47 Ayat Alkitab yang Menghibur tentang Damai

John Townsend 03-06-2023
John Townsend

Sejujurnya, sukar untuk menghasilkan senarai ayat Alkitab tentang keamanan, kerana banyak ayat yang sesuai dengan kategori ini! Terdapat beratus-ratus ayat yang menjanjikan keamanan kepada orang yang beriman jika mereka meletakkan kepercayaan mereka kepada Tuhan, dan terdapat berpuluh-puluh ayat lagi yang menggalakkan kita untuk hidup damai antara satu sama lain.

Tuhan menetapkan perjanjian damai dengan Israel yang akan digenapi dalam Kerajaan Yesus. Yesus adalah korban damai kita yang mendamaikan kita dengan Tuhan dan satu sama lain. Sungguh mengagumkan untuk mengetahui bahawa Tuhan memberkati kita dengan damai sejahtera-Nya!

Mendapatkan Damai melalui Yesus Kristus

Yohanes 14:27

Damai sejahtera Kutinggalkan kepadamu; damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, Aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan jangan takut.

Yohanes 16:33

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam Aku. Di dunia kamu akan mengalami kesusahan. Tetapi ambil hati; Aku telah mengalahkan dunia.

Roma 5:1

Oleh itu, kerana kita telah dibenarkan oleh iman, kita mempunyai damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.

Efesus 2:14-16

Sebab Dia sendiri adalah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kita dan telah meruntuhkan dalam tubuh-Nya tembok pemisah permusuhan dengan menghapuskan hukum perintah yang dinyatakan dalam peraturan, supaya Ia dapat menciptakan dalam diri-Nya satu manusia baru menggantikan keduanya, dengan demikian mengadakan perdamaian, dan mendamaikan kita berdua dengan Allah dalam satu tubuh melalui salib,dengan itu membunuh permusuhan.

Kolose 1:19-20

Sebab seluruh kepenuhan Allah berkenan untuk diam di dalam Dia, dan melalui Dia mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, dan mengadakan perdamaian. oleh darah salib-Nya.

Yesaya 53:5

Tetapi dia tertikam oleh kerana pelanggaran kita; dia diremukkan kerana kejahatan kita; atasnya azab yang mendatangkan damai sejahtera kepada kita, dan dengan luka-lukanya kita disembuhkan.

Kedamaian pada Hari Mesias

Mazmur 72:7-8

Dalam hari-harinya semoga orang benar berkembang, dan damai sejahtera berlimpah-limpah, sampai bulan tidak ada lagi! Semoga Ia berkuasa dari laut ke laut, dan dari sungai ke ujung bumi!

Yesaya 9:6-7

Sebab untuk kita seorang anak telah lahir, untuk kita seorang anak lelaki diberikan; dan pemerintahan akan berada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Pertambahan pemerintahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, di atas takhta Daud dan di atas kerajaannya, untuk menegakkannya dan menegakkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang dan selama-lamanya. Semangat Tuhan semesta alam akan melakukan ini.

Yesaya 11:6

Serigala akan tinggal bersama anak domba, dan macan tutul akan berbaring bersama anak kambing, dan anak lembu dan singa dan anak lembu gemuk bersama-sama; dan seorang anak kecil akan memimpin mereka.

Yeremia 33:6-8

Lihat, Aku akan membawa kepadanyakesihatan dan kesembuhan, dan Aku akan menyembuhkan mereka dan menyatakan kepada mereka kelimpahan kemakmuran dan keamanan. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan membina semula mereka seperti semula. Aku akan menyucikan mereka dari segala kesalahan dosa mereka terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan dosa dan pemberontakan mereka terhadap Aku.

Roma 14:17

Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus.

Damai sebagai Hasil Hubungan Kita dengan Tuhan

Yesaya 26:3

Engkau memelihara dia dalam kedamaian yang sempurna yang fikirannya tertuju kepadamu, kerana dia percaya kepadamu.

Roma 8:6

Sebab memikirkan daging adalah maut, tetapi mengarahkan pikiran kepada Roh adalah hidup dan damai sejahtera.

Mazmur 119:165

Besar damai sejahtera bagi mereka yang mengasihi hukum-Mu; tidak ada yang dapat membuat mereka tersandung.

Kolose 3:15

Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah.

Filipi 4:7

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Mazmur 4:8

Dalam damai sejahtera aku akan berbaring dan tidur; kerana hanya Engkau, ya Tuhan, menjadikan aku diam dengan aman.

