40 Ayat Alkitab tentang Malaikat

John Townsend 14-06-2023
John Townsend

Menurut Bible, malaikat adalah makhluk rohani, dicipta oleh Tuhan untuk memenuhi tujuan-Nya. Perkataan Inggeris "malaikat" berasal daripada perkataan Yunani ἄγγελος, yang bermaksud "utusan." Malaikat memberi mesej kepada umat Tuhan (Kejadian 22:11-22), memuji dan menyembah Tuhan (Yesaya 6:2-3), menyediakan perlindungan bagi umat Tuhan (Mazmur 91:11-12), dan melaksanakan penghakiman Tuhan (2 Raja-raja 19:35).

Dalam Perjanjian Baru, malaikat sering dilihat mengiringi Yesus. Mereka hadir semasa kelahiran-Nya (Lukas 1:26-38), pencobaan-Nya di padang gurun (Matius 4:11), kebangkitan-Nya dari antara orang mati (Yohanes 20:11-13), dan mereka akan menampakkan diri bersama-Nya semula pada penghakiman terakhir (Matius 16:27).

Dua contoh malaikat yang paling terkenal dalam Alkitab (dan satu-satunya nama yang diberikan) ialah malaikat Gabriel yang berdiri di hadapan Tuhan (Lukas 1:19), dan Mikhael yang berperang melawan Syaitan dan musuh-musuh Tuhan (Wahyu 12:7).

Malaikat Tuhan ialah satu lagi malaikat terkemuka dalam Alkitab. Malaikat Tuhan sering muncul dalam Perjanjian Lama, biasanya apabila sesuatu yang dramatik atau bermakna akan berlaku. Malaikat Tuhan terutama berfungsi sebagai utusan Tuhan, menyediakan jalan bagi penampakan dan campur tangan Tuhan (Keluaran 3:2). Malaikat Tuhan juga muncul dalam Perjanjian Baru untuk mengumumkan kelahiran Yesus (Lukas 2:9-12) dan untuk menggulingkan batu di kuburnya (Matius 28:2).

Bukan semuamalaikat adalah hamba Allah yang setia. Malaikat yang jatuh, juga dikenali sebagai iblis, adalah malaikat yang memberontak terhadap Tuhan, dan dibuang dari syurga kerana ketidaktaatan mereka. Wahyu 12:7-9 mengatakan bahawa sepertiga daripada malaikat jatuh dari syurga apabila mereka mengikut Syaitan.

Seperti yang anda lihat, malaikat memainkan peranan penting dalam melaksanakan rancangan Tuhan untuk dunia. Luangkan masa untuk merenung ayat-ayat Alkitab tentang malaikat ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang utusan Tuhan yang berkuasa ini.

Ayat-ayat Alkitab tentang Malaikat Penjaga

Keluaran 23:20

Lihat, Aku mengutus seorang malaikat mendahuluimu untuk menjaga kamu di jalan dan membawa kamu ke tempat yang telah Kusediakan.

Mazmur 91:11-12

Sebab Dia akan memerintahkan malaikat-malaikat-Nya mengenai kamu untuk menjaga kamu dalam segala jalanmu. Di atas tangan mereka mereka akan memikul engkau, supaya kakimu jangan terhentak pada batu.

Daniel 6:22

Tuhanku mengutus malaikat-Nya dan menutup mulut singa-singa itu, tetapi mereka tidak melakukannya. menyakiti aku, kerana aku didapati tidak bercela di hadapan-Nya; dan juga di hadapanmu, ya raja, aku tidak berbuat apa-apa.

Matius 18:10

Berhati-hatilah supaya kamu jangan menghina salah seorang dari anak-anak kecil ini. Sebab Aku berkata kepadamu, bahwa di sorga malaikat-malaikat mereka selalu melihat wajah Bapa-Ku yang di sorga.

Matius 26:53

Apakah kamu menyangka bahwa Aku tidak dapat memohon kepada Bapa-Ku, dan Ia akan segera menghantar kepadaku lebih daripada dua belas pasukan malaikat?

Ibrani 1:14

Bukankah mereka semua roh yang melayani yang diutus untuk melayanidemi mereka yang akan mewarisi keselamatan?

Bagaimana malaikat digambarkan dalam Alkitab

Yesaya 6:2

Di atasnya berdiri serafim. Masing-masing mempunyai enam sayap: dengan dua sayap ia menutupi mukanya, dan dengan dua sayap ia menutupi kakinya, dan dengan dua sayap ia terbang.

