Ayat Alkitab untuk Penyembuhan

John Townsend 01-06-2023
John Townsend

Tuhan melihat penderitaan kita. Allah maha pengasih dan penyayang. Dia mengetahui keperluan kita, bahkan sebelum kita dapat menyatakannya.

Tuhan menyembuhkan penyakit kita, melegakan kesakitan dalam badan kita. Dia memberi kita ketenangan apabila kita bimbang, dan menenangkan ketakutan kita apabila kita berasa lemah. Apabila kita mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita, memulihkan jiwa kita. Walaupun dalam penderitaan, Tuhan sedang bekerja, menyediakan kita untuk kemuliaan syurga.

Alkitab ialah firman Tuhan. Kita boleh mempercayai Tuhan untuk menjaga kita apabila kita menaruh harapan pada janji-janji-Nya. Berbaliklah kepada Tuhan pada waktu anda memerlukan, kerana Dia memberi kelegaan kepada yang letih dan memulihkan jiwa kita.

">

Kitab Suci untuk Penyembuhan

Yeremia 17:14

Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh; selamatkan aku, maka aku akan diselamatkan, kerana Engkaulah puji-pujianku.

Yakobus 5:14-15

Adakah sesiapa di antara kamu sakit? Biarlah dia memanggil tua-tua jemaat, dan hendaklah mereka mendoakan dia, sambil mengurapi dia dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang penuh iman akan menyelamatkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangkitkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, ia akan diampuni.

Mazmur 6:2

Kasihanilah aku, ya Tuhan, kerana aku merana, sembuhkanlah aku, ya Tuhan, kerana tulangku goyah.

Mazmur 103:2-5

Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya, yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, yang menebus hidupmu dari kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan, yang memuaskan hatimudengan kebaikan sehingga masa mudamu diperbaharui seperti burung rajawali.

Wahyu 21:4

Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi dan tidak akan ada perkabungan. , atau ratap tangis atau kesakitan lagi, sebab perkara-perkara yang dahulu telah berlalu.

Keluaran 23:25

Engkau harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu, dan Ia akan memberkati roti dan airmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari antara kamu.

1 Petrus 2:24

Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita mati terhadap dosa dan hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan.

Yesaya 53:5

Tetapi dia terluka karena pelanggaran kita; dia diremukkan kerana kejahatan kita; azab yang mendatangkan keselamatan kepada kita, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan.

Yeremia 33:6

Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan kesembuhan dan kesembuhan kepadanya, dan Aku akan menyembuhkan mereka. dan menyatakan kepada mereka kelimpahan kemakmuran dan keamanan.

Mazmur 147:3

Dia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka.

Mazmur 41:3

Tuhan menopang dia di atas katilnya; dalam keadaan sakitnya engkau memulihkannya sepenuhnya.

3 Yohanes 1:2

Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga semuanya baik-baik saja dengan kamu dan semoga kamu dalam keadaan sihat seperti sedia kala baik dengan jiwamu.

Amsal 17:22

Hati yang gembira adalah ubat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.

2 Tawarikh 7:14

Jika umatku yang dipanggil dengan namakumerendahkan diri, dan berdoa dan mencari wajah-Ku dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka Aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka.

Mazmur 41:1-3

Berbahagialah orang yang menganggap orang miskin! Pada hari kesesakan Tuhan menyelamatkan dia; Tuhan melindungi dia dan memelihara dia hidup; dia dipanggil diberkati di negeri itu; kamu tidak menyerahkan dia kepada kehendak musuhnya. Tuhan menopang dia di atas katilnya yang sakit; dalam sakitnya Engkau menyembuhkannya.

Amsal 4:20-22

Hai anakku, perhatikanlah perkataanku; sendengkanlah telingamu kepada perkataanku. Jangan biarkan mereka terlepas dari pandanganmu; simpan mereka dalam hati anda. Sebab itu adalah hidup bagi mereka yang menemukannya, dan penyembuh bagi seluruh tubuh mereka.

Mazmur 146:8

Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan meninggikan orang yang tunduk; Tuhan mengasihi orang benar.

Mazmur 147:3

Dia menyembuhkan orang yang patah hati dan membalut luka mereka.

Amsal 12:25

Kekuatiran dalam hati manusia membebani dia, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.

Amsal 17:22

Hati yang gembira adalah ubat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.

Yesaya 38:16-17

Engkau telah memulihkan aku dan membiarkan aku hidup. Sesungguhnya untuk kebaikan saya, saya mengalami penderitaan sedemikian. Dalam kasih-Mu Engkau memelihara aku dari lubang kebinasaan; kamu telah meletakkan segala dosaku di belakangmu.

