Keyakinan terhadap Perkara yang Tidak Dilihat: Kajian tentang Iman

John Townsend 02-06-2023
John Townsend

“Sekarang iman ialah keyakinan akan perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara yang tidak kelihatan.”

Ibrani 11:1

Pengenalan

Wilberforce ialah seorang ahli politik British yang, bersama sekumpulan individu yang berfikiran sama, bekerja tanpa jemu untuk menamatkan perdagangan hamba. dalam Empayar British. Walaupun menghadapi tentangan hebat dan banyak halangan, Wilberforce mempunyai keyakinan yang kuat bahawa perhambaan adalah salah dan ia adalah panggilannya untuk menamatkannya. Dia percaya bahawa Tuhan akhirnya akan mewujudkan keadilan dan bahawa usahanya akan membuat perubahan. Kepercayaan ini memberinya jaminan dan harapan yang dia perlukan untuk bertahan melalui kerja yang sukar selama bertahun-tahun, dan akhirnya dia melihat kelulusan Akta Penghapusan Perhambaan pada tahun 1833, yang menghapuskan perhambaan di seluruh Empayar British. Kepercayaan Wilberforce membolehkannya bertahan dalam keadaan yang sukar dan berusaha ke arah tujuan yang lebih besar, dan usahanya telah memberi kesan yang berkekalan pada sejarah.

Iman adalah komponen penting dalam kehidupan Kristian. Ia adalah kepercayaan yang yakin terhadap sesuatu yang tidak dapat kita lihat atau sentuh secara fizikal. Ia adalah kepercayaan dan pergantungan kepada Tuhan, walaupun kita tidak memahami sepenuhnya rancangan-Nya.

Kepentingan iman dalam kehidupan Kristian tidak boleh dilebih-lebihkan. Iman membolehkan kita mempunyai hubungan peribadi dengan Tuhan dan mempercayai janji-janji-Nya. Ia memberi kita harapan dan membantu kita bertahan dalam keadaan yang sukar. Tanpa iman, memang begitumustahil untuk menyenangkan Tuhan (Ibrani 11:6). Semasa kita membaca petikan ini dan mempertimbangkan contoh-contoh iman yang disebutkan, semoga kita diilhamkan untuk bertumbuh dalam iman kita sendiri dan kepercayaan kepada Tuhan dengan lebih sepenuhnya.

Apakah maksud Ibrani 11:1?

Dalam Ibrani 11:1, pengarangnya menulis, "Sekarang iman ialah keyakinan akan perkara yang diharapkan, keyakinan akan perkara yang tidak kelihatan." Perkataan "jaminan" dalam ayat ini merujuk kepada perasaan yakin atau yakin. Ia adalah keyakinan bahawa sesuatu itu benar dan akan berlaku. Perkataan "keyakinan" merujuk kepada kepercayaan yang kuat bahawa sesuatu itu benar, walaupun dalam menghadapi keraguan atau ketidakpastian.

Iman membawa kepada jaminan dan keyakinan kerana ia membolehkan kita mempercayai Tuhan dan janji-janji-Nya, walaupun ketika kita tidak dapat melihat keputusan serta merta. Sebagai contoh, Abraham mempunyai kepercayaan bahawa Tuhan akan memenuhi janji-Nya untuk menjadikannya bapa kepada banyak bangsa, walaupun dia sudah tua dan tidak mempunyai anak (Roma 4:17-21). Imannya memberinya jaminan dan keyakinan bahawa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikan-Nya, dan ia membolehkan dia berharap dalam rancangan Tuhan untuk hidupnya.

Harapan adalah aspek penting dalam iman kerana ia membolehkan kita menantikan masa depan dengan keyakinan dan harapan. Apabila kita mempunyai harapan, kita boleh bertahan dalam keadaan yang sukar dan bertahan melalui ujian kerana kita mempunyai jangkaan yang yakin bahawa Tuhan akan menyelesaikan sesuatu untuk kebaikan kita (Roma 8:28).

