Manfaat Pengakuan - 1 Yohanes 1:9

John Townsend 30-05-2023
John Townsend

"Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." (1 Yohanes 1:9)

Mengakui dosa-dosa kita adalah amalan yang perlu dan saleh yang membantu kita untuk mengarahkan semula hidup kita kepada Tuhan, dan hidup dalam persekutuan dengan orang percaya yang lain.

Dalam 1 Yohanes 1:9, Rasul Yohanes mengajar gereja mula-mula pentingnya pengakuan. Dia menyampaikan suratnya kepada orang-orang yang mengaku mempunyai persekutuan dengan Tuhan, tetapi hidup dalam dosa, “Jika kita mengaku bersekutu dengan Dia, tetapi berjalan dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak menjalankan kebenaran” (1 Yohanes 1). :6). Sepanjang tulisannya, Rasul Yohanes memanggil gereja untuk berjalan dalam terang, sebagaimana Tuhan berada dalam terang, dengan menyelaraskan iman dan amalan melalui pengakuan dan pertobatan.

Yohanes menulis surat 1 Yohanes untuk membantu orang percaya baru mengalami pengalaman persekutuan rohani yang datang apabila iman dan tindakan seseorang selaras dengan kehendak Tuhan. Sama seperti surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, Yohanes mengajar orang percaya baru bagaimana untuk bertaubat apabila dosa menjalar ke dalam gereja, mengarahkan orang kembali kepada iman kepada Yesus, Anak Tuhan, yang menyucikan kita daripada segala dosa. “Tetapi jika kita berjalan di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, Anak-Nya, menyucikan kita daripada segala dosa” (1 Yohanes 1:7).

John mendasarkan ajarannya tentang pengakuan, dalam watak Tuhan apabilaapabila kita datang kepada-Nya dalam pengakuan. Tidak perlu berputus asa atas kejahatan kita atau tertanya-tanya apakah kita akan dihancurkan di bawah hukuman untuk pengampunan kita. Tuhan “setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita.”

Hukuman yang adil untuk dosa-dosa kita telah pun dipenuhi dalam Yesus. Darahnya akan menebus kita. Tiada apa yang boleh kita lakukan untuk memenuhi keadilan Tuhan untuk dosa kita, tetapi Yesus boleh dan telah, sekali dan untuk selamanya di atas kayu salib. Yesus telah memenuhi hukuman yang sewajarnya untuk ketidakbenaran kita, oleh itu marilah kita terbang ke pengakuan kerana mengetahui bahawa permintaan kita untuk pengampunan telah dipenuhi dalam Yesus.

Tuhan setia dan adil untuk mengampuni. Dia tidak akan memerlukan penebusan dosa. Taubat kita telah dipenuhi dalam Kristus. Dia tidak akan memerlukan satu lagi nyawa untuk dosa, Yesus adalah anak domba kita, pengorbanan kita, penebusan kita. Keadilan Tuhan telah dipenuhi dan kita diampuni, oleh itu marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, menerima damai dan pengampunan-Nya. Biarkan hatimu tidak terbebani, kerana Tuhan setia untuk mengampuni.

Apabila kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, Dia membersihkan kita dari segala kejahatan melalui darah anak domba. Tuhan mengingatkan kita bahawa kita mempunyai kebenaran Kristus yang diperhitungkan. Pengakuan adalah masa untuk mengingati bahawa kita berdiri di hadapan Tuhan dalam rahmat Yesus Kristus. Walaupun dalam kelemahan kita kita melupakan Dia, Dia tidak melupakan dan tidak meninggalkan kita. Kita boleh percaya bahawa akan menepati janji-Nya untuk membersihkan kita daripada semuakezaliman.

Lihat juga: 20 Ayat Alkitab tentang Mematuhi Ibu Bapa Anda dia berkata, “Tuhan adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan” (1 Yohanes 1:5). Yohanes menggunakan metafora terang dan kegelapan untuk membezakan watak Tuhan dengan watak manusia yang berdosa.

Dengan menggambarkan Tuhan sebagai terang, Yohanes menyerlahkan kesempurnaan Tuhan, kebenaran Tuhan, dan kuasa Tuhan untuk mengusir kegelapan rohani. Cahaya dan kegelapan tidak boleh menduduki ruang yang sama. Apabila terang muncul, kegelapan lenyap.

