54 Ayat Alkitab tentang Kebenaran

John Townsend 31-05-2023
John Townsend

Kita hidup dalam zaman di mana orang sering berbohong dan menipu untuk mendapatkan apa yang mereka mahu, meninggalkan orang lain ekoran penipuan mereka. Jika kita tidak menjaga diri kita daripada budaya penipuan dan promosi diri, kita boleh mencederakan orang lain dan diri sendiri.

Adalah meyakinkan untuk mengetahui bahawa Tuhan menyediakan standard kebenaran yang boleh kita percayai.

Yesus adalah perwujudan kebenaran yang sempurna. Oleh itu, dia adalah piawaian utama yang mana kita harus mengukur kehidupan kita. Apabila kita meletakkan kepercayaan kita kepada Yesus, Tuhan memberikan kita Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam semua kebenaran.

Firman Tuhan adalah benar dan boleh dipercayai. Ia mengajar kita bagaimana untuk menjadi orang yang berintegriti. Dengan mempraktikkan firman Tuhan, kita menjadi jenis orang yang boleh dipercayai oleh orang lain.

Baca ayat-ayat Alkitab ini tentang kebenaran untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara menjadi orang yang berintegriti.

Yesus adalah Kebenaran

Yohanes 14:6

Kata Yesus kepadanya, “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorangpun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.”

Yohanes 1:14

Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran.

Yohanes 1:17

Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa; kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus.

Lihat juga: Ayat Alkitab tentang Kerajaan Tuhan

1 Yohanes 5:20

Dan kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar. ; dan kita berada di dalam Dia yangadalah benar, dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal.

Matius 22:16

Dan mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang Herodian kepada-Nya, berkata: "Guru, kami tahu bahawa Engkau benar dan ajarlah jalan Allah dengan jujur, dan kamu tidak mempedulikan pendapat orang, kerana kamu tidak dipengaruhi oleh rupa.”

Kebenaran akan memerdekakan kamu

Yohanes 8:31-32

Maka Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada-Nya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar pengikut-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."

Roh Kebenaran

Yohanes 14:17

Bahkan Roh Kebenaran, yang dunia tidak dapat menerimanya, kerana dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Kamu mengenal Dia, sebab Ia diam bersama kamu dan akan ada di dalam kamu.

Yohanes 15:26

Tetapi apabila Penolong datang, yang akan Kuutus dari Bapa kepadamu, yaitu Roh kebenaran, yang berasal dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku.

Tuhan Memimpin Kita dalam Kebenaran

Mazmur 25:5

Tuntunlah aku dalam kebenaran-Mu dan ajarlah kepadaku, kerana Engkaulah Tuhan keselamatanku; kepada-Mu aku menanti sepanjang hari.

Mazmur 43:3

Pancarkan terang-Mu dan kebenaran-Mu; biarlah mereka memimpin saya; biarlah mereka membawa aku ke bukit-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu!

Mazmur 86:11

Ajarilah aku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku berjalan dalam kebenaran-Mu; satukan hatiku untuk takut akan nama-Mu.

Yohanes 16:13

Apabila Roh kebenaran datang, Ia akanmemimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari diri-Nya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar-Nya akan dikatakan-Nya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.

1 Yohanes 2:27

Tetapi pengurapan yang kamu terima daripadanya tetap ada di dalam kamu, dan kamu tidak memerlukan sesiapa pun mengajar kamu. Tetapi sebagaimana pengurapan-Nya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan itu benar, dan bukanlah dusta—sebagaimana yang telah diajarkan kepadamu, hendaklah kamu tinggal di dalam Dia.

Firman Tuhan adalah Benar

Mazmur 119:160

Jumlah firman-Mu adalah kebenaran, dan setiap peraturan-Mu yang adil itu kekal untuk selama-lamanya.

Yohanes 17:17

Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; firmanmu adalah kebenaran.

Efesus 1:13-14

Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan percaya kepada-Nya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, yang menjadi jaminan warisan kepada kita sampai kita memilikinya, untuk memuji kemuliaan-Nya.

2 Timotius 2:15

Berusahalah sebaik mungkin untuk mempersembahkan dirimu kepada Allah sebagai orang yang berkenan, seorang pekerja yang tidak perlu malu, dengan benar menyampaikan firman kebenaran.

