32 Memperkasakan Ayat Alkitab untuk Pengampunan

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

Ayat-ayat Bible berikut tentang pengampunan menawarkan panduan tentang cara membebaskan orang lain daripada bahaya yang disebabkan oleh mereka. Memaafkan adalah salah satu anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita. Ia adalah elemen penting dalam kepercayaan Kristian kita dan penanda pertumbuhan rohani kita.

Pengampunan ialah tindakan memaafkan seseorang atas kesalahan atau dosa yang telah mereka lakukan, membebaskan mereka daripada rasa bersalah dan malu. Apabila datang untuk menerima pengampunan daripada Tuhan, Alkitab jelas bahawa hanya melalui rahmat Tuhan kita dapat menerima pengampunan-Nya. Roma 3:23-24 menyatakan, “Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan dibenarkan oleh kasih karunia-Nya sebagai suatu pemberian, oleh penebusan yang ada dalam Kristus Yesus” Ini bermakna bahawa Yesus telah membayar hutang yang kita berhutang kerana dosa kita. Oleh itu, apabila kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Dia mengampuni kita. Dia membebaskan kita daripada akibat perbuatan dosa kita.

Memaafkan orang lain boleh menjadi sangat sukar, tetapi ia penting untuk kesihatan rohani kita. Yesus mengajar kita dalam Matius 6:14-15 untuk berdoa, “ampunilah kami akan hutang kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang berhutang kepada kami.” Sama seperti Tuhan mengampuni kita dengan menawarkan rahmat dan belas kasihan, kita juga mesti mengampuni mereka yang telah menyebabkan kita menyakiti.

Akibat tidak memaafkan boleh menjadi teruk. Tidak memaafkan boleh membawa kepada kitaran kepahitan dan kebencian yang boleh menjejaskan hubungan kita dan kita.kehidupan rohani. Ia juga boleh membawa kepada penyakit fizikal seperti sakit kronik, keletihan, dan kemurungan. Tiada siapa yang mahu itu. Tuhan mahu kita mengalami rahmat-Nya dalam semua hubungan kita dan itu selalunya datang melalui pengampunan.

Tiada sesiapa yang sempurna. Kesilapan yang kita lakukan tidak semestinya berakhir dengan hubungan yang rosak. Ayat-ayat Alkitab berikut tentang pengampunan menawarkan kita jalan ke hadapan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain, membantu kita melepaskan kebencian dan memulihkan hubungan kita.

Ayat-ayat Alkitab tentang Mengampuni Satu Sama Lain

Efesus 4:31-32

Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, keributan dan fitnah hendaklah dibuang dari padamu, serta segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu.

Markus 11:25

Dan apabila kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah, jika ada sesuatu padamu terhadap siapapun, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu.

Matius 6:15

Tetapi jika kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. pelanggaran.

Matius 18:21-22

Lalu Petrus datang dan berkata kepada-Nya, “Tuhan, berapa kali saudaraku akan berbuat dosa terhadap aku dan aku mengampuni dia? Sebanyak tujuh kali?” Yesus berkata kepadanya, “Aku tidak berkata kepadamu tujuh kali, tetapi tujuh puluh kali tujuh.”

Lukas 6:37

Jangan menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi; jangan menghukum, dan anda tidak akandikutuk; ampunilah, maka kamu akan diampuni.

Kolose 3:13

Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan, jika yang seorang mempunyai keluhan terhadap yang lain, hendaklah kamu saling mengampuni; sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni.

Matius 5:23-24

Jadi jika kamu mempersembahkan persembahanmu di mezbah dan di sana ingatlah bahawa saudaramu mempunyai sesuatu yang menentang kamu, tinggalkan persembahanmu di sana di hadapan mezbah dan pergilah. Berdamailah dahulu dengan saudaramu, kemudian datang dan persembahkan pemberianmu.

Matius 5:7

Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan menerima belas kasihan.

Ayat-ayat Alkitab tentang Pengampunan Tuhan

Yesaya 55:7

Biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya; biarlah ia kembali kepada Tuhan, supaya Ia mengasihani dia, dan kepada Allah kita, sebab Ia akan mengampuni dengan limpahnya.

Mazmur 103:10-14

Ia tidak memperlakukan kita sesuai dengan dosa kami, dan janganlah membalas kami sesuai dengan kesalahan kami. Sebab setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya terhadap orang yang takut akan Dia; sejauh timur dari barat, demikianlah Dia menjauhkan pelanggaran kita dari pada kita. Seperti seorang bapa menaruh belas kasihan kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan menaruh belas kasihan kepada orang yang takut akan Dia. Kerana dia mengetahui keadaan kita; Dia ingat bahawa kita adalah debu.

