50 Ayat Bible Motivasi

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Pernahkah anda berasa sangat terharu sehingga anda mahu berputus asa? Pernahkah anda merasakan anda tidak mempunyai motivasi untuk meneruskan? Jika ya, anda tidak bersendirian. Syukurlah, kita boleh berpaling kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan dorongan untuk membantu kita melalui masa yang paling sukar. Salah satu cara terbaik untuk melakukan ini ialah mengumpulkan inspirasi daripada ayat-ayat Alkitab yang bermotivasi.

Alkitab penuh dengan ayat-ayat motivasi yang boleh membantu kita menghargai tujuan Tuhan untuk kehidupan kita, mendorong kita untuk mengasihi dan berbuat baik. Roma 8:28 berkata, "Dan kita tahu, bahwa segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana-Nya." Walaupun terasa seperti segala-galanya menjadi salah dan kita tidak tahu apa yang perlu dilakukan, Tuhan mempunyai rancangan untuk kita, dan akan membantu kita untuk mencapai tujuan-Nya.

Salah satu ayat bible yang paling bermotivasi boleh didapati dalam Yeremia 29:11, yang mengatakan, "Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, rancangan untuk membahagiakan kamu dan bukan untuk mencelakakan kamu, rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan." Sama seperti Yeremia mengingatkan orang Israel untuk tidak berputus asa semasa penawanan mereka di Babilon, kita boleh percaya bahawa Tuhan akan mencapai maksud-Nya melalui kita walaupun menghadapi kesukaran yang kita hadapi.

Lihat juga: 16 Ayat Alkitab tentang Penghibur

Ayat-ayat ini mengingatkan kita bahawa Tuhan sentiasa bersama kita dan Dia akan memberikan kita kekuatan, keberanian, dan motivasi yang kita perlukan untuk mengharungi sebarang situasi. Dia tidak akan pergikami dan jangan pula meninggalkan kami. Rancangannya tidak boleh dihalang. Jadi luangkan sedikit masa untuk membaca ayat-ayat ini dan izinkan Tuhan mengisi anda dengan harapan, keberanian, dan motivasi yang anda perlukan untuk hidup dalam ketaatan yang setia.

Ayat-ayat Alkitab Motivasi dari Perjanjian Lama

Kejadian 1:27-28

Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; lelaki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Dan Allah memberkati mereka. Dan Allah berfirman kepada mereka, “Beranakcuculah dan bertambah banyak serta penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.” <1

Keluaran 14:14

Tuhan akan berperang untuk kamu; anda hanya perlu diam.

Ulangan 31:6

Kuatkan dan teguhkan hati. Jangan takut atau gentar kerana mereka, kerana Tuhan, Allahmu, berjalan bersamamu; dia tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu.

Yosua 1:9

Bukankah Aku telah memerintahkan kamu? Jadilah kuat dan berani. Jangan takut; jangan tawar hati, sebab Tuhan, Allahmu, akan menyertai engkau ke mana pun engkau pergi.

1 Samuel 17:47

Pertempuran adalah milik Tuhan, dan Dia akan menyerahkan kamu semua ke dalam tangan kami.

2 Tawarikh 15:7

Tetapi kamu, kuatkan hati dan jangan berputus asa, kerana pekerjaanmu akan mendapat upah.

Mazmur 37:23-25

Langkah manusia ditetapkan oleh Tuhan, apabila ia berkenan kepada jalannya; walaupun dia jatuh, dia tidak akan tergelincir,kerana Tuhan memegang tangan-Nya. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan; percayalah kepada-Nya dan Ia akan melakukan ini.

Mazmur 46:10

Diamlah, dan ketahuilah bahawa Akulah Allah; Aku akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa, Aku akan ditinggikan di bumi.

Mazmur 118:6

Tuhan menyertai aku; Saya tidak akan takut. Apa yang boleh lelaki lakukan kepada saya?

Amsal 3:5-6

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri; tunduklah kepada-Nya dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Yesaya 41:10

Oleh itu jangan takut, kerana Aku menyertai kamu; jangan tawar hati, kerana Akulah Tuhanmu. Aku akan menguatkan kamu dan menolong kamu; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang adil.

Yesaya 40:31

Tetapi mereka yang berharap kepada Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan terbang dengan sayap seperti burung helang; mereka akan berlari dan tidak menjadi letih, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Yeremia 29:11

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, "rancangan-rencana untuk membuat kamu beruntung dan bukan untuk mencelakakan kamu, rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan .

Ratapan 3:22-23

Oleh karena besarnya kasih Tuhan kita tidak binasa, sebab belas kasihan-Nya tidak pernah berkesudahan. Mereka baru setiap pagi; besar kesetiaanmu.

Yehezkiel 36:26

Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam kamu; Aku akan mengeluarkan dari padamu hatimu yang keras dan memberimu hati yang taat.

Joel 2:13

Koyakkan hatimu dan bukan hatimupakaian. Kembalilah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih.

Mikha 6:8

Ia telah memberitahukan kepadamu, hai manusia, apa yang baik; dan apakah yang dituntut oleh Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kemurahan, dan hidup dengan rendah hati dengan Tuhanmu?

Ayat-ayat Alkitab Motivasi dari Perjanjian Baru

Matius 5:11- 12

Berbahagialah kamu apabila orang lain mencela kamu dan menganiaya kamu dan mengucapkan segala jenis kejahatan terhadap kamu dengan dusta kerana Aku. Bersukacitalah dan bergembiralah, kerana upahmu besar di sorga, sebab demikian juga mereka telah menganiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.