Yesaya57:2

Sebab orang benar dijauhkan dari malapetaka; dia masuk ke dalam damai; mereka berehat di tempat tidur mereka, yang berjalan dalam kejujuran mereka.

Galatia 5:22-23

Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kawalan diri; terhadap perkara sedemikian tidak ada undang-undang.

Hidup Damai Bersama

Matius 5:9

Berbahagialah orang yang membawa damai, kerana mereka akan disebut anak-anak Tuhan.

Roma 12 :18

Jika boleh, setakat bergantung pada kamu, hiduplah damai dengan semua orang.

Roma 14:19

Oleh itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan perdamaian dan untuk saling membina.

2 Korintus 13:11

Akhirnya, saudara-saudara, bersukacitalah. Bertujuan untuk pemulihan, menghiburkan satu sama lain, bersetuju satu sama lain, hidup dalam damai; dan Tuhan kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu.

2 Timotius 2:22

Sebab itu jauhilah nafsu orang muda dan kejarlah keadilan, iman, kasih dan damai sejahtera, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni.

Ibrani 12:14

Berusahalah untuk damai dengan semua orang, dan untuk kekudusan yang tanpanya tidak seorang pun akan melihat Tuhan.

Yakobus 3:17-18

Tetapi hikmat dari atas adalah pertama-tama murni, kemudian pendamai, lemah lembut, terbuka kepada akal budi, penuh belas kasihan dan buah-buahan yang baik, tidak memihak dan tulus. Dan tuaian kebenaran ditaburkan dalam damai oleh orang yang mengadakan perdamaian.

Amsal 16:7

Apabila jalan seseorang berkenan kepada Tuhan, ia membuatbahkan musuh-musuhnya untuk berdamai dengan dia.

Amsal 12:20

Tipuan ada dalam hati mereka yang merencanakan kejahatan, tetapi mereka yang merancang damai bersukacita.

Perjanjian Damai Tuhan

Yesaya 54:9-10

Ini bagi-Ku seperti zaman Nuh: sebagaimana Aku bersumpah bahawa air Nuh tidak akan melintasi bumi lagi, Aku telah bersumpah bahawa Aku tidak akan murka kepadamu, dan tidak akan menghardik engkau.

Sebab gunung-gunung boleh beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak dari padamu, dan perjanjian damai-Ku akan tidak akan dipindahkan.

Lihat juga: Identiti Ilahi Kita: Mencari Tujuan dan Nilai dalam Kejadian 1:27

Yehezkiel 34:25-27

Aku akan membuat perjanjian damai dengan mereka dan menghalau binatang buas dari negeri itu, supaya mereka dapat diam dengan aman di padang gurun dan tidur dalam hutan. Dan Aku akan membuat mereka dan tempat-tempat di sekeliling bukit-Ku menjadi berkat, dan Aku akan menurunkan hujan pada musimnya; mereka akan menjadi hujan berkat.

Dan pokok-pokok di ladang akan menghasilkan buahnya, dan bumi akan menghasilkan hasilnya, dan mereka akan aman di tanah mereka. Dan mereka akan mengetahui bahawa Akulah Tuhan, apabila Aku mematahkan pancang kuk mereka, dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka.

Ezekiel 37:24-26

Ku hamba Daud akan menjadi raja atas mereka, dan mereka semua akan mempunyai seorang gembala. Mereka akan berjalan menurut peraturan-Ku dan berhati-hati untuk mematuhi ketetapan-Ku. Mereka akan tinggal di tanah yang telah Kuberikan kepada hamba-Ku Yakub, tempat nenek moyangmuhidup. Mereka dan anak-anak mereka dan anak-anak mereka akan tinggal di sana selama-lamanya, dan Daud hamba-Ku akan menjadi raja mereka selama-lamanya.

Aku akan membuat perjanjian damai dengan mereka. Itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Dan Aku akan menempatkan mereka di tanah mereka dan membiak mereka, dan akan menempatkan tempat kudus-Ku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya.

Mazmur 37:10-11

Sebentar lagi, orang jahat akan tiada lagi; walaupun anda melihat dengan teliti di tempatnya, dia tidak akan berada di sana. Tetapi orang yang lemah lembut akan mewarisi negeri itu dan bergembira dalam damai sejahtera yang berlimpah.

Lukas 2:29 -32

Tuhan, sekarang Engkau membiarkan hamba-Mu pergi dalam damai, sesuai dengan firman-Mu; kerana mataku telah melihat keselamatan daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel.

Berkat Damai

Bilangan 6:24-26

Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu; Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.

Mazmur 29:11

Semoga Tuhan memberi kekuatan kepada umat-Nya! Semoga Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera!

