51 Ayat Alkitab Menakjubkan tentang Rancangan Tuhan

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu," demikianlah firman Tuhan, "rancangan-rencana untuk membahagiakan kamu dan bukan untuk mencelakakan kamu, rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan." Ayat ini berasal dari Yeremia 29:11, dan ini adalah salah satu daripada banyak yang membuktikan bahawa Tuhan mempunyai rancangan ilahi untuk hidup anda. Apabila anda bertanya kepada diri sendiri apakah yang Tuhan telah rancangkan untuk saya? Alkitab mempunyai banyak jawapan!

Ayat-ayat Alkitab tentang Rancangan Tuhan

Yeremia 29:11

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada-Ku mengenai kamu,” demikianlah firman Tuhan, “Rancangan untuk menguntungkanmu dan bukan untuk mencelakakanmu, rancangan untuk memberikan kepadamu harapan dan masa depan.”

Amsal 3:5-6

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu , dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Amsal 16:9

Hati manusia merencanakan jalannya, tetapi Tuhan menetapkan langkahnya.

Ulangan 31:8

Tuhanlah yang berjalan di hadapanmu. Dia akan bersama kamu; dia tidak akan meninggalkan anda atau meninggalkan anda. Jangan takut dan tawar hati.

Mazmur 37:4

Bergembiralah karena Tuhan, dan Ia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu.

Mazmur 32:8

Aku akan mengajar kamu dan mengajar kamu jalan yang patut kamu tempuh; Saya akan menasihati anda dengan mata saya tertumpu kepada anda.

Rancangan Keselamatan Tuhan

Tuhan sedang menebus umat untuk Diri-Nya, untuk menyembah Dia dan memuliakan Dia melalui iman dan ketaatan. Tuhan sedang menyelamatkan umat bagi diri-Nya melalui pendamaian Yesus Kristus.dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab perkara-perkara yang dahulu telah berlalu.” Dan Dia yang duduk di atas takhta itu berkata, “Lihatlah, Aku menjadikan segala sesuatu baru.”

Peranan Jemaat dalam Rancangan Tuhan

Masih terdapat banyak kumpulan orang yang tanpa saksi tentang rancangan keselamatan Tuhan melalui Yesus Kristus. Alkitab mengarahkan umat Tuhan untuk mengisytiharkan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa, dengan memberitakan berita baik tentang Yesus Kristus.

Dengan mendengar berita baik tentang Yesus, orang meletakkan kepercayaan mereka kepada-Nya dan diselamatkan. Tanpa pemberitaan injil, orang tetap terperangkap dalam dosa dan kegelapan rohani, tidak menyedari dosa mereka dan penebusan Tuhan. Tuhan sedang memanggil gereja-Nya untuk memberitakan Injil Yesus hingga ke ujung bumi.

1 Tawarikh 16:23-24

Bernyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi! Ceritakan tentang keselamatan-Nya dari hari ke hari. Nyatakan kemuliaan-Nya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib di antara semua bangsa!

Roma 10:14-15

Bagaimanakah mereka akan berseru kepada-Nya yang tidak mereka percayai? Dan bagaimana mereka boleh percaya kepada Dia yang tidak pernah mereka dengar? Dan bagaimana mereka mendengar tanpa ada yang berdakwah? Dan bagaimana mereka hendak berdakwah melainkan mereka diutus? Seperti ada tertulis, "Betapa indahnya kaki orang yang memberitakan kabar baik!"

Matius 24:14

Dan Injil Kerajaan ini akan menjadidiberitakan di seluruh dunia sebagai kesaksian kepada semua bangsa, dan kemudian kesudahannya akan datang.

Matius 28:19-20

Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan semua yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan lihatlah, Aku menyertai kamu sentiasa, sampai akhir zaman.

Markus 13:10

Dan Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa.

Markus 16:15

Dan Ia berkata kepada mereka, “Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk.”

Lukas 24:47

Dan pertobatan dan pengampunan dosa akan diberitakan dalam nama-Nya kepada semua bangsa, mulai dari Yerusalem.

Yohanes 20:21

Yesus berkata lagi kepada mereka, “Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus Aku, demikian juga Aku mengutus kamu.”