Lihat juga: 24 Ayat Alkitab tentang Kehidupan

ContohIman dalam Ibrani 11

Contoh iman dalam Ibrani 11 dimaksudkan untuk menggalakkan dan memberi inspirasi kepada orang yang beriman untuk beriman kepada Tuhan dan janji-janji-Nya. Berikut adalah ringkasan ringkas bagi setiap contoh dan apa yang mereka ajarkan kepada kita tentang iman:

Iman Habel

Habil mempersembahkan korban yang lebih berkenan kepada Tuhan, walaupun korban itu mengorbankan nyawanya (Ibrani 11: 4). Ini mengajar kita bahawa iman melibatkan ketaatan kepada Tuhan, walaupun ia sukar atau memerlukan pengorbanan. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan bersedia mengikut perintah Tuhan dan percaya pada rancangan-Nya, walaupun ia mungkin mencabar.

Iman Nuh

Nuh membina bahtera, walaupun dia menghadapi cemuhan dan ketidakpercayaan dari orang-orang di sekelilingnya (Ibrani 11:7). Ini mengajar kita bahawa iman melibatkan kepercayaan kepada Firman Tuhan dan mengikuti arahan-Nya, walaupun orang lain tidak memahami atau bersetuju. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan taat kepada Firman Tuhan, walaupun ia tidak popular atau disalahertikan.

Iman Abraham

Abraham meninggalkan rumahnya dan mengikuti panggilan Tuhan, tidak tahu ke mana dia pergi ( Ibrani 11:8). Ini mengajar kita bahawa iman melibatkan kepercayaan kepada rancangan Tuhan untuk hidup kita dan bersedia mengikut ke mana sahaja Dia pimpin. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan mencari tahu kehendak Tuhan untuk hidup kita dan bersedia mengikut Dia, walaupun ia membawa kita keluar dari zon selesa kita.

Lihat juga: Kitab Suci tentang Kelahiran Yesus

Iman Sarah

Sarah percaya bahawa Tuhan akan memberinya seorang anak lelaki, walaupunwalaupun dia telah melepasi usia untuk melahirkan anak (Ibrani 11:11). Ini mengajar kita bahawa iman melibatkan kepercayaan kepada kuasa Tuhan untuk melakukan perkara yang mustahil dan untuk memenuhi janji-Nya. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan mempercayai kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan melaksanakan rancangan-Nya, tidak kira betapa mustahilnya.

Iman Musa

Musa percaya pada rancangan Tuhan untuk membebaskan orang Israel daripada perhambaan dan memimpin mereka keluar dari Mesir (Ibrani 11:24-27). Ini mengajar kita bahawa iman melibatkan kepercayaan kepada kuasa Tuhan untuk mengatasi halangan dan melaksanakan rancangan-Nya. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan mempercayai kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita dan melaksanakan kehendak-Nya, walaupun ketika kita menghadapi cabaran atau rintangan.

Iman Rahab

Rahab, seorang bukan Yahudi dan seorang pelacur, percaya pada kuasa Tuhan untuk melindungi dan membebaskan dia dan keluarganya (Ibrani 11:31). Ini mengajar kita bahawa iman tidak terhad oleh latar belakang atau keadaan kita, dan sesiapa sahaja boleh beriman kepada Tuhan dan diselamatkan. Kita boleh menerapkan pelajaran ini dengan mempercayai kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dan mengubah kita, tidak kira keadaan masa lalu atau masa kini.

Perkaitan Iman bagi Orang-Orang Percaya Hari Ini

Iman membolehkan kita menahan ujian dan keadaan yang sukar

Apabila kita beriman kepada Tuhan, kita boleh mempercayai kuasa-Nya untuk bekerja dalam hidup kita dan melaksanakan rancangan-Nya yang baik, walaupun ketika kita menghadapi cabaran atau perjuangan. Ini boleh memberi kita harapan dankekuatan untuk bertahan dalam keadaan yang sukar, mengetahui bahawa Tuhan bersama kita dan bahawa Dia mempunyai tujuan untuk segala yang berlaku dalam hidup kita (Roma 8:28).