Roma 15:13

Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu semoga berlimpah-limpah dalam pengharapan.

1 Tesalonika 5:23

Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya, dan semogaPeliharalah segenap roh, jiwa dan tubuhmu dengan tidak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus.

2 Tesalonika 3:16

Semoga Tuhan damai sejahtera memberikan damai sejahtera kepadamu setiap waktu dalam setiap cara. Tuhan menyertai kamu sekalian.

2 Yohanes 1:3

Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera menyertai kita, dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, dalam kebenaran dan kasih.

Yudas 1:1-2

Kepada mereka yang dipanggil, yang dikasihi oleh Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus: Semoga rahmat, damai sejahtera dan kasih melimpahkan kepadamu.

Lihat juga: 21 Ayat Alkitab tentang Keberanian untuk Menguatkan Iman Anda

Tuhan Damai

1 Korintus 14:33

Sebab Allah bukanlah Allah kekacauan, melainkan kedamaian.

Roma 16:20

Tuhan damai sejahtera akan segera meremukkan Syaitan di bawah kakimu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus menyertai kamu.

Memberitakan Damai Tuhan

Lukas 1:76-79

Dan engkau, anakku, akan disebut nabi Allah Yang Mahatinggi Tinggi; kerana kamu akan pergi mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan-Nya, untuk memberikan pengetahuan tentang keselamatan kepada umat-Nya dalam pengampunan dosa-dosa mereka, kerana belas kasihan Tuhan kita yang lembut, yang dengannya matahari terbit akan mengunjungi kita dari atas untuk memberi terang kepada mereka. yang duduk dalam kegelapan dan dalam bayang-bayang maut, untuk menuntun kaki kita ke jalan damai.

Lukas 2:13-14

Dan tiba-tiba bersama-sama dengan malaikat itu ada sejumlah besar orang bala tentara syurga memuji Tuhan dan berkata, “Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara mereka yang berkenan kepada-Nya!”

Lukas10:5-6

Di rumah mana pun yang kamu masuki, katakanlah dahulu, “Damai sejahtera bagi rumah ini!” Dan jika anak damai ada di sana, damai sejahteramu akan ada padanya. Tetapi jika tidak, ia akan kembali kepada kamu.

Kisah 10:34-43

Maka Petrus membuka mulutnya dan berkata: “Sesungguhnya aku faham, bahawa Allah tidak memihak, tetapi dalam setiap bangsa sesiapa yang takut kepada-Nya dan melakukan apa yang benar, berkenan kepadanya. Mengenai firman yang diutus-Nya kepada Israel, yang memberitakan kabar baik damai sejahtera melalui Yesus Kristus (Dia adalah Tuhan segalanya), kamu sendiri tahu apa yang terjadi di seluruh Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes: bagaimana Allah mengurapi Yesus dari Nazareth dengan Roh Kudus dan dengan kuasa.

Dia berkeliling berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai syaitan, kerana Allah menyertai dia. Dan kami menjadi saksi atas segala yang dilakukan-Nya di negeri orang Yahudi dan di Yerusalem. Mereka membunuh Dia dengan menggantung Dia di atas kayu, tetapi Allah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan menyatakan Dia, bukan kepada semua orang, tetapi kepada kami yang telah dipilih oleh Allah sebagai saksi, yang makan dan minum bersama-sama dengan Dia. dia bangkit daripada kematian.

Dan Dia memerintahkan kami untuk memberitakan Injil kepada orang banyak dan memberi kesaksian, bahwa Dialah yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi hakim orang hidup dan orang mati. Kepada-Nya semua nabi bersaksi bahawa setiap orang yang percaya kepada-Nya mendapat pengampunan dosa melalui nama-Nya.

Meratapi mereka yang Menolak Damai.melalui Yesus

Lukas 19:41-44

Dan ketika Ia mendekat dan melihat kota itu, Ia menangisi kota itu, katanya, “Alangkah baiknya jika kamu, bahkan kamu, mengetahuinya pada hari ini. perkara yang mendatangkan kedamaian! Tetapi sekarang mereka tersembunyi dari mata anda.

Sebab hari-harinya akan datang kepadamu, apabila musuh-musuhmu akan memasang pagar di sekelilingmu dan mengepung engkau dan mengepung engkau dari segala sisi dan merobohkan engkau ke tanah, engkau dan anak-anakmu di dalam dirimu. Dan mereka tidak akan meninggalkan satu batu di atas batu yang lain di dalam kamu, kerana kamu tidak mengetahui masa lawatan kamu.

Doa untuk Damai

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.