Kisah 1:8

Tetapi kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu; dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.

Kisah 13:47-48

Sebab inilah yang diperintahkan Tuhan kami, “Aku telah menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi.” Dan apabila orang bukan Yahudi mendengar ini, mereka mula bersukacita dan memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang telah ditetapkan untuk hidup kekal percaya.

Langkah Praktikal untuk Melibatkan Diri dalam Rancangan Tuhan

Kerajaan daripada Tuhan akan disempurnakan selepasgereja menyelesaikan misinya untuk memberitakan Injil kepada setiap bangsa di bumi. Yesus memberikan arahan yang jelas kepada gerejanya untuk memberitakan injil kepada semua bangsa, namun kita tetap berdiam dalam ketaatan kita kepada perintah Kristus. Setiap gereja harus mempunyai strategi untuk memberitakan injil di kalangan bangsa-bangsa. Gereja-gereja yang berjaya terlibat dalam khidmat mubaligh mempunyai persamaan berikut:

  • Kepimpinan gereja kerap berkhutbah tentang kepentingan memenuhi Amanah Agung Yesus.

  • Gereja sentiasa berdoa untuk kumpulan orang yang belum dijangkau khusus untuk menerima Injil Yesus Kristus.

  • Gereja memahami bahawa perkhidmatan mubaligh adalah lebih kepada perintah daripada panggilan. Adalah menjadi tanggungjawab setiap gereja tempatan untuk terlibat dalam misi Tuhan.

  • Gereja yang setia kerap melantik orang daripada jemaah mereka untuk perkhidmatan mubaligh.

  • Gereja yang setia bekerjasama dengan pemimpin orang asli dari negara lain untuk terlibat dalam silang budaya perkhidmatan mubaligh.

  • Gereja yang setia membahagikan sumber kewangan yang besar untuk usaha mubaligh, mengorbankan keselesaan peribadi untuk meningkatkan pemberian mereka.

  • Gereja yang setia mengutamakan orang yang tidak dijangkau kumpulan dalam usaha dakwah mereka, memberi tumpuan kepada kumpulan orang yang tidak mempunyai saksi Kristian.

Kitab Wahyu memberitahu kita bahawa Yesus akanmenyempurnakan sepenuhnya kerajaannya di bumi. Suatu hari nanti, kerajaan dunia ini akan digantikan oleh Kerajaan Tuhan. Tetapi sebelum Kerajaan Tuhan disempurnakan, Yesus memberi kita perintah untuk dipenuhi: untuk memberitakan Injil di antara semua bangsa. Janganlah kita berlengah lagi. Sudah tiba masanya untuk memprovokasi gereja untuk memenuhi misi Tuhan, jadi rancangan Tuhan akan terlaksana mengikut kehendak Tuhan.

Petikan tentang Rancangan Tuhan

“Satu-satunya urusan utama dalam hidup ialah mencari Tuhan rancanglah hidupmu dan jalaninya.” - E. Stanley Jones

“Rancangan Tuhan untuk anda adalah lebih baik daripada rancangan anda sendiri. Maka jangan takut dengan kehendak Allah, walaupun itu berbeza dengan kehendakmu.” - Greg Laurie

“Semua rancangan Tuhan mempunyai tanda salib padanya, dan semua rancangan-Nya mempunyai kematian kepada diri sendiri di dalamnya.” - E. M. Bounds

“Selalu ada kematian di penghujung rancangan anda dan kehidupan di penghujung rancangan Tuhan.” - Rod Parsley

“Rancangan Tuhan bukanlah untuk meninggalkan dunia ini, dunia yang katanya "sangat baik." Sebaliknya, dia berhasrat untuk membuat semula. Dan apabila dia melakukannya dia akan membangkitkan semua umatnya kepada kehidupan jasmani yang baru untuk hidup di dalamnya. Itulah janji Injil Kristian.” - N. T. Wright

“Doa memegang teguh rancangan Tuhan dan menjadi penghubung antara kehendak-Nya dan pencapaiannya di bumi. Perkara yang menakjubkan berlaku, dan kami diberi keistimewaan untuk menjadi saluran doa Roh Kudus.” - ElisabethElliot

Sumber Tambahan

Storm the Gates: Memprovokasi Gereja untuk Memenuhi Misi Tuhan

Ketahui cara menggerakkan gereja anda untuk misi. Storm the Gates akan menggalakkan anda untuk mengatasi ketakutan dengan iman semasa anda memajukan Injil dari anjung depan anda ke hujung bumi.

