34 Ayat Alkitab yang Menawan Tentang Syurga

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

Syurga adalah tempat yang telah menangkap imaginasi orang beriman selama berabad-abad. Alkitab, sebagai sumber utama kebenaran dan bimbingan, menawarkan banyak pandangan tentang seperti apa syurga itu dan apa yang boleh kita jangkakan apabila kita akhirnya sampai ke destinasi yang kekal ini.

Dalam Perjanjian Lama, kita dapati kisah Yakub mimpi dalam Kejadian 28:10-19. Dalam mimpinya, Yakub melihat sebuah tangga yang menjangkau dari bumi ke langit, dengan malaikat naik dan turun di atasnya. Tuhan berdiri di atas dan menegaskan semula perjanjian-Nya dengan Yakub. Kisah yang menawan ini menawarkan gambaran sekilas tentang hubungan antara langit dan bumi, membuatkan kita kagum dengan realiti ilahi di sebalik dunia kita.

Mari kita menyelami 34 ayat Bible ini untuk lebih memahami apa yang Bible beritahu kita tentang syurga.

Lihat juga: 26 Ayat Alkitab tentang Kesederhanaan

Kerajaan Syurga

Matius 5:3

Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, kerana merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

Matius 5:10

Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh sebab kebenaran, kerana merekalah yang empunya Kerajaan Sorga.

Matius 6:10

Datanglah Kerajaan-Mu, kehendak-Mu dilakukan, di bumi seperti di syurga.

Syurga sebagai Rumah Kekal Kita

Yohanes 14:2

Di rumah Bapa-Ku terdapat banyak bilik. Jika tidak demikian, adakah Aku akan memberitahu kamu bahawa Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu?

Wahyu 21:3

Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah. , tempat kediaman Tuhan adalah bersama manusia, Dia akan tinggal bersamamereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka."

Keindahan dan Kesempurnaan Syurga

Wahyu 21:4

Dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu.

Wahyu 21:21

Kedua belas pintu itu ialah dua belas mutiara, setiap pintu itu diperbuat daripada mutiara tunggal, dan jalan kota itu adalah emas tulen, seperti kaca lut sinar.

Kehadiran Tuhan di Syurga

Wahyu 22:3

Tidak akan ada lagi sesuatu yang terkutuk, tetapi takhta Allah dan Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hamba-Nya akan menyembah Dia.

Mazmur 16: 11

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; di hadapan-Mu ada sukacita yang berlimpah-limpah, di sebelah kanan-Mu ada kenikmatan untuk selama-lamanya.

Syurga sebagai Tempat Pembalasan

Matius 25:34

Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan-Nya: Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah Kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. ”

1 Petrus 1:4

Kepada warisan yang tidak dapat binasa, tidak bernoda, dan tidak luntur, yang disimpan di syurga untuk kamu.

Sifat Syurga yang Kekal

2 Korintus 4:17

Sebab penderitaan sesaat yang ringan ini menyediakan bagi kita berat kemuliaan yang kekal yang tidak dapat dibandingkan.

Lihat juga: 38 Ayat Alkitab untuk Menginspirasikan Keyakinan

Yohanes 3:16

Untuk Tuhan sangat mencintai dunia,bahwa Dia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Syurga Baru dan Bumi Baru

Wahyu 21:1

Maka Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, kerana langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut tidak ada lagi.

Yesaya 65:17

Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan yang baru. langit dan bumi yang baru, dan perkara-perkara yang dahulu tidak akan diingat atau diingati.

Masuk ke Syurga

Yohanes 14:6

Yesus berkata kepadanya, " Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."

Kisah 4:12

Dan keselamatan tidak ada di dalam orang lain, karena tidak ada nama lain di bawah langit yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita harus diselamatkan.

Roma 10:9

Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahawa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahawa Tuhan membangkitkan Dia dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan.

Efesus 2:8-9

Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Dan ini bukan perbuatan anda sendiri; itu adalah karunia Allah, bukan hasil perbuatan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri.

Kegembiraan dan Perayaan di Syurga

Lukas 15:10

Dalam Demikian juga, Aku berkata kepadamu, ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat.

Wahyu 19:6-7

Lalu aku mendengar apa yang kelihatannya suara kumpulan besar, seperti deru air yang banyak dan seperti bunyi guruh yang hebat, yang berseru,"Haleluya! Sebab Tuhan, Allah kita, Yang Mahakuasa, memerintah. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorak serta memuliakan Dia, kerana perkahwinan Anak Domba telah tiba, dan Pengantin-Nya telah mempersiapkan diri."

Wahyu 7: 9-10

Sesudah itu aku melihat, dan lihatlah, suatu kumpulan besar yang tidak terhitung oleh seorang pun, dari setiap bangsa, dari semua suku dan bangsa dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, berpakaian putih. jubah, dengan cabang-cabang palem di tangan mereka, dan berseru dengan suara nyaring, "Keselamatan adalah milik Allah kita yang duduk di atas takhta, dan bagi Anak Domba itu!"

Mazmur 84:10

Kerana satu hari di mahkamah kamu lebih baik daripada seribu hari di tempat lain. Aku lebih suka menjadi penjaga pintu di rumah Tuhanku daripada diam di kemah-kemah kefasikan.

