Kitab Advent untuk Meraikan Kelahiran Yesus

John Townsend 15-06-2023
John Townsend

Kedatangan ialah musim yang diperhatikan dalam agama Kristian untuk menandakan empat minggu menjelang Krismas. Ia adalah masa persiapan dan penantian, ketika orang Kristian merenungkan kelahiran Yesus dan menantikan kedatangannya yang dijanjikan. Terdapat beberapa petikan kitab suci yang sering dibaca semasa musim Adven untuk membantu kita meraikan kedatangan Yesus, seperti Yesaya 9:6, “Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; dan pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.”

Maksud Karangan Bunga Kedatangan dan Lilin Kedatangan

Kedatangan biasanya disambut dengan kalungan bunga, lima lilin, dan bacaan kitab suci. Karangan bunga itu diperbuat daripada keratan dari malar hijau dan melambangkan kehidupan kekal yang datang melalui iman kepada Yesus. Lilin masing-masing mewakili aspek yang berbeza dari kedatangan kanak-kanak Kristus.

Lilin pertama melambangkan harapan, lilin kedua melambangkan kedamaian, lilin ketiga melambangkan kegembiraan, dan lilin keempat melambangkan cinta.

Harapan

Semasa minggu pertama Adven, tumpuan diberikan kepada pengharapan Yesus. Yesus adalah sumber utama pengharapan kita. Dia menderita dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, supaya kita boleh diampuni dan didamaikan dengan Tuhan. Dialah yang bangkit dan naik ke syurga, supaya kita mendapat jaminan hidup yang kekal. Dankamu sendiri, ‘Kami mempunyai Abraham sebagai bapa kami,’ kerana Aku berkata kepadamu, Allah sanggup membangkitkan anak-anak bagi Abraham daripada batu-batu ini. Malah sekarang kapak diletakkan pada akar pokok. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ditebang dan dicampakkan ke dalam api.

“Aku membaptis kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian dari padaku lebih kuat dari padaku, yang bukan kasutnya. layak untuk dibawa. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Garpu penampinya ada di tangannya, dan dia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi sekam itu akan dibakarnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan.”

Ayat-ayat Alkitab tentang Damai

Bacaan Kitab Suci untuk Minggu 3 Kedatangan

Yesaya 35:1-10

Padang belantara dan tanah kering akan bergembira; padang pasir akan bergembira dan berbunga seperti crocus; ia akan berbunga dengan subur dan bersorak-sorai dengan sukacita dan nyanyian.

Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, keagungan Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, dan teguhkanlah lutut yang lemah.

Katakanlah kepada mereka yang gelisah, “Kuatkanlah; jangan takut! Lihatlah, Tuhanmu akan datang dengan pembalasan, dengan balasan Tuhan. Dia akan datang dan menyelamatkan kamu.”

Maka mata orang buta akan dibuka, dan telinga orang tuli dibuka; maka orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan lidah orang bisubersorak-sorai.

Kerana air memancar di padang gurun, dan sungai di padang gurun; pasir yang menyala akan menjadi kolam, dan tanah yang dahaga akan menjadi mata air, di tempat tinggal serigala, di mana mereka berbaring, rumput akan menjadi buluh dan semak.

Dan akan ada jalan raya di sana, dan ia akan dipanggil Jalan Kekudusan; orang yang najis tidak boleh melewatinya. Ia akan menjadi milik mereka yang berjalan di jalan; walaupun mereka bodoh, mereka tidak akan sesat.

Tidak akan ada singa di sana, dan binatang buas tidak akan naik ke atasnya; mereka tidak akan ditemui di sana, tetapi orang-orang yang ditebus akan berjalan di sana. Dan orang-orang tebusan Tuhan akan kembali dan datang ke Sion dengan nyanyian; kegembiraan abadi akan berada di atas kepala mereka; mereka akan memperoleh sukacita dan sukacita, dan kedukaan dan keluh kesah akan lenyap.

Mazmur 146:5-10

Berbahagialah orang yang pertolongannya ialah Allah Yakub, yang harapannya kepada Tuhan Tuhannya, yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya; yang memelihara iman selama-lamanya; yang melaksanakan keadilan bagi orang yang tertindas, yang memberi makanan kepada orang yang lapar.

TUHAN membebaskan orang-orang tawanan; Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan meninggikan orang yang tunduk; Tuhan mengasihi orang benar.

Tuhan mengawasi orang asing; Dia menopang janda dan anak yatim, tetapi jalan orang fasik dibinasakan. Tuhan akan memerintah selama-lamanya, Tuhanmu, ya Sion, bagi semua orangturun-temurun.