Mazmur 32:5

Aku mengakui dosaku kepada-Mu, dan kesalahanku tidak aku tutupi; Saya berkata, “Saya akan mengaku pelanggaran saya kepadaTuhan,” dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku.

Matius 6:12

Dan ampunilah kami akan hutang kami, sebagaimana kami juga telah mengampuni orang yang berhutang kepada kami.

Efesus 1 :7

Di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran kita, menurut kekayaan kasih karunia-Nya.

Matius 26:28

Sebab ini adalah darah perjanjian-Ku, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.

2 Tawarikh 7:14

Jika umat-Ku yang disebut dengan nama-Ku merendahkan diri, dan berdoa dan carilah wajah-Ku dan berbaliklah dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka.

1 Yohanes 2:1

Anak-anakku, Aku menulis perkara ini kepada kamu supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang Pengantara di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.

Kolose 1:13-14

Dia telah melepaskan kita dari wilayah kegelapan dan memindahkan kita kepada Kerajaan Anak-Nya yang dikasihi-Nya, yang di dalam-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.

Mikha 7:18-19

Siapakah Allah seperti Engkau, yang mengampuni kesalahan dan kejahatan? atas pelanggaran untuk sisa warisannya? Ia tidak menahan amarah-Nya untuk selama-lamanya, sebab Ia bergembira akan kasih setia. Dia akan kembali mengasihani kita; Dia akan menginjak-injak kejahatan kita. Engkau akan melemparkan segala dosa kami ke dalam dasar laut.

Yesaya 53:5

Tetapi dia terluka karena kitapelanggaran; dia diremukkan kerana kejahatan kita; ditimpakan azab yang mendatangkan damai sejahtera kepada-Nya, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan.

1 Yohanes 2:2

Dialah pendamaian untuk dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa kita. untuk dosa seluruh dunia.

Mazmur 51:2-3

Basuhlah aku sepenuhnya daripada kesalahanku, dan tahirkanlah aku daripada dosaku! Kerana aku tahu pelanggaranku, dan dosaku sentiasa ada di hadapanku.

Peranan Pengakuan dan Pertobatan dalam Pengampunan

1 Yohanes 1:9

Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita. kita dari segala kejahatan.

Yakobus 5:16

Oleh itu, hendaklah kamu mengaku dosamu seorang kepada yang lain dan saling mendoakan, supaya kamu disembuhkan. Doa orang benar mempunyai kuasa yang besar kerana ia bekerja.

Kisah 2:38

Dan Petrus berkata kepada mereka, “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”

Kisah Para Rasul 3:19

Karena itu bertobatlah dan bertobatlah kembali, supaya dosamu dihapuskan. .

Lihat juga: Tuhan adalah Benteng kita: Renungan pada Mazmur 27:1

Kisah 17:30

Masa kejahilan Allah mengabaikannya, tetapi sekarang Ia memerintahkan semua orang di mana-mana untuk bertobat.

Lihat juga: 26 Ayat Alkitab tentang Kesederhanaan

Kisah 22:16

Dan sekarang mengapa anda menunggu? Bangunlah dan berilah dirimu dibaptis dan hapuslah dosamu, sambil berseru kepada nama-Nya.

Amsal 28:13

Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi orang yangmengaku dan meninggalkan mereka akan mendapat belas kasihan.

Peranan Kasih dalam Pengampunan

Lukas 6:27

Tetapi Aku berkata kepada kamu yang mendengarnya, Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka yang membenci kamu.

Amsal 10:12

Kebencian menimbulkan perselisihan, tetapi kasih menutupi segala kesalahan.

Amsal 17:9

Siapapun menutupi kesalahan mencari cinta, tetapi orang yang mengulangi perkara menceraikan sahabat karib.

Amsal 25:21

Jika musuhmu lapar, berilah dia roti untuk dimakan, dan jika dia haus, berikan dia air untuk diminum.

Petikan Kristian tentang Pengampunan

Pengampunan ialah wangian yang dicurahkan oleh ungu pada tumit yang telah menghancurkannya. - Mark Twain

Kegelapan tidak boleh menghalau kegelapan; hanya cahaya yang mampu melakukannya. Kebencian tidak boleh menghalau kebencian; hanya cinta yang mampu melakukannya. - Martin Luther King, Jr.

Memaafkan adalah bentuk cinta yang terakhir. - Reinhold Niebuhr

Pengampunan mengatakan anda diberi peluang sekali lagi untuk membuat permulaan baharu. - Desmond Tutu

Suara dosa kuat, tetapi suara pengampunan lebih kuat. - Dwight Moody

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.