2 Timotius 3:16-17

Semua Kitab Suci ditiupkan oleh Allah dan bermanfaat. untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki, dan untuk mendidik dalam kebenaran, supaya hamba Allah itu cakap, diperlengkapi untuk setiap pekerjaan yang baik.

Titus 1:1-3

Paulus, seorang hamba Allah dan rasul Yesus Kristus, demi iman kepada Allahorang-orang pilihan dan pengetahuan mereka tentang kebenaran, yang sesuai dengan kesalehan, dengan pengharapan akan hidup yang kekal, yang dijanjikan oleh Allah, yang tidak pernah berdusta, sebelum permulaan zaman dan pada waktunya dinyatakan dalam firman-Nya melalui pemberitaan yang telah dipercayakan kepadaku. perintah Allah, Juruselamat kita.

Ibrani 4:12

Sebab firman Allah hidup dan aktif, lebih tajam dari pada pedang bermata dua manapun, menusuk sampai memisahkan jiwa dan roh , sendi-sendi dan sumsum, dan membezakan fikiran dan niat hati.

Yakobus 1:18

Dari kehendak-Nya sendiri Ia telah melahirkan kita oleh firman kebenaran, supaya kita harus jadilah sejenis buah sulung dari ciptaan-Nya.

Sembahlah Tuhan dalam Roh dan Kebenaran

Yohanes 4:23-24

Tetapi saatnya akan datang, dan sekarang sudah tiba , apabila penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, kerana Bapa mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah Dia. Tuhan adalah Roh, dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran.

Jadilah Umat Kebenaran

Yohanes 18:37-38

Kemudian Pilatus berkata kepadanya, “Jadi engkau seorang raja?”

Yesus menjawab, “Kamu berkata bahawa Aku adalah raja. Untuk tujuan inilah Aku dilahirkan dan untuk tujuan inilah Aku datang ke dunia-untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara-Ku.”

Pilatus berkata kepadanya, "Apakah kebenaran itu?"

Setelah berkata demikian, dia kembali ke luar kepada orang Yahudi dan berkata kepada mereka, “Aku tidak mendapatikesalahan di dalam dia.”

Mazmur 119:30

Aku telah memilih jalan kesetiaan; Aku meletakkan peraturan-Mu di hadapanku.

Mazmur 145:18

Tuhan dekat kepada semua orang yang berseru kepada-Nya, kepada semua orang yang berseru kepada-Nya dalam kebenaran.

Amsal 11:3

Kejujuran orang jujur ​​menuntun mereka, tetapi kebengkokan orang pengkhianat membinasakan mereka.

Amsal 12:19

Bibir yang jujur ​​tetap untuk selama-lamanya, tetapi dusta lidah hanyalah sesaat.

Amsal 16:13

Bibir yang jujur ​​adalah kesukaan raja, dan dia mengasihi orang yang berkata benar.

Efesus 6 :14-15

Karena itu berdirilah, sesudah mengikatkan diri pada ikat pinggang kebenaran, dan mengenakan penutup dada kebenaran, dan, sebagai kasut bagi kakimu, mengenakan kesiapsiagaan yang diberikan oleh Injil damai sejahtera.

Filipi 4:8

Akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang terpuji, semua yang mulia, jika ada sesuatu yang patut dipuji, fikirkanlah perkara ini.

1 Petrus 1:22

Setelah menyucikan jiwamu oleh ketaatanmu kepada kebenaran demi kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati yang murni.

1 Yohanes 3:18

Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.

3 Yohanes 1: 4

Saya tidak mempunyai kegembiraan yang lebih besar daripada mendengar bahawa anak-anak saya berjalan dalam kebenaran.

Berkatalah Kebenaran dalamKasih

Efesus 4:15-16

Sebaliknya, dengan berkata benar dalam kasih, kita harus bertumbuh dalam segala hal ke dalam Dia yang adalah Kepala, ke dalam Kristus, dari pada-Nya seluruh tubuh , disatukan dan disatukan oleh setiap sendi yang diperlengkapi dengannya, apabila setiap anggota itu berfungsi dengan baik, menjadikan tubuh bertumbuh sehingga ia membangun dirinya dalam kasih.