Ezekiel 1:5-9

Dan dari tengah-tengahnya datanglah rupa empat makhluk hidup. Dan inilah rupa mereka: mereka mempunyai rupa manusia, tetapi masing-masing mempunyai empat muka, dan masing-masing mempunyai empat sayap. Kaki mereka lurus, dan tapak kaki mereka seperti tapak kaki anak lembu. Dan mereka berkilauan seperti gangsa yang berkilauan. Di bawah sayap mereka di empat sisi mereka mempunyai tangan manusia. Dan keempat-empatnya mempunyai muka dan sayapnya demikian: sayap mereka bersentuhan satu sama lain.

Matius 28:2-3

Dan lihatlah, terjadilah gempa bumi yang hebat, untuk seorang malaikat Tuhan. turun dari syurga dan datang dan menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Penampilannya seperti kilat, dan pakaiannya putih seperti salju.

Wahyu 10:1

Kemudian aku melihat seorang malaikat lain yang perkasa turun dari langit, terbungkus awan, dengan pelangi di atasnya. kepala, dan mukanya seperti matahari, dan kakinya seperti tiang api.

Ayat-ayat Alkitab tentang Malaikat Penghibur

Kejadian 19:1-3

Kedua malaikat itu datang ke Sodom pada waktu petang, dan Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Apabila Lot melihat mereka, dia bangkit untuk menemui mereka dan sujud dengan mukanya kepadabumi dan berkata, “Tuan-tuanku, silakan singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah dan basuhlah kakimu. Kemudian anda boleh bangun awal dan meneruskan perjalanan anda.” Mereka berkata, “Tidak; kita akan bermalam di dataran bandar.” Tetapi dia mendesak mereka dengan kuat; maka mereka berpaling kepadanya dan masuk ke dalam rumahnya. Dan dia membuat perjamuan untuk mereka dan membakar roti tidak beragi, lalu mereka makan.

Ibrani 13:2

Jangan lalai melayan orang yang tidak dikenali, kerana dengan itu beberapa orang telah menjamu malaikat tanpa disedari.

Malaikat memuji dan menyembah Tuhan

Mazmur 103:20

Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikat-Nya, hai orang-orang perkasa yang melakukan firman-Nya, yang mendengarkan suara firman-Nya!

Mazmur 148:1-2

Pujilah Tuhan! Pujilah Tuhan dari sorga; pujilah dia di tempat yang tinggi! Pujilah Dia, hai semua malaikat-Nya; pujilah Dia, hai segala bala tentaranya!

Yesaya 6:2-3

Di atasnya berdiri serafim. Masing-masing mempunyai enam sayap: dengan dua sayap ia menutupi mukanya, dan dengan dua sayap ia menutupi kakinya, dan dengan dua sayap ia terbang. Dan seorang berseru kepada yang lain dan berkata, “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam; seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Nya!”

Lukas 2:13-14

Dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu ada sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah dan berkata, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepada-Nya!”

Lukas 15:10

Demikianlah, Aku berkata kepadamu, ada sukacita di hadapan malaikat-malaikat Allah karena satu berdosa siapabertobat.

Wahyu 5:11-12

Lalu aku melihat, dan aku mendengar di sekeliling takhta itu dan makhluk-makhluk hidup dan tua-tua itu suara banyak malaikat, yang berjumlah berpuluh-puluh ribu dan ribuan beribu-ribu orang, berkata dengan suara nyaring, "Anak Domba yang telah disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan kehormatan dan kemuliaan dan berkat!"

Malaikat Mengumumkan Kelahiran Yesus

Lukas 1:30-33

Dan malaikat itu berkata kepadanya, “Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dan lihatlah, engkau akan mengandung dalam rahimmu dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah Yang Mahatinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhur-Nya, dan Ia akan memerintah atas keluarga Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaan-Nya tidak akan berkesudahan.”

Lukas 2:8-10

Dan di kawasan yang sama ada gembala di padang, menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Dan seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, “Jangan takut, kerana lihatlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang akan menjadi bagi semua orang.

Malaikat pada Kedatangan Kedua Kristus

Matius 16:27

Sebab Anak Manusia akan datang bersama-sama malaikat-malaikat-Nya dalam kemuliaan Bapa-Nya, dan kemudian Ia akan membalas setiap orang menurut apa yang ada padanya.selesai.

Matius 25:31

Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan-Nya, dan semua malaikat bersama-sama Dia, maka Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaan-Nya.

Markus 8:38

Sebab barangsiapa malu karena Aku dan karena perkataan-Ku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu terhadap dia, apabila Ia datang dalam kemuliaan Bapa-Nya bersama-sama dengan malaikat-malaikat kudus. .