Yesus adalah terang Tuhan yang masuk ke dalam kegelapan rohani dunia untuk menyatakan dosa manusia, “Terang itu telah datang ke dalam dunia, dan manusia lebih menyukai kegelapan daripada kegelapan. Cahaya; kerana perbuatan mereka jahat” (Yohanes 3:19). Kerana dosa mereka, orang menolak Yesus sebagai penyelamat mereka. Mereka lebih menyukai kegelapan dosa mereka daripada cahaya keselamatan Tuhan. Untuk mengasihi Yesus adalah membenci dosa.

Tuhan adalah benar. Jalannya boleh dipercayai. Janjinya pasti. FirmanNya boleh dipercayai. Yesus datang untuk mendedahkan kebenaran Tuhan untuk menghapuskan penipuan dosa. “Dan kita tahu, bahwa Anak Allah telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar” (1 Yohanes 5:20).

Terang Tuhan bersinar di atas kegelapan hati manusia, mendedahkan dosa dan kerosakannya. “Hati lebih licik daripada segala-galanya, dan sangat sakit; siapa yang dapat memahaminya?” (Yeremia 17:9).

Sebagai terang dunia, Yesus menerangi pemahaman kita tentang benar dan salah,mendedahkan standard Tuhan untuk tingkah laku manusia. Yesus berdoa agar para pengikutnya dikuduskan, atau dipisahkan dari dunia untuk melayani Tuhan, dengan menerima kebenaran firman Tuhan, “Kuduskanlah mereka dalam kebenaran; Firman-Mu adalah kebenaran” (Yohanes 17:17).

Kehidupan yang betul-betul berorientasikan kepada Tuhan, akan mencerminkan kebenaran firman Tuhan dengan memenuhi rancangan Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan orang lain. “Jika kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, sama seperti Aku telah menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya” (Yohanes 15:10). “Inilah perintah-Ku, supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu” (Yohanes 15:12).

Kita tinggal dalam kasih Tuhan apabila kita meninggalkan jalan dunia untuk mengikuti perintah Tuhan, apabila kita bertaubat daripada kehidupan yang diarahkan sendiri yang mengejar kesenangan berdosa kepada kehidupan yang diarahkan oleh Tuhan yang bergembira dalam menghormati Dia.

Alkitab mengajar kita bahawa adalah mustahil untuk membuat perubahan sedemikian sendiri. Hati kita sangat jahat, sehingga kita memerlukan pemindahan jantung (Yehezkiel 36:26). Kita sangat dimakan oleh dosa, sehingga kita mati secara rohani di dalam (Efesus 2:1).

Kita memerlukan hati baru yang lembut dan mudah dibentuk mengikut arahan Tuhan. Kita memerlukan kehidupan baru yang dibimbing dan diarahkan oleh Roh Tuhan. Dan kita memerlukan pengantara untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan.

Syukurlah Tuhan menyediakan apa yang tidak mampu kita sediakan untuk diri kita sendiri (Yohanes 6:44; Efesus 3:2). Yesusadalah pengantara kami. Yesus memberitahu Rasul Tomas bahawa dia adalah jalan kepada Bapa, “Akulah Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6).

Apabila kita meletakkan iman kita kepada Yesus, kita menerima hidup yang kekal, “Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (Yohanes 3:16).

Tuhan menyediakan kepada kita kehidupan yang baru melalui Roh Kudus, “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, kecuali jika seorang dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh” (Yohanes 3:5-6). Roh Kudus berfungsi sebagai penuntun kita, mengarahkan kita ke dalam kebenaran Tuhan, membantu kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan semasa kita belajar untuk tunduk kepada pimpinan-Nya, “Apabila Roh Kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran” (Yohanes 16). :13).

Yohanes menulis Injilnya untuk menggalakkan orang ramai supaya meletakkan iman mereka kepada Yesus, dan menerima hidup yang kekal, “Tetapi semua ini telah ditulis supaya kamu percaya bahawa Yesus ialah Kristus, Anak Allah, dan supaya dengan percaya kamu beroleh hidup dalam nama-Nya” (Yohanes 20:31).

Dalam surat-suratnya, Yohanes menyeru gereja untuk bertobat, berpaling dari dosa dan kegelapan, untuk meninggalkan keinginan dunia, untuk meninggalkan keinginan daging yang berdosa, dan untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berulang kali, John mengingatkan gerejauntuk meninggalkan dunia dan untuk hidup mengikut kehendak Tuhan.