Apabila kita meletakkan iman kita kepada Yesus, kita diangkat ke dalam keluarga Tuhan dan mengambil bahagian dalam rancangan keselamatan Tuhan.

Yohanes 1:11-13

Tetapi kepada semua orang yang menerima Dia, yang percaya dalam nama-Nya, Ia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah, yang dilahirkan, bukan dari darah atau dari keinginan daging dan bukan juga dari kehendak manusia, melainkan dari Allah.

Yohanes 3:16

Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.

Yohanes 10:27-28

Domba-domba-Ku mendengar suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tangan-Ku.

Roma 8:28-30

Dan kita tahu bahawa bagi mereka yang mengasihi Tuhan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, bagi mereka yang terpanggil menurut maksud-Nya. Sebab mereka yang dipilih-Nya dari semula, juga ditentukan-Nya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Anak-Nya, supaya Ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang telah ditentukan-Nya dari semula juga dipanggil-Nya, dan mereka yang dipanggil-Nya juga dibenarkan-Nya, dan mereka yang dibenarkan-Nya juga dimuliakan-Nya.

Efesus 2:8-10

Oleh itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. yangBapa.

Yesaya 53:5-6

Tetapi dia tertikam oleh kerana pelanggaran kita; dia diremukkan kerana kejahatan kita; di atas-Nya azab yang mendatangkan damai sejahtera kepada kita, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan.

Titus 2:11-14

Sebab kasih karunia Allah telah menyatakan diri, mendatangkan keselamatan bagi semua orang, melatih kita untuk meninggalkan kefasikan dan hawa nafsu duniawi, dan untuk hidup terkendali, tegak dan saleh di zaman sekarang ini, sambil menantikan pengharapan kita yang berbahagia, yaitu penyataan kemuliaan Allah yang agung dan Juruselamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi diri-Nya satu umat bagi kepunyaan-Nya sendiri yang rajin melakukan perbuatan baik.

1 Petrus 1:3-5

Terpujilah Allah dan Bapa daripada Tuhan kita Yesus Kristus! Menurut kemurahan-Nya yang besar, Ia telah menyebabkan kita dilahirkan kembali kepada suatu pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu warisan yang tidak dapat binasa, tidak bernoda, dan tidak luntur, disimpan di sorga bagi kamu, yang oleh kuasa Allah. dijaga oleh iman untuk keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman.

2 Korintus 5:21

Demi kita Ia menjadikan dia berdosa yang tidak mengenal dosa, supaya di dalam Dia kita boleh menjadi kebenaran Allah.

Roma 5:18

Oleh itu, sama seperti satu pelanggaran membawa kepada penghukuman bagi semua orang, demikian juga satu tindakan kebenaran membawa kepada pembenaran dan hidup bagi semua orang lelaki.

Kolose1:13-14

Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam Kerajaan Anak-Nya yang terkasih, di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.

Yohanes 1 :12

Tetapi semua orang yang menerima Dia, yang percaya dalam nama-Nya, diberi-Nya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.

Yohanes 5:24

Sungguh, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barangsiapa mendengar perkataan-Ku dan percaya kepada Dia yang mengutus Aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dia tidak akan dihukum, tetapi telah berpindah dari kematian ke hidup.

2 Korintus 5:17

Oleh itu, jika seseorang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama telah meninggal dunia; lihatlah, yang baru telah datang.

Titus 3:4-6

Tetapi apabila kebaikan dan kemurahan Allah, Juruselamat kita, menyatakan diri, Ia menyelamatkan kita, bukan kerana perbuatan kita dalam kebenaran, tetapi menurut belas kasihan-Nya sendiri, oleh pembasuhan kelahiran semula dan pembaharuan Roh Kudus, yang dicurahkan-Nya atas kita dengan berlimpah-limpah melalui Yesus Kristus, Juruselamat kita.