Pujilah Tuhan!

Yakobus 5:7-10

Oleh itu, bersabarlah, saudara-saudara, sampai kedatangan Tuhan. Lihatlah bagaimana seorang petani menantikan buah-buahan yang berharga dari bumi, dengan sabar menghadapinya, sehingga ia menerima hujan awal dan akhir. Awak juga, sabar. Tetapkanlah hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat.

Janganlah kamu bersungut-sungut, saudara-saudara, supaya kamu tidak dihakimi; lihatlah, Hakim berdiri di depan pintu. Sebagai contoh penderitaan dan kesabaran, saudara-saudara, ambillah nabi-nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan.

Matius 11:2-11

Ketika Yohanes mendengar di dalam penjara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Kristus, dia mengutus dengan perantaraan murid-murid-Nya dan berkata kepadanya, "Engkaukah yang akan datang, atau akankah kami menantikan yang lain?" Jawab Yesus kepada mereka, “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan lihat: orang buta melihat dan orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kabar baik diberitakan kepada orang miskin. . Dan berbahagialah orang yang tidak tersinggung oleh Aku.”

Ketika mereka pergi, Yesus mula berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes: “Apakah yang kamu pergi ke padang gurun untuk melihat? buluh digoncang angin? Kemudian apa yang kamu keluar untuk melihat? Seorang lelaki berpakaian lembut? Lihatlah, mereka yang memakai pakaian lembut berada di rumah raja. Kemudian apa yang kamu keluar untuk melihat? Nabi? Ya, saya beritahu anda, dan lebih daripada anabi. Dialah yang mengenainya ada tertulis,

“'Lihatlah, Aku mengutus utusan-Ku mendahului-Mu, yang akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.'

Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan syurga lebih besar daripada dia.

Ayat-ayat Alkitab tentang Sukacita

Bacaan Kitab Suci untuk Minggu 4 Kedatangan

Yesaya 7:10- 16

Sekali lagi Tuhan berfirman kepada Ahas, “Mintalah tanda kepada Tuhan, Allahmu; biarlah sedalam Sheol atau setinggi syurga.” Tetapi Ahas berkata, "Aku tidak akan meminta, dan aku tidak akan menguji Tuhan." Dan dia berkata, “Dengarlah, hai keluarga Daud! Adakah terlalu sedikit bagimu untuk meletihkan manusia, sehingga kamu juga menyusahkan Tuhanku? Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Lihatlah, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan akan menamakan dia Imanuel. Dia akan makan dadih dan madu apabila dia tahu bagaimana menolak yang jahat dan memilih yang baik. 16 Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya kamu takuti akan menjadi sunyi.

Mazmur 80:1-7, 17-19

Berikanlah telinga, hai Gembala Israel, engkau yang memimpin Yusuf seperti kawanan domba. Engkau yang bertakhta di atas kerub, bersinarlah. Di hadapan Efraim, Benyamin dan Manasye, bangkitkan kekuatan-Mu dan datanglah menyelamatkan kami!

Pulihkan kami, ya Allah; biarlah wajah-Mu bersinar, supaya kami diselamatkan!

Ya Tuhan, Tuhan semesta alam, berapa lama lagi Engkau murkadengan doa umatmu? Engkau telah memberi mereka makan roti air mata dan memberi mereka air mata untuk diminum dengan penuh. Engkau menjadikan kami bahan pertikaian bagi jiran-jiran kami, dan musuh kami tertawa sesama sendiri. Pulihkan kami, ya Tuhan semesta alam; biarlah wajah-Mu bersinar, supaya kami diselamatkan!

Tetapi biarlah tangan-Mu berada di atas orang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Engkau kuatkan bagi diri-Mu!

Kemudian kami tidak akan berpaling daripada kamu; hidupkan kami, dan kami akan memanggil nama-Mu!

Pulihkan kami, ya Tuhan, Tuhan semesta alam! Biarkan wajahmu bersinar, supaya kami diselamatkan!

Roma 1:1-7

Paulus, hamba Kristus Yesus, dipanggil menjadi rasul, dikhususkan untuk Injil Allah , yang telah dijanjikan-Nya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabi-Nya dalam Kitab Suci, tentang Anak-Nya, yang menurut daging dari keturunan Daud dan dinyatakan sebagai Anak Allah yang berkuasa menurut Roh kekudusan oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, Yesus Kristus, Tuhan kami, yang melalui-Nya kami telah menerima kasih karunia dan kerasulan untuk membawa ketaatan iman demi nama-Nya di antara semua bangsa, termasuk kamu yang telah dipanggil untuk menjadi milik Yesus Kristus,

Kepada semua orang mereka di Roma yang dikasihi oleh Allah dan dipanggil untuk menjadi orang kudus: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Matius 1:18-25

Sekarang kelahiran Yesus Kristus berlaku dengan cara ini. Apabila ibunyaMaria telah bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka berkumpul, dia didapati mengandung dari Roh Kudus. Dan Yusuf, suaminya, seorang yang adil dan tidak mahu memalukan dia, bertekad untuk menceraikan dia diam-diam.