“Jangan mengasihi dunia atau perkara-perkara di dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dunia—keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan akan harta benda—bukan dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi barangsiapa melakukan kehendak Allah, tetap tinggal selama-lamanya” (1 Yohanes 2:15-17).

Lihat juga: 27 Ayat Alkitab Menaikkan untuk Membantu Anda Memerangi Kemurungan

Yohanes sekali lagi berpaling kepada bahasa terang dan gelap untuk memanggil gereja untuk berpaling dari kebencian yang disebarkan oleh dunia, kepada cinta Tuhan yang mempromosikan cinta bersama. “Barangsiapa berkata dia berada di dalam terang dan membenci saudaranya, dia masih berada dalam kegelapan. Barangsiapa mengasihi saudaranya tinggal di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada alasan untuk tersandung. Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan, dan tidak tahu ke mana dia pergi, kerana kegelapan telah membutakan matanya” (1 Yohanes 2:9-11).

Sepanjang sejarah , gereja telah meninggalkan cintanya kepada Tuhan dan akur kepada godaan dunia. Pengakuan adalah cara untuk melawan kecenderungan berdosa ini dalam diri kita. Mereka yang hidup menurut piawaian Tuhan hidup dalam terang sebagaimana Tuhan berada dalam terang. Mereka yang hidup menurut piawaian duniawi turut mengambil bahagian dalam kegelapan dunia. Yohanes memanggil gereja untuk tetap setia kepada panggilan mereka, untuk memuliakan Tuhandengan kehidupan mereka dan untuk meninggalkan etos dunia.

Apabila kita perasan bahawa hidup kita tidak mencerminkan kasih Tuhan, kita harus beralih kepada pengakuan dan pertobatan. Meminta Roh Tuhan untuk berperang bagi pihak kita, untuk menolong kita melawan godaan dosa, dan mengampuni kita apabila kita menyerah kepada keinginan daging kita.

Apabila umat Tuhan hidup menurut dengan standard duniawi - mencari keseronokan peribadi melalui mengejar keinginan seksual, atau hidup dalam keadaan tidak puas hati yang berterusan kerana kita tidak berpuas hati dengan pekerjaan kita, keluarga kita, gereja kita, atau harta benda kita, atau apabila kita cuba mencari keselamatan peribadi melalui pengumpulan kekayaan bukannya dalam Kristus sahaja - kita hidup mengikut piawaian duniawi. Kita hidup dalam kegelapan dan memerlukan Tuhan untuk menyinari cahaya-Nya pada keadaan hati kita yang mendedahkan kedalaman dosa kita, supaya kita dapat mengingati nafas rahmat penebusan Tuhan dan meninggalkan, sekali lagi perangkap dunia.

Pengakuan dosa bukanlah tindakan tunggal dalam kehidupan Kristian. Memang benar bahawa kita mencapai iman yang menyelamatkan dengan mendengar firman Tuhan (Roma 10:17), di mana kita menerima penerangan rohani tentang standard Tuhan untuk kehidupan kita dan keyakinan bahawa kita belum memenuhinya (Roma 3:23). Melalui keyakinan akan dosa kita, Roh Kudus menuntun kita untuk bertaubat dan menerima rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita melaluipendamaian Yesus Kristus (Efesus 2:4-9). Ini adalah rahmat Tuhan yang menyelamatkan, di mana kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dan Yesus mempertanggungjawabkan kebenaran-Nya kepada kita (Roma 4:22).

Memang benar juga bahawa dengan kerap mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita bertumbuh dalam pengudusan. rahmat. Kita bertumbuh dalam pemahaman kita tentang kedalaman dosa dan nafas penebusan Yesus. Kita semakin menghargai kemuliaan Tuhan dan piawaian-Nya. Kita bertumbuh dalam pergantungan pada kasih karunia Tuhan dan kehidupan Roh-Nya di dalam kita. Dengan kerap mengaku dosa kita kepada Tuhan, kita ingat bahawa darah Kristus yang ditumpahkan untuk kita meliputi banyak dosa - masa lalu, sekarang, dan masa depan.

Pengakuan yang kerap bukanlah penolakan terhadap pekerjaan Yesus di kayu salib, itu adalah demonstrasi iman kita dalam anugerah Tuhan yang menguduskan.