Matius 5:14-16

Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit tidak boleh disembunyikan. Orang tidak menyalakan lampu lalu meletakkannya di bawah bakul, tetapi di atas kakinya, dan ia menerangi semua orang di dalam rumah. Demikian juga hendaknya terangmu bercahaya di depan orang lain, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.

Matius 6:33

Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Matius 19:26

Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, “Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin.”

Matius 24:14

Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa, sesudah itu kesudahannya akan tiba. .

Matius 25:21

Jawab tuannya,“Syabas, hamba yang baik dan setia! Anda telah setia dengan beberapa perkara; Saya akan meletakkan anda bertanggungjawab atas banyak perkara. Marilah dan ikutlah kebahagiaan tuanmu!”

Matius 28:19-20

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Bapa. Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.

Markus 11:24

Sebab itu Aku berkata kepadamu: Apa saja yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, dan itu akan menjadi milikmu.

Lukas 6:35

Tetapi kasihilah musuhmu, berbuat baiklah, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan; dan upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Yang Mahatinggi; kerana Dia sendiri baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan jahat.

Lukas 12:48

Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan dituntut banyak; dan kepada siapa banyak telah diserahkan, kepadanya mereka akan lebih banyak memintanya.

Lukas 16:10

Barangsiapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar, dan orang yang setia tidak jujur ​​dalam perkara yang sedikit juga tidak jujur ​​dalam banyak.

Yohanes 8:12

Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, “Akulah terang dunia. Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”

Yohanes 10:10

Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan.

Yohanes 14:27

Damai sejahteraSaya pergi dengan anda; damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, Aku berikan kepadamu. Janganlah hatimu gelisah dan jangan takut.

Yohanes 15:5-7

Akulah pokok anggur; anda adalah cawangan. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, dialah yang berbuah banyak, kerana di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika sesiapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi layu; dan dahan-dahan itu dikumpulkan, dilemparkan ke dalam api, dan dibakar. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa sahaja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya.

Roma 5:3-5

Bukan itu sahaja, tetapi kami Bersukacitalah dalam kesengsaraan kita, sebab mengetahui bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan karakter, dan tabiat menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan kita, sebab kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Roma 8:37-39

Tidak, dalam semuanya itu kita lebih dari pada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, maupun yang berkuasa, baik yang tinggi maupun yang dalam, maupun yang lain dalam segala ciptaan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.

Roma 12:2

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya dengan ujian kamu dapat membedakan apakah kehendak Tuhan, apa yang baik danberkenan dan sempurna.

1 Korintus 15:58

Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, hendaklah kamu teguh, jangan goyah, dan giatlah senantiasa dalam pekerjaan Tuhan, sebab ketahuilah, bahwa dalam Tuhan jerih payahmu bukanlah jerih payahmu. sia-sia.

Galatia 6:9

Dan janganlah kita jemu berbuat baik, kerana pada waktunya kita akan menuai, jika kita tidak berputus asa.

Efesus 2:8-10

Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan ini bukan perbuatan anda sendiri; itu adalah pemberian Allah, bukan hasil perbuatan, supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebab kita adalah buatan-Nya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk perbuatan baik, yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita berjalan di dalamnya.

Efesus 3:20-21

Sekarang bagi Dia yang berkuasa. untuk melakukan jauh lebih banyak daripada semua yang kita minta atau fikirkan, menurut kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun, selama-lamanya. Amin.

Filipi 4:13

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

Kolose 3:23

Apa pun yang kamu perbuat, kerjakanlah dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Ibrani 10:23-25

Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan pengharapan kita, tanpa goyah, sebab Ia yang berjanji adalah setia. Dan marilah kita merenungkan bagaimana saling membangkitkan kasih dan berbuat baik, dengan tidak melalaikan pertemuan bersama, seperti kebiasaan sebagian orang, tetapi saling menasihati, dan lebih-lebih lagi ketika kamu melihat Hari itu semakin dekat.

Ibrani10:35

Sebab itu jangan buang keyakinanmu, yang mempunyai upah yang besar.

Ibrani 11:1

Sekarang iman ialah keyakinan akan segala sesuatu yang diharapkan, keyakinan akan perkara yang tidak kelihatan.

Ibrani 12:2

Sambil memandang kepada Yesus, pengasas dan penyempurna iman kita, yang untuk sukacita yang diletakkan di hadapan-Nya menanggung salib, yang mengabaikan kehinaan, dan duduk di hadapannya. tangan kanan takhta Tuhan.

Ibrani 13:5

Jagalah hidupmu dari cinta akan uang, dan puaslah dengan apa yang ada padamu, sebab Ia telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau."

Yakobus 1:22

Tetapi jadilah pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri.

Wahyu 3:20

Lihatlah, Aku berdiri di pintu dan ketuk. Jika sesiapa mendengar suara-Ku dan membuka pintu, Aku akan masuk kepadanya dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan Aku.

Wahyu 21:4-5

Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, karena perkara yang dahulu telah berlalu. Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru.

Wahyu 21:7

Barangsiapa menang, ia akan mendapat warisan ini, dan Aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anak-Ku.

Wahyu 22:12

Lihat, Aku datang segera, membawa upah-Ku, untuk membalas setiap orang atas perbuatannya.

Lihat juga: Berada dalam Bayangan Yang Mahakuasa: Janji Penghiburan dari Mazmur 91:1

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.