Rancangan Tuhan untuk Bangsa-bangsa

Sepanjang sejarah orang telah hidup di bawah pemerintahan despotik pemimpin politik yang melayani kepentingan diri mereka sendiri sehingga merugikan orang biasa. Tuhan mempunyai rancangan untuk menubuhkan seorang pemimpin yang menjelmakan cintanya. Setelah mengalahkan kuasa dosa dan maut, Yesus akan memerintah semua bangsa sebagai Raja dan Tuhan.

Orang akan berkumpul dari setiap bangsa di bumi untuk memuji Tuhan atas keselamatan yang Dia sediakan melalui Yesus, Anak Domba Tuhan,“yang datang untuk menghapuskan dosa dunia” (Yohanes 1:29).

Tuhan dan umat-Nya akan bersatu dalam kasih mereka satu sama lain. Orang-orang dari setiap bangsa akan memuji Tuhan dengan suara nyaring, melayani Dia siang dan malam, ketika Tuhan melindungi mereka dengan hadirat-Nya, menghibur mereka, dan menyediakan keperluan mereka.

Mazmur 72:11

Semua raja akan sujud kepada-Nya dan semua bangsa akan beribadah kepada-Nya.

Mazmur 86:9

Semua bangsa yang Kaujadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu.

Mazmur 102:15

Bangsa-bangsa akan takut akan nama TUHAN, semua raja di bumi akan menghormati kemuliaan-Mu.

Yesaya 9:6 -7

Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang anak lelaki telah diberikan untuk kita; dan pemerintahan akan berada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Pertambahan pemerintahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, di atas takhta Daud dan di atas kerajaannya, untuk menegakkannya dan menegakkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang dan selama-lamanya. Semangat TUHAN semesta alam akan melakukan ini.

Yesaya 49:6

Aku akan menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa lain, supaya engkau membawa keselamatan kepada-Ku sampai ke ujung bumi .

Yesaya 52:10

TUHAN akan membuka lengan-Nya yang kudus di hadapan segala bangsa, dan seluruh ujung bumi akan melihat keselamatan kita.Tuhan.

Lihat juga: 59 Ayat Alkitab yang Berkuasa tentang Kemuliaan Tuhan

Yesaya 66:18

Dan Aku, oleh kerana perbuatan dan khayalan mereka, akan datang dan mengumpulkan semua bangsa dan bahasa, dan mereka akan datang dan melihat kemuliaan-Ku.

Zachariah 2:11

Dan banyak bangsa akan bergabung dengan Tuhan pada hari itu, dan akan menjadi umat-Ku. Dan Aku akan diam di tengah-tengah kamu, dan kamu akan mengetahui bahawa Tuhan semesta alam telah mengutus aku kepada kamu.

Maleakhi 1:11

Sebab dari terbit matahari hingga terbenamnya nama akan menjadi besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat akan dipersembahkan kemenyan bagi nama-Ku, dan persembahan yang murni. Sebab nama-Ku akan menjadi besar di antara bangsa-bangsa, demikianlah firman Tuhan semesta alam.

Daniel 7:13-14

Aku melihat dalam penglihatan malam, dan sesungguhnya, dengan awan langit di sana. datang seorang seperti anak manusia, dan dia datang kepada Yang Lanjut Usianya dan dihadapkan kepadanya. Dan kepadanya diberikan kuasa dan kemuliaan dan sebuah kerajaan, supaya semua bangsa, bangsa, dan bahasa harus mengabdi kepada-Nya; kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan berlalu, dan kerajaannya tidak akan binasa.

1 Timotius 2:3-4

Inilah yang baik, dan yang berkenan kepada Allah kita Juruselamat, yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran.

Filipi 2:9-11

Oleh itu Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di sorga dan yang ada di bumi dandi bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.