Malaikat pada Penghakiman Terakhir

Matius 13:41-42

Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikat-Nya, dan mereka akan mengumpulkan dari kerajaan-Nya segala sebab dosa dan semua pelanggar hukum, dan lemparkan mereka ke dalam dapur api. Di tempat itu akan ada ratap dan kertak gigi.

Matius 13:49

Demikianlah pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan keluar dan memisahkan yang jahat daripada orang benar.

Ayat-ayat Alkitab tentang Malaikat Tuhan

Keluaran 3:2

Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar. Ia melihat, dan sesungguhnya, semak belukar itu menyala-nyala, tetapi tidak dimakannya.

Bilangan 22:31-32

Lalu Tuhan membuka mata Bileam, dan dia melihat malaikat Tuhan. Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya. Dan dia tunduk dan sujud di mukanya. Dan Malaikat Tuhan berkata kepadanya, "Mengapa kamu memukul keledaimu tiga kali ini? Lihatlah, Aku telah keluar untuk menentang kamu kerana jalanmu sesat di hadapan-Ku.

Hakim 6:11-12

Sekarang malaikat TuhanTuhan datang dan duduk di bawah pohon tanjung di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sementara Gideon, anaknya, sedang menempa gandum di tempat pemerasan anggur untuk menyembunyikannya dari orang Midian. Dan Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya: "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah perkasa."

2 Raja-raja 19:35

Dan pada malam itu malaikat itu daripada Tuhan keluar dan membunuh 185,000 orang di perkemahan orang Asyur. Dan ketika orang-orang bangun pagi-pagi sekali, lihatlah, semuanya itu adalah mayat.

1 Tawarikh 21:15-16

Dan Allah mengutus malaikat itu ke Yerusalem untuk membinasakannya, tetapi ketika dia hendak memusnahkannya, Tuhan melihat, dan Dia menyesali malapetaka itu. Dan dia berkata kepada malaikat yang sedang membinasakan itu, “Cukuplah; sekarang pegang tangan awak.” Dan Malaikat Tuhan berdiri di dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Dan Daud mengangkat matanya dan melihat Malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan pedang terhunus di tangannya terbentang ke atas Yerusalem. Kemudian Daud dan para tua-tua, yang berpakaian kain kabung, sujud menyembah.

Mazmur 34:7

Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, dan melepaskan mereka.

Zakharia 12:8

Pada hari itu TUHAN akan melindungi penduduk Yerusalem, sehingga orang yang paling lemah di antara mereka pada hari itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti Allah. malaikat Tuhan, mendahuluimereka.

Lukas 2:9

Dan seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka, dan mereka sangat ketakutan.

Kisah 12:21-23

Pada hari yang ditentukan Herodes mengenakan jubah kerajaannya, duduk di atas takhta, dan menyampaikan pidato kepada mereka. Dan orang-orang itu berteriak, "Suara tuhan, dan bukan suara manusia!" Dengan serta-merta seorang malaikat Tuhan memukul dia, kerana dia tidak memberikan kemuliaan kepada Tuhan, dan dia dimakan oleh cacing dan menghembuskan nafasnya.

Lihat juga: Perjuangan Bersama Kita: Realiti Sejagat Dosa dalam Roma 3:23

Ayat-ayat Alkitab tentang Malaikat Jatuh

Yesaya 14: 12 (KJV)

Betapa engkau telah jatuh dari syurga, hai Lucifer, anak pagi! betapa engkau telah ditebang ke tanah, yang telah melemahkan bangsa-bangsa!

Matius 25:41

Lalu Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri-Nya, “Enyahlah dari hadapan-Ku, hai kamu yang terkutuk, ke dalam api kekal yang disediakan untuk Iblis dan malaikat-malaikatnya.”

2 Korintus 11:14

Dan tidak hairanlah, kerana Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang.

Lihat juga: 51 Ayat Alkitab Penting untuk Penyucian

2 Petrus 2:4

Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat ketika mereka berdosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam belenggu kegelapan yang suram untuk disimpan sampai penghakiman.

Yudas 6

Dan malaikat-malaikat yang tidak tinggal dalam kedudukan mereka sendiri, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka yang sepatutnya, dia telah menahannya dalam rantai kekal di bawah kegelapan yang suram sampai penghakiman pada hari besar itu.

Wahyu 12:9

Dan naga besar itu dilemparkanke bawah, ular purba itu, yang disebut syaitan dan Syaitan, penipu seluruh dunia—dia dilemparkan ke bumi, dan malaikat-malaikatnya dilemparkan bersama-sama dengan dia.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.