33 Ayat Alkitab untuk Penginjilan

John Townsend 04-06-2023
John Townsend

Terdapat lebih daripada 1.6 bilion orang di dunia yang tidak pernah mendengar tentang Yesus. Penginjilan adalah alat penting untuk memperkenalkan orang-orang ini kepada Injil Yesus Kristus dan berkongsi kasih Tuhan dengan mereka. Ayat-ayat Bible berikut untuk penginjilan memberi kita motivasi dan arahan yang kita perlukan untuk berkongsi berita baik tentang Yesus Kristus dengan orang lain.

Penginjilan ialah amalan menyebarkan berita baik tentang kehidupan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus dan membantu orang lain beriman kepada-Nya. Penginjilan melibatkan perkongsian cerita dan kitab suci daripada Alkitab, berkongsi kisah keselamatan peribadi kita, berdoa bagi mereka yang tidak beriman kepada Kristus, dan menjemput mereka ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan Dia. Penginjil ialah seseorang yang mencari peluang untuk menyebarkan berita baik dan melengkapkan orang lain untuk melakukan perkara yang sama (Efesus 4:11-12).

Mengapa Penginjilan Penting?

Alkitab memberitahu kita bahawa kita semua adalah orang berdosa yang memerlukan penebusan Tuhan (Roma 3:23). Akibat dosa kita ialah kematian dan hukuman kekal (Wahyu 21:8). Tiada apa yang boleh kita lakukan selain daripada meletakkan iman kita kepada Yesus untuk menyelamatkan kita daripada dosa. Kita bergantung pada kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan kita (Efesus 2:8-9).

Apabila kita berkongsi iman kita dengan orang lain, ia memberi mereka peluang untuk mendengar tentang rancangan keselamatan Tuhan melalui putera-Nya, Yesus Kristus (Yohanes 14:6). Apabila kita terlibat dalampenginjilan kita berkhidmat sebagai saksi kuasa Tuhan (Yohanes 6:33) dan memperkenalkan orang kepada orang yang boleh menyelamatkan kita daripada dosa kita (Yohanes 3:16-17).

Bagaimana Saya Berkongsi Injil Yesus Kristus Bersama Seseorang yang Saya Sayangi?

Berdoa untuk mendapatkan bimbingan sebelum anda mula bercakap tentang kepercayaan anda atau menjemput orang yang anda sayangi untuk menemani anda dalam perjalanan rohani ini. Berdoalah agar Tuhan membuka mata mereka kepada pengetahuan tentang Dia, dan melembutkan hati mereka untuk menerima kasih karunia-Nya (Efesus 1:17-18).

Anda mungkin mahu bermula dengan hanya berkongsi apa yang anda percaya - menceritakan kisah atau pengalaman peribadi yang menggambarkan bagaimana mengikuti Tuhan telah memberi kesan positif kepada kehidupan anda. Dengan cara ini, orang akan lebih mudah melihat betapa Allah mengasihi kita.

Paling penting, Tuhan bercakap kepada kita melalui firman-Nya. Firman Tuhan boleh menimbulkan keyakinan akan dosa, dan meyakinkan kita tentang keperluan kita akan rahmat Tuhan. Kongsi ayat suci yang membantu orang memahami bahawa keselamatan datang daripada Tuhan, dan bahawa kita menerima rahmat Tuhan dengan meletakkan iman kita kepada Yesus. Hanya iman kepada Yesus yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa dan kemusnahan yang ditimbulkannya dalam hidup kita.

Motivasi dan Arahan untuk Penginjilan

Matius 9:37-38

Kemudian dia berkata kepada murid-murid-Nya, “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit; karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja ke dalam tuaian itu.”

Matius 28:19-20

Karena itu pergilah danjadikanlah semua bangsa murid-Ku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.

Markus 16:15

Dan Ia berkata kepada mereka, “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.”

Lukas 24:45-47

Lalu Ia membuka pikiran mereka untuk memahami Kitab Suci, dan berkata kepada mereka, “Demikian ada tertulis, bahwa Kristus harus menderita dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan supaya dalam nama-Nya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem.”

Roma 1:16

Sebab aku tidak malu dalam Injil, sebab Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.

Roma 10:14-15

Kalau begitu bagaimanakah mereka akan berseru kepada Dia yang tidak mereka percayai? Dan bagaimana mereka boleh percaya kepada Dia yang tidak pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar tanpa ada yang berdakwah? Dan bagaimana mereka hendak berdakwah melainkan mereka diutus? Seperti ada tertulis, "Betapa indahnya kaki orang yang memberitakan kabar baik!"

2 Korintus 5:20

Oleh itu, kami adalah duta-duta Kristus, seolah-olah Allah memohon melalui kami. Kami memohon kepadamu bagi pihak Kristus: Berdamailah dengan Tuhan.

2 Timotius 4:5

Adapun kamu, berhati-hatilah selalu, sabarlahmenderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, penuhilah pelayananmu.

1 Petrus 3:15-16

Tetapi di dalam hatimu hormatilah Kristus, Tuhan sebagai kudus, dan selalu siap untuk membuat pembelaan. kepada sesiapa yang bertanya kepada kamu tentang sebab pengharapan yang ada pada kamu; tetapi lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dengan hati nurani yang baik, supaya apabila kamu difitnah, mereka yang mencela kelakuanmu yang baik dalam Kristus boleh dipermalukan.

