anda, hakim, melakukan perkara yang sama. Kita tahu bahawa penghakiman Tuhan betul-betul jatuh ke atas mereka yang melakukan perkara-perkara seperti itu. Adakah kamu menyangka, hai manusia—engkau yang menghakimi mereka yang melakukan perkara seperti itu, tetapi melakukannya sendiri—bahawa engkau akan terlepas daripada penghakiman Tuhan?

Roma 14:1-4

Adapun tentang orang yang lemah imannya, sambutlah dia, tetapi jangan bertengkar kerana pendapat. Seseorang percaya dia boleh makan apa sahaja, manakala orang yang lemah hanya makan sayur-sayuran. Janganlah orang yang makan menghina orang yang berpantang, dan janganlah orang yang berpantang menghakimi orang yang makan, kerana Allah telah menyambutnya.

Siapakah kamu untuk menghakimi hamba orang lain? Ia berdiri atau jatuh di hadapan tuannya sendiri. Dan dia akan ditegakkan, kerana Tuhan sanggup menjadikannyaberdirilah.

Roma 14:10

Mengapakah kamu menghakimi saudaramu? Atau kamu, mengapa kamu menghina saudaramu? Sebab kita semua akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Allah.

Yohanes 8:7

Dan sementara mereka terus bertanya kepada-Nya, Ia bangkit berdiri dan berkata kepada mereka: “Barangsiapa di luar, biarlah dosa di antara kamu, jadilah yang pertama melemparkan batu kepadanya.”

Bagaimana Menangani Dosa dalam Gereja?

Galatia 6:1

Saudara-saudara, jika ada yang terperangkap dalam sebarang pelanggaran, kamu yang rohani harus memulihkan dia dalam roh kelembutan. Jagalah dirimu sendiri, supaya kamu jangan dicobai.

Matius 7:2-5

Mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, tetapi tidak memperhatikan balok yang ada di mata anda sendiri? Atau bagaimanakah kamu boleh berkata kepada saudaramu, "Izinkan aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu," sedangkan balok di dalam matamu sendiri? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka kamu akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu.

Lukas 6:31

Dan seperti yang kamu kehendaki, orang lain akan berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka.

Matius 18:15-17

Jika saudaramu berbuat dosa terhadapmu, pergilah dan beritahu dia kesalahannya, antara kamu dan dia saja. Jika dia mendengar anda, anda telah mendapat saudara anda. Tetapi jika dia tidak mendengar, bawalah seorang atau dua orang lain bersama-sama dengan kamu, supaya setiap pertuduhan dapat dibuktikan dengan keterangan dua atau tiga orang saksi.

Jika dia enggan mendengar mereka, beritahulah kepada jemaat. Dan jikaia tidak mau mendengarkan bahkan kepada jemaat sekalipun, biarlah ia menjadi bagimu sebagai orang bukan Yahudi dan pemungut cukai.

Yakobus 5:19-20

Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan seseorang membawanya kembali, hendaklah dia tahu bahawa siapa yang membawa kembali orang berdosa dari pengembaraannya akan menyelamatkan jiwanya daripada maut dan akan menutupi banyak dosa.

1 Korintus 5:1-5

Sebenarnya telah dilaporkan bahawa terdapat percabulan di antara kamu, dan sejenis yang tidak boleh diterima walaupun di kalangan orang kafir, kerana seorang lelaki mempunyai isteri bapanya. Dan anda sombong! Adakah anda tidak lebih suka berkabung?

Biarlah dia yang melakukan perkara ini disingkirkan daripada kalangan kamu. Kerana walaupun tidak hadir dalam tubuh, saya hadir dalam roh; dan seolah-olah hadir, saya telah pun menghukum orang yang melakukan perkara sedemikian.

Apabila kamu berkumpul dalam nama Tuhan Yesus dan rohku hadir, dengan kuasa Tuhan kita Yesus, kamu harus menyerahkan orang ini kepada Iblis untuk membinasakan daging, supaya rohnya boleh diselamatkan pada hari Tuhan.

1 Korintus 5:12-13

Sebab apa kaitanku dengan menghakimi orang luar? Bukankah mereka yang berada di dalam jemaat yang kamu harus menghakimi? Tuhan menghakimi mereka yang berada di luar. "Singkirkan orang jahat dari antara kamu."

Yehezkiel 3:18-19

Jika Aku berkata kepada orang jahat: "Engkau pasti mati," dan kamu tidak memberi amaran kepadanya, atau bercakap untuk memperingatkan orang jahat dari jalannya yang jahat, untuk menyelamatkan nyawanya, ituorang jahat akan mati karena kesalahannya, tetapi darahnya Aku akan menuntut dari tanganmu. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari jalannya yang jahat, ia akan mati karena kesalahannya, tetapi engkau akan menyelamatkan jiwamu.

2 Timotius 3:16-17

Segala Kitab Suci ditiupkan oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya hamba Allah itu cakap, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik.

2 Timotius 4:2

Beritakanlah firman; bersedia di musim dan di luar musim; tegurlah, tegorlah, dan nasihatilah dengan penuh kesabaran dan pengajaran.