Tetapi ketika ia mempertimbangkan hal-hal itu, lihatlah, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata: "Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai isterimu, karena apa yang dikandung dalam dirinya adalah daripada Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dia akan menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka.”

Semuanya itu terjadi untuk menggenapi firman Tuhan dengan perantaraan nabi, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" (artinya, Tuhan menyertai kita). Ketika Yusuf bangun dari tidur, dia melakukan seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya: dia mengambil isterinya, tetapi tidak mengenali dia sehingga dia melahirkan seorang anak lelaki. Dan dia menamakan Dia Yesus.

Ayat-ayat Alkitab tentang Kasih

Yesus, Raja Damai

Bible mengatakan bahawa Yesus akan datang semula, memulakan zaman baru pemerintahan Tuhan, masa apabila harapan kita akan dipenuhi dan penderitaan manusia akan berakhir. "Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab perkara-perkara yang lama telah berlalu" (Wahyu 21:4).

Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang menjanjikan kita harapan melalui Yesus. Roma 15:13 berkata, “Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.” Melalui Yesus, kita mempunyai harapan untuk hidup kekal dan jaminan bahawa tidak kira apa yang kita lalui dalam kehidupan ini, ada sesuatu yang lebih besar dan lebih indah menanti kita di akhirat.

Kedamaian

Pada minggu kedua, tumpuan diberikan kepada keamanan. Yesus membawa kita kedamaian dengan mengampuni dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Dengan menanggung dosa dan hukuman manusia, Yesus membayar harga tertinggi untuk keselamatan kita dan membawa kita kedamaian dengan Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam Roma 5:1, “Karena kita telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus.”

Kegembiraan

Semasa minggu ketiga, tumpuan diberikan kepada kegembiraan. Dalam Yohanes 15:11, Yesus berkata, “Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi sempurna.” Yesus mendamaikan kita dengan Tuhan, supaya kita dapat mengalami sukacitaKehadiran Tuhan melalui pengdiaman Roh Kudus. Apabila kita dibaptiskan ke dalam iman Kristian, Tuhan mencurahkan Roh-Nya ke atas kita. Semasa kita belajar untuk berjalan dalam penyerahan kepada Roh Kudus kita mengalami kegembiraan ketaatan. Kita mendapati kebahagiaan dan kepuasan dalam hubungan kita dengan Tuhan dan satu sama lain, semasa Yesus memperbaiki hubungan kita yang rosak.

Cinta

Semasa minggu keempat, tumpuan diberikan kepada cinta. Yesus adalah contoh utama cinta pengorbanan. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani (Markus 10:45). Dia rela menanggung dosa kita dan mengalami penderitaan yang paling besar supaya kita dapat diampuni. Dia memberikan nyawanya supaya kita dapat mengalami kasih Tuhan dan didamaikan dengannya.

Kasih Yesus kepada kita adalah kuasa yang paling berkuasa di alam semesta. Kasih-Nya begitu besar sehingga Dia rela menanggung kematian di kayu salib. Seperti yang dinyatakan dalam 1 Yohanes 4:9-10, “Dalam hal inilah kasih Allah menjadi nyata di antara kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh Dia. Inilah kasih, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Dia yang telah mengasihi kita dan telah mengutus Anak-Nya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita.”

Kanak-Kanak Kristus

Lilin kedatangan terakhir secara tradisinya dinyalakan pada Krismas, menandakan ketibaan kanak-kanak Kristus. Kita merayakan kelahiran Yesus dan bergembira dengan kedatangan-Nya. Kita mengingati nubuatan Perjanjian Lama, yang digenapi dalam kelahiran Yesus, sepertiYesaya 7:14, “Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu tanda. Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamakan Dia Imanuel.”

Kami menantikan hari apabila Yesus akan datang semula, dan Kerajaan Tuhan akan didirikan di bumi. Kami meraikan makna sebenar Krismas, masa ketika Tuhan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Semasa kita menunggu kedatangannya, kita diingatkan tentang tanggungjawab kita untuk berkongsi berita baik Injil kepada semua negara.