Ayat-ayat Alkitab untuk Berkongsi Injil

Amsal 14:12

Ada jalan yang difikirkan betul oleh manusia, tetapi kesudahannya ialah jalan kepada maut.

Yesaya 1:18

Mari Sekarang, marilah kita berbincang bersama, firman Tuhan: walaupun dosamu seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju; walaupun merah seperti merah, ia akan menjadi seperti bulu.

Yesaya 53:5

Tetapi dia tertikam oleh kerana pelanggaran kita; dia diremukkan kerana kejahatan kita; ditimpakan azab yang mendatangkan damai sejahtera kepada-Nya, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan.

Matius 3:2

Bertobatlah, kerana Kerajaan Sorga sudah dekat.

Yohanes 1:12-13

Tetapi kepada semua orang yang menerima-Nya, mereka yang percaya dalam nama-Nya, diberikan-Nya hak untuk menjadi anak-anak Allah, yang dilahirkan, bukan dari darah atau dari kehendak Allah. daging atau kehendak manusia, tetapi dari Allah.

Yohanes 3:3

Jawab Yesus kepadanya, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah.”

Lihat juga: 12 Ayat Alkitab Penting tentang Rekonsiliasi

Yohanes 3:16

Karena Allah begitu mengasihi merekadunia, bahwa Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 6:44

Tiada seorang pun yang dapat datang kepada-Ku jikalau dia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus Aku. Dan Aku akan membangkitkan dia pada hari terakhir.

Yohanes 14:6

Yesus berkata kepadanya, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.”

Lihat juga: 33 Ayat Alkitab untuk Penginjilan

Kisah 2:38

Dan Petrus berkata kepada mereka, “Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus.”

Kisah Para Rasul 4:12

Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun selain itu, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. diberikan kepada manusia yang olehnya kita mesti diselamatkan.

Roma 10:9-10

Sebab, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Allah telah membangkitkan Dia daripada orang mati, kamu akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan.

1 Korintus 15:3-4

Sebab, yang paling penting, aku telah menyerahkan kepadamu apa yang telah Kusampaikan. juga menerima: bahawa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita sesuai dengan Kitab Suci, bahawa Dia telah dikuburkan, bahawa Dia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan Kitab Suci.

2 Korintus 5:17

Oleh itu, jika sesiapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah meninggal dunia; lihatlah, yang baru telah datang.

2 Korintus 5:21

Demi kita Diamenjadikan Dia berdosa yang tidak mengenal dosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah.

Efesus 4:8-9

Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan perbuatan anda sendiri; itu adalah pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri.

Ibrani 9:27-28

Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati sekali, dan sesudah itu datang penghakiman, demikian juga Kristus, yang telah dipersembahkan sekali untuk menanggung dosa banyak orang, akan muncul untuk kedua kalinya, bukan untuk menangani dosa tetapi untuk menyelamatkan mereka yang menantikan Dia.

1 Petrus. 3:18

Sebab Kristus juga menderita sekali untuk dosa, yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah, dibunuh dalam daging, tetapi dihidupkan dalam roh.

Ayat Jalan Roma

Roma 3:23

Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan.

Roma 6:23

Sebab upah dosa ialah maut; tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.

Roma 5:8

Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal melalui Yesus Kristus, Tuhan kita.

Roma 10:9

Supaya jika kamu mengaku dengan mulutmu Yesus sebagai Tuhan, dan percaya dalam hatimu, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan.

Roma 5:1

Oleh itu, oleh kerana kita telah dibenarkan oleh iman, kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.

Teladan Alkitab untuk Penginjilan

Lukas 10:1-12

Selepas iniTuhan telah menetapkan tujuh puluh dua orang lagi dan mengutus mereka mendahului-Nya, dua demi satu, ke setiap kota dan tempat yang akan ditujui-Nya.

Dan Ia berkata kepada mereka, “Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Oleh itu, berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya menghantar pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergi jalan anda; lihatlah, Aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala.

Jangan bawa beg wang, jangan bawa ransel, jangan sandal, dan jangan beri salam kepada sesiapa pun di jalan. Mana-mana rumah yang kamu masuki, pertama-tama katakan, ‘Damai sejahtera bagi rumah ini!’ Dan jika ada anak kedamaian di sana, damai sejahteramu akan ada di atasnya. Tetapi jika tidak, ia akan kembali kepada anda.

Dan tinggallah di rumah yang sama, makan dan minum apa yang mereka sediakan, kerana seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan pergi dari rumah ke rumah.

Apabila kamu memasuki suatu kota dan mereka menerima kamu, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang sakit di dalamnya dan katakanlah kepada mereka, ‘Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu.’

Tetapi apabila kamu masuk ke suatu kota dan mereka tidak menerima kamu, pergilah ke jalan-jalannya dan katakan, ‘Bahkan debu kotamu yang melekat pada kaki kami, kami sapu untuk melawanmu. Tetapi ketahuilah ini, bahawa Kerajaan Allah sudah dekat.’

Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu.”

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.