Membina iman kita melalui membaca dan merenungkan Firman Tuhan

Membaca dan merenungkan Firman Tuhan adalah penting untuk membina dan menguatkan iman kita. Semasa kita membaca dan mempelajari Alkitab, kita belajar tentang watak Tuhan, janji-janji-Nya, dan rancangan-Nya untuk kehidupan kita. Ini membantu kita memahami siapa Tuhan dan mempercayai kebaikan dan kesetiaan-Nya. Ia juga membantu kita untuk berkembang dalam pengetahuan kita tentang injil dan menjadi lebih bersedia untuk berkongsi dengan orang lain.

Peranan iman dalam hubungan kita dengan Tuhan

Iman adalah penting untuk mempunyai hubungan peribadi dengan Tuhan. Apabila kita beriman kepada Yesus, kita boleh mendekati Tuhan dengan penuh keyakinan, mengetahui bahawa Dia telah mengampuni kita dan bahawa kita telah didamaikan dengan Dia melalui kematian Yesus di kayu salib (Efesus 2:8-9). Iman kita juga membolehkan kita untuk mempercayai rancangan Tuhan untuk hidup kita dan mengikuti pimpinan-Nya.

Peranan iman dalam berkongsi Injil dengan orang lain

Iman juga penting dalam berkongsi Injil dengan yang lain. Apabila kita mempunyai iman kepada Yesus dan mesej injil, kita boleh berkongsi dengan orang lain dengan yakin, mengetahui bahawa ia adalah kebenaran dan ia mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan. Iman kita kepada Yesus juga memberi kita keberanian untuk berkongsi Injil dengan orang lain, malahapabila sukar atau tidak popular untuk berbuat demikian.

Soalan Refleksi

1. Bagaimanakah definisi iman dalam Ibrani 11:1 memberi inspirasi atau cabaran kepada anda dalam perjalanan iman anda sendiri? Apakah ertinya kepada anda untuk mempunyai "keyakinan" dan "keyakinan" dalam iman anda?

2. Dalam cara apakah anda telah melihat iman bekerja dalam kehidupan anda sendiri atau dalam kehidupan orang lain? Bagaimanakah iman anda mempengaruhi kehidupan anda?

3. Semasa anda membaca contoh iman dalam Ibrani 11, individu atau kisah manakah yang menonjol kepada anda? Mengapa mereka bergema dengan anda, dan bagaimana anda boleh menerapkan pelajaran iman mereka dalam kehidupan anda sendiri?

Doa Hari Ini

Ya Tuhan,

Terima kasih kerana anugerah iman. Terima kasih atas jaminan dan keyakinan yang datang dengan kepercayaan kepada-Mu. Tolonglah kami untuk mempunyai iman seperti Habel, yang taat kepada-Mu walaupun ia telah mengorbankan nyawanya. Tolonglah kami untuk memiliki iman seperti Nuh, yang percaya kepada Firman-Mu dan mengikuti petunjuk-Mu, walaupun orang lain tidak mengerti. Tolonglah kami untuk memiliki iman seperti Abraham, yang meninggalkan rumahnya dan mengikuti panggilan-Mu, tidak tahu ke mana dia pergi.

Kami berdoa memohon kekuatan untuk bertahan dalam keadaan dan ujian yang sukar, kerana mengetahui bahawa Engkau bersama kami dan bahawa Anda mempunyai tujuan untuk semua yang berlaku dalam hidup kami. Kami berdoa untuk memperdalam iman kami semasa kami membaca dan merenungkan Firman-Mu. Bantulah kami untuk mengenali-Mu dengan lebih lengkap dan mempercayai kebaikan-Mu dankesetiaan.

Kami berdoa agar diberi keberanian untuk berkongsi Injil dengan orang lain, mengetahui bahawa ia adalah kebenaran dan ia mempunyai kuasa untuk mengubah kehidupan. Semoga iman kita kepada Yesus memberi kita keyakinan untuk menyebut nama-Nya dan berkongsi kasih-Nya dengan orang-orang di sekeliling kita.

Kami berdoa semua ini dalam nama Yesus. Amin.

Untuk Renungan Lebih Lanjut

Ayat-ayat Alkitab tentang Iman

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.