Efesus 1:3-14

Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus. Kristus, yang telah memberkati kita di dalam Kristus dengan setiap berkat rohani di tempat-tempat sorga, sama seperti Dia telah memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak melalui Yesus Kristus, sesuai dengan maksud kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dengannya Ia telah memberkati kita di dalam Dia yang dikasihi. Di dalam Dia kita beroleh penebusan oleh darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran kita, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkan-Nya kepada kita, dalam segala hikmat dan pengertian yang menyatakan kepada kita rahasia kehendak-Nya, sesuai dengan rencana-Nya, yang Ia telah menetapkan di dalam Kristus sebagai rancangan untuk kegenapan masa, untuk mempersatukan segala sesuatu di dalam Dia, yang ada di sorga dan yang ada di bumi.

Di dalam Dia kita telah memperoleh warisan, yang telah ditentukan dari semula menurut tujuan itu. dari Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut kehendak kehendak-Nya, supaya kami, yang dahulu berharap kepada Kristus, dapat memuji kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan kamu percaya kepada-Nya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, yang menjadi jaminan warisan kita sampai kita memperolehnya.memilikinya, untuk memuji kemuliaan-Nya.

Kolose 1:15-23

Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, anak sulung dari segala ciptaan. Sebab di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana, maupun kerajaan, atau pemerintah, atau penguasa—segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan Dia ada sebelum segala-galanya, dan di dalam Dia segala sesuatu tetap bersatu. Dan dia adalah kepala badan, iaitu gereja. Dialah yang mula-mula, yang sulung daripada antara orang mati, supaya Dia menjadi terkemuka dalam segala sesuatu. Sebab di dalam Dialah seluruh kepenuhan Allah berkenan untuk diam, dan oleh Dia untuk mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, baik yang ada di bumi atau yang ada di sorga, dengan mengadakan pendamaian oleh darah salib-Nya.

Dan kamu, yang dahulu yang telah terasing dan bermusuhan, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, sekarang Ia telah mendamaikan di dalam tubuh-Nya yang jasmani oleh kematian-Nya, untuk menempatkan kamu di hadapan-Nya yang kudus, tidak bercacat dan tidak bercela, jikalau kamu tetap teguh dalam iman, teguh dan teguh, tidak bergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar, yang telah diberitakan kepada semua makhluk di bawah langit, dan yang mengenainya aku, Paulus, telah menjadi pelayan.

Wahyu 5:9

Dan mereka menyanyikan lagu baru, “Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya, kerana engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli manusia bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa.”

Wahyu 7:9-10

Selepasini aku melihat, dan lihatlah, suatu kumpulan besar yang tidak dapat dihitung oleh seorang pun, dari setiap bangsa, dari semua suku dan bangsa dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, berpakaian jubah putih, dengan cabang-cabang palem di tangan mereka, dan berseru dengan suara nyaring, “Keselamatan adalah milik Allah kita yang duduk di atas takhta itu, dan bagi Anak Domba itu!

Wahyu 7:15-17

Oleh itu mereka ada di hadapan takhta Allah , dan melayani Dia siang dan malam di bait-Nya; dan Dia yang duduk di atas takhta akan melindungi mereka dengan kehadiran-Nya. Mereka tidak akan lapar lagi dan tidak dahaga lagi; matahari tidak akan menimpa mereka, atau sebarang panas terik. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah takhta itu akan menjadi gembala mereka, dan Ia akan menuntun mereka ke mata air hidup, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka.

Wahyu 11:15

Kerajaan dunia telah menjadi kerajaan Tuhan kita dan Mesias-Nya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya.

Wahyu 15:4

Siapa yang tidak takut, hai Tuhan, dan memuliakan nama-Mu? Untukmu sahaja yang suci. Semua bangsa akan datang menyembah Engkau, sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang benar telah dinyatakan.

Lihat juga: Janji Perlindungan Tuhan: 25 Ayat Alkitab yang Berkuasa untuk Membantu Anda Menghadapi Ujian

Wahyu 21:3-5

Dan aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, “Lihatlah, tempat kediaman tempat Allah bersama manusia. Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya, dan Tuhan sendiri akan menyertai mereka sebagai Tuhan mereka. Dia akan menghapuskan setiap air mata dari mata mereka,

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.