Kedatangan adalah musim perayaan dan renungan yang indah. Ia adalah masa untuk mengingati kelahiran Yesus dan menantikan kedatangan-Nya yang dijanjikan. Semoga kita meluangkan masa pada musim ini untuk berhenti sejenak, merenung, dan mengingati harapan, kedamaian, kegembiraan, dan kasih yang Yesus bawa kepada kita. Ayat Alkitab berikut boleh digunakan untuk merayakan Advent bersama gereja atau keluarga anda.

Teks Advent

Bacaan Kitab Suci untuk Minggu 1 Adven

Yesaya 2:1-5

Perkataan yang dilihat oleh Yesaya anak Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada zaman akhir bahawa gunung rumah Tuhan akan ditegakkan sebagai yang tertinggi di antara gunung-gunung, dan akan ditinggikan di atas bukit-bukit; dan segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak bangsa akan datang dan berkata, “Marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita jalan-jalan-Nya dan supaya kita boleh berjalan dalam diajalan.”

Sebab dari Sion akan keluar hukum, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dia akan menjadi hakim di antara bangsa-bangsa, dan akan memutuskan perselisihan bagi banyak bangsa; dan mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak, dan lembing mereka menjadi mata pemangkas; bangsa tidak akan mengangkat pedang melawan bangsa, dan mereka tidak akan belajar perang lagi. Hai kaum Yakub, marilah kita berjalan dalam terang Tuhan.

Mazmur 122

Aku bersukacita ketika mereka berkata kepadaku, “Mari kita pergi ke rumah Tuhan. !” Kaki kami telah berdiri di dalam pintu gerbangmu, hai Yerusalem!

Yerusalem—dibangun sebagai sebuah kota yang diikat dengan erat, ke mana suku-suku bangsa itu naik, yaitu suku-suku Tuhan, seperti yang telah ditetapkan bagi Israel, untuk bersyukurlah kepada nama Tuhan. Di sana takhta penghakiman ditetapkan, takhta keluarga Daud.

Berdoalah untuk keamanan Yerusalem! “Semoga selamat mereka yang mengasihi kamu! Damai sejahtera di dalam tembokmu dan keamanan di dalam menaramu!” Demi saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, aku akan berkata, “Damai sejahtera di dalam kamu!” Demi rumah Tuhan, Allah kita, aku akan mencari kebaikan kamu.

Roma 13:11-14

Selain itu kamu tahu masanya, bahawa saatnya telah tiba untuk kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sekarang lebih dekat kepada kita daripada ketika kita mula-mula percaya. Malam sudah jauh berlalu; hari sudah hampir. Oleh itu marilah kita membuang perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perisai terang. Marilah kita berjalan dengan betulseperti pada siang hari, bukan dalam pesta pora dan kemabukan, bukan dalam percabulan dan hawa nafsu, bukan dalam pertengkaran dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus, dan janganlah mengadakan persediaan untuk daging untuk memuaskan keinginannya.

Matius 24:36-44

Tetapi mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak bahkan malaikat-malaikat di syurga, atau Anak, melainkan Bapa sahaja. Kerana sama seperti zaman Nuh, demikian juga akan kedatangan Anak Manusia. Sebab sama seperti pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak mengetahuinya, sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian juga akan kedatangan Anak lelaki Adm.

Kemudian dua lelaki akan berada di padang; satu akan diambil dan satu ditinggalkan. Dua wanita akan mengisar di kilang; satu akan diambil dan satu ditinggalkan. Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Tetapi ketahuilah ini, bahawa sekiranya tuan rumah tahu pada malam manakah pencuri itu akan datang, dia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dipecah masuk. Oleh itu kamu juga harus bersedia, kerana Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga.

Ayat-ayat Alkitab tentang Harapan

Bacaan Kitab Suci untuk Minggu 2 Kedatangan

Yesaya 11:1-10

Akan keluar tunas dari tunggul Isai, dan cabang dari akarnya akan berbuah. Dan RohTuhan akan tinggal di atasnya, Roh hikmat dan pengertian, Roh nasihat dan kekuatan, Roh pengetahuan dan takut akan Tuhan.

Dan kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Dia tidak akan menghakimi menurut apa yang dilihat matanya, atau memutuskan perselisihan dengan apa yang didengar oleh telinganya, tetapi dengan kebenaran dia akan menghakimi orang miskin, dan memutuskan dengan adil bagi orang yang lemah lembut di bumi; dan dia akan memukul bumi dengan tongkat mulutnya, dan dengan nafas bibirnya dia akan membunuh orang fasik.

Kebenaran akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaan menjadi ikat pinggangnya.