Lihat juga: Carilah Kerajaan Tuhan — Kehidupan Bible

Yesaya 40:29

Dia memberi kekuatan kepadaletih dan menambah kekuatan orang yang lemah.

Yesaya 57:18-29

“Aku telah melihat jalan mereka, tetapi Aku akan menyembuhkan mereka; Aku akan membimbing mereka dan memulihkan penghiburan bagi orang Israel yang berkabung, membuat pujian di bibir mereka. Damai sejahtera, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan yang dekat,” firman TUHAN. “Dan Aku akan menyembuhkan mereka.”

Yeremia 30:17

Sebab Aku akan memulihkan kesihatanmu, dan luka-lukamu akan Kusembuhkan, demikianlah firman Tuhan.

Matius 9:35

Yesus menjelajahi semua kota dan desa, mengajar di rumah ibadat mereka, memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit dan penyakit.

Matius 10:1

Dan Ia memanggil kedua belas murid-Nya dan memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, untuk mengusir mereka, dan untuk menyembuhkan segala penyakit dan segala kesengsaraan.

Matius 11:28

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.

Markus 5:34

Dan Yesus berkata kepadanya, “Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau; pergilah dengan selamat, dan sembuhkanlah penyakitmu.”

Lukas 4:18

Roh Tuhan ada pada-Ku, karena Ia telah mengurapi Aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas.

Lukas 6:19

Dan semua orang ramai berusaha untuk menyentuh Dia, kerana kuasa keluar dari padanya dan menyembuhkan mereka semua.

Roma 5:3-5

Bukan itu sahaja, tetapi kita bersukacita dalampenderitaan, kerana mengetahui bahawa penderitaan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan watak, dan tabiat menghasilkan pengharapan, dan pengharapan tidak mempermalukan kita, kerana kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

2 Korintus 4:16-17

Jadi kita tidak berputus asa. Walaupun diri luaran kita semakin merosot, diri dalaman kita diperbaharui dari hari ke hari. Sebab kesengsaraan yang ringan ini menyediakan bagi kita berat kemuliaan yang kekal yang tidak dapat dibandingkan.

Filipi 4:19

Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus.

3 Yohanes 1:2

Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga semuanya baik-baik saja dengan kamu dan semoga kamu sihat, sebagaimana keadaan jiwamu.

Menyembuhkan Ketakutan dan Kebimbangan

Bilangan 6:24-26

Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu; Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia; Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera.

Mazmur 23:4

Sekalipun aku berjalan melalui lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. , kerana anda bersama saya; gada-Mu dan tongkat-Mu mereka menghiburkan aku.

Mazmur 91:1-2

Siapa yang tinggal di tempat perlindungan Yang Mahatinggi akan berdiam dalam naungan Yang Mahakuasa. Aku akan berkata tentang Tuhan, “Dialah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai.”

Yesaya 41:10

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; jangankecewa, kerana Akulah Tuhanmu; Aku akan menguatkan engkau, Aku akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang adil.

Yesaya 54:17

Senjata yang dibuat untuk melawanmu tidak akan berhasil, dan engkau akan membantah. setiap lidah yang bangkit melawan kamu dalam penghakiman. Inilah milik pusaka hamba-hamba Tuhan dan kebenaran mereka daripada-Ku, demikianlah firman Tuhan.

Yohanes 14:27

Damai sejahtera Kutinggalkan kepadamu; damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, Aku berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan janganlah takut.

Filipi 4:6-7

Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi hendaklah dalam segala hal permintaanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur dimaklumkan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

1 Yohanes 4:18

Di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Kerana ketakutan ada kaitan dengan hukuman, dan sesiapa yang takut belum sempurna dalam kasih.

Doa untuk Penyembuhan

Sumber Tambahan

Storm the Gates oleh Nathan Cook

Membutakan mata terhadap penderitaan di sekeliling kita telah menjadi cara hidup ramai. Tetapi cara lain mungkin. Apabila anda menyangkal diri anda, mengasihi mereka yang memerlukan secara berkorban, anda menyerang Pintu Neraka dan mengambil tempat untuk Raja Yesus.

Buku ini menyelami misi pengampunan dan penyembuhan Tuhan serta menyediakan jalanpeta bagaimana kita boleh melibatkan dunia dengan kasih Kristus.

Sumber yang disyorkan ini untuk dijual di Amazon. Mengklik pada pautan akan membawa anda ke kedai Amazon. Sebagai syarikat bersekutu Amazon, saya memperoleh peratusan jualan daripada pembelian yang layak. Hasil yang saya peroleh daripada Amazon membantu menyokong penyelenggaraan tapak ini.

Lihat juga: 22 Ayat Alkitab tentang Atlet: Perjalanan Iman dan Kecergasan

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.