Allah adalah Hakim

Yesaya 33:22

Sebab Tuhan adalah hakim kita; Tuhan adalah pemberi undang-undang kita; Tuhan adalah raja kami; dia akan menyelamatkan kita.

Yakobus 4:12

Hanya ada satu pemberi hukum dan hakim, Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah kamu untuk menghakimi sesamamu?

Mazmur 96:13

Hendaklah segala ciptaan bersukacita di hadapan TUHAN, sebab Ia datang, Ia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dalam kebenaran dan bangsa-bangsa dalam kesetiaan-Nya.

2 Petrus 2:9

Maka Tuhan tahu bagaimana menyelamatkan orang yang saleh dari pencobaan, dan menjaga orang yang tidak benar di bawah hukuman sehingga hari penghakiman.

Orang Suci akan Menghakimi Dunia

1 Korintus 6:2-3

Atau tidak tahukah kamu bahawa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika dunia hendak dihakimi oleh kamu, adalahanda tidak cekap untuk mencuba kes remeh? Tidakkah kamu tahu bahawa kita akan menghakimi malaikat? Maka, apatah lagi perkara yang berkaitan dengan kehidupan ini!

Hari Penghakiman

Pengkhotbah 12:14

Sebab Allah akan membawa setiap perbuatan ke dalam pengadilan, termasuk setiap yang tersembunyi. perkara itu, sama ada itu baik atau jahat.

Matius 12:36

Tetapi Aku berkata kepadamu bahawa setiap orang harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman untuk setiap perkataan kosong yang mereka ucapkan.

Matius 24:36-44

Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, Anak pun tidak, kecuali Bapa.

Seperti pada zaman Nuh, demikian pula pada kedatangan Anak Manusia. Sebab pada zaman sebelum air bah, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera; dan mereka tidak tahu apa-apa tentang apa yang akan berlaku sehingga banjir datang dan melenyapkan mereka semua.

Begitulah jadinya pada kedatangan Anak Manusia.

Dua orang akan berada di padang; satu akan diambil dan satu lagi ditinggalkan. Dua wanita akan mengisar dengan kilang tangan; satu akan diambil dan satu lagi ditinggalkan.

Lihat juga: 12 Ayat Alkitab Penting tentang Hati yang Bersih

Sebab itu berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang.

Tetapi fahami ini: Sekiranya tuan rumah tahu pada pukul berapa malam pencuri itu akan datang, dia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Jadi anda juga mesti bersedia, keranaAnak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga.

Yohanes 12:46-48

Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada-Ku dapat tidak kekal dalam kegelapan. Jika sesiapa mendengar perkataan-Ku dan tidak memeliharanya, Aku tidak menghukumnya; kerana Aku datang bukan untuk menghakimi dunia tetapi untuk menyelamatkan dunia. Barangsiapa menolak Aku dan tidak menerima perkataan-Ku, ia mempunyai hakim; firman yang telah Kukatakan itu akan menghakimi dia pada akhir zaman.

Kisah 17:31

Sebab Dia telah menetapkan suatu hari apabila Dia akan menghakimi dunia dengan adil oleh orang yang telah ditetapkan-Nya . Ia telah memberikan bukti tentang hal ini kepada semua orang dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati.

1 Korintus 4:5

Sebab itu janganlah kamu mengucapkan penghakiman sebelum waktunya, sebelum Tuhan datang, yang akan membawa kepada menerangi perkara yang kini tersembunyi dalam kegelapan dan akan mendedahkan tujuan hati. Maka setiap orang akan menerima pujiannya dari Allah.

2 Korintus 5:10

Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang menerima apa yang karena apa yang telah dilakukannya dalam tubuh, baik yang baik maupun yang jahat.

2 Petrus 3:7

Tetapi oleh firman yang sama langit dan bumi yang ada sekarang ini disimpan untuk api, dipelihara sampai hari penghakiman dan kebinasaan orang fasik.

Ibrani 9:26-28

Tetapi sesungguhnya, Ia telah menampakkan diri sekali untuk selama-lamanya pada akhir zaman untuk meletakkan menghapuskan dosa dengan mengorbankan dirinya. Dan seperti ituditetapkan bagi manusia untuk mati sekali, dan sesudah itu datang penghakiman, demikian juga Kristus, setelah dipersembahkan sekali untuk menanggung dosa banyak orang, akan muncul untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menyelamatkan mereka yang menantikan Dia.

Wahyu 20:11-15

Lalu aku melihat takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Bumi dan langit lari dari hadapan-Nya, dan tidak ada tempat bagi mereka.

Lihat juga: Manfaat Pengakuan - 1 Yohanes 1:9

Dan aku melihat orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu, dan buku-buku dibuka.

Satu lagi kitab dibuka, iaitu kitab kehidupan. Orang mati dihakimi menurut apa yang telah mereka lakukan seperti yang tercatat dalam kitab.

Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan Hades menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan setiap orang dihakimi menurut perbuatannya.

Kemudian maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Tasik api adalah kematian kedua. Sesiapa yang namanya tidak didapati tertulis dalam kitab kehidupan, dicampakkan ke dalam lautan api.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.