Ibrani 12:22-23

Tetapi kamu telah datang ke Gunung Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada malaikat-malaikat yang tidak terhitung jumlahnya dalam perhimpunan pesta, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang terdaftar di sorga, dan kepada Allah, hakim semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang disempurnakan.

Tubuh Yang Dimuliakan di Syurga

1 Korintus 15:42-44

Begitu juga dengan kebangkitan orang mati. Apa yang disemai adalah mudah rosak; apa yang dibangkitkan tidak akan binasa. Ia ditabur dalam kehinaan; ia dibangkitkan dalam kemuliaan. Ia disemai dalam kelemahan; ia dinaikkan kuasa. Ia disemai badan semula jadi; ia dibangkitkan badan rohani. Jika ada badan semula jadi,ada juga tubuh rohani.

Filipi 3:20-21

Tetapi kewarganegaraan kita adalah di syurga, dan daripadanya kita menantikan Juruselamat, Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubah keadaan kita yang hina. tubuh menjadi seperti tubuh-Nya yang mulia, oleh kuasa yang memungkinkan Dia untuk menundukkan segala sesuatu kepada diri-Nya.

1 Korintus 15:53-54

Sebab tubuh yang fana ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. , dan tubuh yang fana ini mesti memakai keabadian. Apabila yang dapat binasa mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan terjadilah firman yang tertulis: "Maut telah ditelan dalam kemenangan."

1 Tesalonika 4:16-17

Sebab Tuhan sendiri akan turun dari syurga dengan seruan perintah, dengan suara malaikat agung, dan dengan bunyi sangkakala Tuhan. Dan orang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Kemudian kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan terangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan dengan demikian kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan.

2 Korintus 5:1

Sebab kita tahu bahawa jika kemah dunia yang kita diami ini dimusnahkan, kita mempunyai bangunan daripada Allah, sebuah rumah yang kekal di syurga, yang tidak dibina oleh tangan manusia.

Penyembahan di Syurga

Wahyu 4:8-11

Dan keempat makhluk itu, masing-masing dengan enam sayap, penuh dengan mata di sekeliling dan di dalam, dan siang dan malam mereka tidak berhenti berkata, "Kudus , kudus, kudus, adalah Tuhan Allah Yang Mahakuasa, yang dahulu dan sekarang dan sekarangyang akan datang!" Dan apabila makhluk-makhluk yang hidup itu memberikan kemuliaan dan kehormatan dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu, yang hidup selama-lamanya, kedua puluh empat tua-tua itu sujud di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu dan menyembah Dia yang hidup. Mereka melemparkan mahkota mereka di hadapan takhta itu, sambil berkata: "Engkau, Tuhan dan Allah kami, layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan dengan kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." 1>

Wahyu 5:11-13

Lalu aku melihat, dan aku mendengar di sekeliling takhta itu dan makhluk-makhluk hidup dan tua-tua itu suara banyak malaikat, yang berjumlah berpuluh-puluh ribu dan ribuan ribu, berkata. dengan suara nyaring, "Anak Domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan berkat!" Dan aku mendengar segala makhluk di langit dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut, dan segala yang ada di dalamnya, berkata: "Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, pujilah, hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya!"

Wahyu 7:11-12

Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta itu dan mengelilingi para tua-tua dan keempat makhluk itu, dan mereka sujud di hadapan takhta itu dan menyembah Tuhan, sambil berkata, "Amin! Pujian dan kemuliaan dan hikmat dan ucapan syukur dan hormat dan kuasa dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya! Amin."

Mazmur 150:1

Pujilah Tuhan! PujilahTuhan di tempat kudus-Nya; pujilah Dia di langit-Nya yang perkasa!

Wahyu 15:3-4

Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, katanya, "Agung dan sungguh menakjubkan perbuatan-Mu, ya Tuhan Allah Yang Mahakuasa! Adil dan benar jalan-Mu, ya Raja segala bangsa! Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, dan memuliakan nama-Mu? Sebab hanya Engkau yang kudus. Semua bangsa akan datang menyembah Engkau , kerana perbuatan salehmu telah dinyatakan."

Kesimpulan

Seperti yang dapat kita lihat, Alkitab menawarkan banyak gambaran yang menawan tentang sifat syurga. Ia digambarkan sebagai tempat keindahan, kesempurnaan, dan kegembiraan, di mana kehadiran Tuhan sepenuhnya dialami, dan orang yang ditebus menyembah Dia untuk selama-lamanya. Kehidupan duniawi kita hanyalah sesaat jika dibandingkan dengan keabadian yang menanti kita di syurga. Ayat-ayat ini memberi kita harapan, penghiburan, dan alasan untuk bertahan dalam iman kita.

Doa Peribadi

Bapa Syurgawi, terima kasih atas anugerah kehidupan kekal dan janji syurga. Tolonglah kami untuk memusatkan pandangan kami pada rumah surgawi kami, dan menjalani kehidupan kami dengan iman dan ketaatan. Kuatkan kami pada masa keraguan dan kesukaran, dan ingatkan kami tentang masa depan yang gemilang yang menanti kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.