Efesus 4:25

Setelah meninggalkan kepalsuan, hendaklah kamu masing-masing berkata benar kepada sesamanya, kerana kita adalah anggota satu sama lain.

Amsal 12:17

Siapa yang berkata benar memberikan bukti yang jujur, tetapi saksi dusta mengucapkan tipu daya.

Mazmur 15:1-2

Ya Tuhan, siapakah yang akan tinggal di khemah-Mu? Siapakah yang akan tinggal di atas bukit-Mu yang kudus? Dia yang berjalan dengan tidak bercela dan melakukan apa yang benar dan berkata benar dalam hatinya.

Zachariah 8:16

Inilah yang harus kamu lakukan: Katakanlah kebenaran kepada yang lain; sampaikanlah di pintu gerbangmu penghakiman yang benar dan mendatangkan damai sejahtera.

Yakobus 5:12

Tetapi yang terpenting, saudara-saudaraku, janganlah kamu bersumpah, baik demi langit, maupun demi bumi atau demi yang lain. bersumpah, tetapi biarlah "ya" anda menjadi ya dan "tidak" anda menjadi tidak, supaya anda tidak jatuh di bawah hukuman.

Syaitan adalah Bapa Dusta

Yohanes 8:44

Kamu berasal dari bapamu si Iblis, dan kamu kehendaki untuk melakukan keinginan bapamu. Dia adalah seorang pembunuh sejak awal, dan tidak ada kaitan dengan kebenaran, kerana tidak ada kebenaran dalam dirinya. Apabila dia berbohong, dia bercakap keluarwataknya sendiri, kerana dia adalah pendusta dan bapa segala dusta.

Wahyu 12:9

Dan naga besar itu, ular purba itu, dilemparkan ke bawah, yang disebut Iblis dan Syaitan. , penipu seluruh dunia—ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.

Kejadian 3:1-5

Dia berkata kepada perempuan itu, “ Adakah Tuhan benar-benar berkata, 'Kamu tidak boleh makan dari mana-mana pokok dalam taman ini'?"

Dan perempuan itu berkata kepada ular itu: "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi Allah berfirman: Jangan kamu makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kamu menjamahnya, supaya kamu tidak mati.'”

Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Kamu tidak akan mati. Sebab Allah mengetahui bahwa apabila kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat.”

Amaran terhadap Dusta dan Penipuan

Keluaran 20:16

Jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu.

Amsal 6:16-19

Ada enam perkara yang dibenci Tuhan, tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi-Nya: mata yang angkuh, lidah yang berdusta, dan tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang merencanakan rancangan jahat, kaki yang tergesa-gesa berlari ke arah kejahatan, saksi dusta yang menghembuskan kebohongan, dan yang menimbulkan perpecahan di antara saudara.

Amsal 11:1

Neraca palsu adalah kekejian bagi TUHAN, tetapi timbangan yang adil adalah kesukaan-Nya.

Amsal 12:22

Bibir dusta adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang bertindak dengan setia adalah kesukaan-Nya.

Amsal 14:25

Saksi yang jujur ​​menyelamatkan nyawa, tetapi orang yang bernafas. dusta adalah penipu.

Amsal 19:9

Saksi dusta tidak akan terlepas dari hukuman, dan siapa yang menghembuskan dusta akan binasa.

Lukas 12:2

Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dinyatakan, atau yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.

Roma 1:18

Sebab murka Allah dinyatakan dari syurga terhadap segala kefasikan. dan kelaliman manusia, yang menindas kebenaran dengan kelaliman mereka.

1 Korintus 13:6

Kasih tidak bersukacita atas kesalahan, tetapi bersukacita dengan kebenaran.

Lihat juga: 21 Ayat Alkitab tentang Perzinaan

1 Yohanes 1:6

Jika kita berkata, kita mempunyai persekutuan dengan Dia sementara kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran.

1 Yohanes 1:8

Jika kita berkata, kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita.

Wahyu 21:8

Tetapi orang-orang yang pengecut, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang menjijikkan, adapun pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, bahagian mereka akan berada di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yang merupakan kematian kedua.

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.