Serigala akan tinggal bersama anak domba, dan harimau bintang akan berbaring dengan anak kambing, dan anak lembu dan singa dan anak lembu gemuk bersama-sama; dan seorang anak kecil akan memimpin mereka.

Lihat juga: Memupuk Kepuasan — Kehidupan Alkitab

Lembu dan beruang akan merumput; anak-anak mereka akan berbaring bersama-sama; dan singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain di atas lubang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan meletakkan tangannya pada sarang ular tedung.

Mereka tidak akan menyakiti atau membinasakan di seluruh gunung-Ku yang kudus; kerana bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan seperti air menutupi laut. Pada hari itu akar Isai, yang akan berdiri sebagai tanda bagi bangsa-bangsa—kepadanyalah bangsa-bangsa akan bertanya, dan tempat perhentian-Nya akan mulia.

Mazmur 72:1-7, 18-19

Berikanlah kepada raja keadilan-Mu, ya Allah, dan keadilan-Mu kepadaanak raja!

Semoga dia menghakimi umatmu dengan kebenaran, dan orang miskinmu dengan keadilan!

Lihat juga: 36 Ayat Alkitab yang Berkuasa tentang Kekuatan

Biarlah gunung-gunung menghasilkan kemakmuran bagi rakyat, dan bukit-bukit, dalam kebenaran!

Semoga ia membela hak orang-orang miskin, membebaskan anak-anak orang miskin, dan meremukkan penindas!

Semoga mereka takut kepada-Mu selama matahari masih ada, dan selama bulan, sepanjang generasi!

Semoga dia seperti hujan yang turun ke atas rumput yang dipotong, seperti hujan yang membasahi bumi! Pada zaman-Nya, semoga orang-orang benar bertunas, dan damai sejahtera berlimpah-limpah, sampai bulan tidak ada lagi!

Terpujilah Tuhan, Allah Israel, yang hanya melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terpujilah nama-Nya yang mulia selama-lamanya; semoga seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaan-Nya! Amin dan Amin!

Roma 15:4-13

Sebab segala sesuatu yang tertulis pada zaman dahulu, telah ditulis untuk pengajaran kita, supaya oleh ketekunan dan penghiburan dari Kitab Suci kita beroleh pengharapan. Semoga Allah yang memberikan ketabahan dan penghiburan kepada kamu untuk hidup rukun satu sama lain, sesuai dengan Kristus Yesus, supaya kamu bersama-sama dengan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, sambutlah seorang akan yang lain sebagaimana Kristus telah menyambut kamu, untuk kemuliaan Allah.

Sebab aku berkata kepadamu, bahwa Kristus telah menjadi hamba kepada orang-orang bersunat untuk menunjukkan kebenaran Allah, untuk meneguhkan janji-janji yang diberikan kepada nenek moyang, dansupaya bangsa-bangsa lain dapat memuliakan Tuhan karena kemurahan-Nya. Seperti ada tertulis: "Sebab itu aku akan memuji Engkau di antara bangsa-bangsa lain, dan menyanyi bagi nama-Mu." Dan sekali lagi dikatakan, “Bersukacitalah, hai orang-orang bukan Yahudi, dengan umat-Nya.” Dan sekali lagi, “Pujilah Tuhan, hai semua orang bukan Yahudi, dan biarlah semua bangsa memuji Dia.”

Dan lagi Yesaya berkata, “Akar Isai akan datang, yaitu Dia yang bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa; kepada Dialah orang-orang bukan Yahudi berharap.” Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

Matius 3:1-12

Dalam hal itu hari Yohanes Pembaptis datang memberitakan di padang gurun Yudea, "Bertobatlah, kerana Kerajaan Sorga sudah dekat." Sebab inilah Dia yang telah dibicarakan oleh nabi Yesaya ketika dia berkata,

"Suara itu tentang seorang yang berseru di padang gurun: 'Sediakan jalan untuk Tuhan; luruskanlah jalannya.’”

Sekarang Yohanes memakai pakaian dari bulu unta dan ikat pinggang kulit di pinggangnya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Kemudian Yerusalem dan seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Sungai Yordan pergi kepadanya, dan mereka dibaptis oleh-Nya di sungai Yordan, sambil mengaku dosa mereka.

Tetapi ketika dia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang. kepada pembaptisannya, dia berkata kepada mereka, “Kamu keturunan ular beludak! Siapakah yang memberi amaran kepada kamu untuk lari daripada murka yang akan datang? Berbuahlah sesuai dengan taubat. Dan jangan menganggap untuk mengatakan kepada

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.