Dengan membuat pengakuan yang tetap tentang dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita mengingati rahmat yang telah kita terima melalui pendamaian Yesus. Kita menghargai dalam hati kita kebenaran janji Tuhan tentang Yesus, Mesias kita, “Sesungguhnya Dia telah memikul kesedihan kita dan memikul kesedihan kita; tetapi kami menganggap dia dipukul, dipukul oleh Tuhan, dan ditindas. Tetapi dia telah tertikam oleh kerana pelanggaran kita; dia diremukkan kerana kejahatan kita; atasnya azab yang mendatangkan keselamatan kepada kita dan dengan luka-lukanya kita menjadi sembuh. Dan kita seperti domba yang sesat; kami telah berpaling-setiap orang-ke jalannya sendiri; dan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua” (Yesaya53:4-6).

Kita perlu membiasakan pengakuan dan pertobatan, bukan sebagai prasyarat untuk kebenaran, tetapi sebagai cara untuk menggagalkan kegelapan rohani, mengarahkan semula diri kita kepada Tuhan dan persekutuan dengan gereja.

Yohanes menyeru umat gereja untuk merenungkan kebenaran Tuhan (cahaya) dan dosa mereka (kegelapan). Yohanes memanggil anak-anak rohani di bawah jagaannya untuk mengenali dosa yang wujud dalam menjadi manusia. “Jika kita berkata, kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita” (1 Yohanes 1:8). Kebenaran Tuhan mendedahkan dosa kita.

Apabila saya menghafal firman Tuhan, saya menyembunyikan kebenaran Tuhan di dalam hati saya dan menyediakan peluru Roh Tuhan untuk berperang melawan godaan hati saya. Apabila hati saya mula menipu saya, bernafsu kepada perkara-perkara dunia ini, firman Tuhan bergerak ke dalam tindakan mengingatkan saya tentang piawaian Tuhan dan mengingatkan saya bahawa saya mempunyai seorang pembela dalam Roh Tuhan, bekerja bagi pihak saya, membantu saya untuk menentang godaan. . Saya bekerjasama dengan Roh Tuhan apabila saya mendengar firman Tuhan, tunduk kepada pimpinan Roh dan menentang keinginan berdosa saya. Saya melawan Roh Tuhan apabila menuruti keinginan daging saya.

Yakobus menggambarkan pencobaan dengan cara ini, "Janganlah seorang pun berkata apabila dia dicobai, "Saya sedang dicobai oleh Tuhan," kerana Tuhan tidak dapat dicobai dengan kejahatan, dan dia sendiri tidak menggoda sesiapa pun. Tetapi setiap orang tergoda apabila dia terpikat dan terpikatoleh keinginannya sendiri. Kemudian keinginan, apabila ia telah dikandung, melahirkan dosa, dan dosa apabila ia telah dewasa menghasilkan maut” (Yakobus 1:13-15).

Apabila kita menyerah kepada keinginan, kita berdosa terhadap Tuhan. Kami berjalan dalam kegelapan. Dalam keadaan sedemikian, Tuhan menjemput kita untuk mengaku dosa, menyambut kita dengan rahmat-Nya.

Ada harapan dalam pengakuan kami. Apabila kita mengaku dosa kita, kita melanggar kesetiaan kita dengan dunia dan piawaiannya yang rosak. Kita menyelaraskan diri kita dengan Kristus. Kita “berjalan dalam terang sebagaimana Dia berada dalam terang.” Yohanes memanggil gereja untuk mengaku dosanya, mengetahui bahawa pengampunan tersedia melalui korban pendamaian Yesus. Yesus mengingatkan kita bahawa Syaitan berniat untuk membinasakan kita tetapi Yesus berniat untuk hidup kita. “Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan” (Yohanes 10:10).

Tidak ada gunanya cuba menyembunyikan dosa kita dengan menutup kesilapan sendiri. “Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan berjaya” (Amsal 28:13). "Menutup" dengan cara itu, adalah makna pendamaian. Yesus menutup dosa kita sepenuhnya dengan darah-Nya. Kita tidak boleh membetulkan kesalahan kita sepenuhnya. Kita memerlukan rahmat Tuhan, jadi Tuhan menjemput kita untuk mengaku dosa mengingatkan kita bahawa "Jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil untuk mengampuni dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan" (1 Yohanes 1:9).

Tuhan setia mengampuni. Dia tidak berkongsi perubahan kita. Kita tidak perlu tertanya-tanya sama ada Tuhan akan mengasihani kita

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.