Nama Tuhan dalam Alkitab

John Townsend 05-06-2023
John Townsend

Dalam perjalanan rohani kita, adalah penting untuk memahami nama-nama Tuhan kerana ia memberi kita gambaran tentang sifat-sifat-Nya dan hubungan-Nya dengan umat-Nya. Setiap nama mendedahkan aspek watak-Nya yang berbeza, dan apabila kita mengenali nama-nama ini, kita mendapat pemahaman yang lebih mendalam tentang siapa Dia dan bagaimana Dia bertindak dalam kehidupan kita.

Nama Tuhan dalam Perjanjian Lama

Perjanjian Lama ialah harta karun nama-nama ilahi, mencerminkan permaidani yang kaya dengan sifat pelbagai rupa Tuhan. Semasa kita memulakan penerokaan nama-nama Tuhan ini, kita akan menyelidiki makna, asal-usul, dan kepentingannya, memberi penerangan tentang banyak cara di mana Yang Maha Kuasa telah mendedahkan diri-Nya kepada manusia sepanjang sejarah. Dengan mendedahkan kedalaman dan keindahan nama-nama purba ini, kita boleh memperkayakan kehidupan rohani kita dan mendekatkan diri kepada Dia yang merupakan sumber segala kebijaksanaan, kekuatan dan kasih sayang.

Dalam catatan blog ini, kita akan mengembara melalui halaman Perjanjian Lama, meneliti nama-nama seperti "Elohim," Pencipta yang berkuasa, "Jehovah Rapha," Penyembuh Ilahi, dan "El Shaddai," Tuhan Yang Mahakuasa. Semasa kita menyelami diri dalam kajian nama-nama suci ini, kita bukan sahaja akan memperdalam pemahaman kita tentang watak Tuhan tetapi juga menemui bagaimana kebenaran abadi ini boleh memberi inspirasi, menghiburkan dan membimbing kita dalam perjalanan rohani kita sendiri.

Sertai kita sambil kita menyelidiki Nama-nama Tuhan dan membuka rahsia yang lebih mendalam, lebihpenghiburan dan perlindungan kepada Tuhan apabila kita percaya kepada-Nya dan menjadikan Dia tempat kediaman kita.

Jehovah Magen

Maksud: "TUHAN perisai saya"

Etimologi: Berasal daripada Perkataan Ibrani "magen," bermaksud "perisai" atau "pelindung."

Contoh: Mazmur 3:3 (ESV) – "Tetapi Engkau, ya TUHAN, adalah perisai (Yehuwa Magen) di sekelilingku, kemuliaanku , dan pengangkat kepalaku."

Jehovah Magen ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai pelindung dan pembela kita. Apabila kita berseru kepada Jehovah Magen, kita mengakui keupayaan-Nya untuk melindungi kita daripada bahaya dan membantu kita menghadapi cabaran kita.

Jehovah Mekoddishkem

Maksudnya: "TUHAN yang menyucikan kamu"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "qadash", yang bermaksud "untuk menguduskan" atau "untuk menguduskan."

Contoh: Keluaran 31:13 (ESV) – "Engkau hendaklah bercakap kepada orang-orang Israel dan katakan, 'Di atas segalanya hendaklah kamu memelihara Sabat-Ku, kerana ini adalah tanda antara Aku dan kamu turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahawa Aku, TUHAN, menguduskan kamu (Yehuwa Mekoddishkem).'"

Jehovah Mekoddishkem ialah nama yang menyerlahkan kerja Tuhan dalam hidup kita untuk memisahkan kita dan menjadikan kita kudus. Nama ini digunakan dalam konteks perjanjian Tuhan dengan Israel, menekankan keperluan untuk umat Tuhan berbeza daripada dunia di sekeliling mereka.

Jehovah Metsudhathi

Maksudnya: "TUHAN kubuku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "metsudah," yang bermaksud "kubu" atau"kubu pertahanan."

Contoh: Mazmur 18:2 (ESV) – "TUHAN adalah gunung batuku dan kubu pertahananku (Jehovah Metsudhathi) dan penyelamatku, Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai, dan tanduk keselamatanku, kubu pertahananku."

Jehovah Metsudhathi ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai kubu dan tempat keselamatan kita. Nama ini adalah peringatan bahawa kita boleh mendapat kekuatan dan perlindungan daripada Tuhan apabila kita menghadapi cabaran dan ujian.

Jehovah Misqabbi

Maksudnya: "TUHAN menaraku yang tinggi"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "misgab," yang bermaksud "menara yang tinggi" atau "kubu pertahanan."

Contoh: Mazmur 18:2 (ESV) – "TUHAN adalah gunung batuku dan kubu pertahananku dan penyelamatku, Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, dan tanduk keselamatanku, menaraku yang tinggi (Jehovah Misqabbi)."

Jehovah Misqabbi ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai perlindungan dan perlindungan kita. kubu kuat pada masa kesusahan. Apabila kita berseru kepada Jehovah Misqabbi, kita mengakui keupayaan-Nya untuk melindungi dan melindungi kita daripada bahaya.

Jehovah Nakeh

Maksud: "TUHAN yang menyerang"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "nakah," yang bermaksud "memukul" atau "memukul."

Contoh: Yehezkiel 7:9 (ESV) – "Dan mata-Ku tidak akan menyayangi, dan tidak akan mengasihani. Aku akan menghukum kamu menurut jalanmu, sedangkan kekejianmu ada di tengah-tengahmu. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah TUHAN, yang memukul (Yehuwa Nakeh)."

Yehuwa Nakehadalah nama yang menekankan keadilan Tuhan dan kemampuan-Nya untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menentang perintah-Nya. Nama ini digunakan dalam konteks amaran Tuhan kepada orang Israel tentang akibat yang akan datang dari ketidaktaatan mereka.

Jehovah Nekamot

Maksud: "TUHAN pembalasan"

Etimologi : Berasal daripada perkataan Ibrani "naqam," yang bermaksud "untuk membalas dendam" atau "untuk membalas dendam."

Contoh: Mazmur 94:1 (ESV) – "Ya TUHAN, Tuhan pembalasan (Jehovah Nekamot), Ya Tuhan pembalasan, bersinarlah!"

Jehovah Nekamot ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai pelaksana keadilan dan pembalas kesalahan. Nama ini adalah peringatan bahawa Tuhan akhirnya akan memberikan keadilan dan pembalasan kepada orang jahat, dan bahawa Dia akan membenarkan umat-Nya.

Yehuwa Nissi

Maksudnya: "TUHAN adalah panji-panjiku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "nês," yang bermaksud "panji" atau "standard."

Contoh: Keluaran 17:15 (ESV) – "Dan Musa membina mezbah dan memanggil nama itu, 'TUHAN adalah panji-panjiku' (Jehovah Nissi)."

Jehovah Nissi ialah nama yang melambangkan perlindungan dan bimbingan Tuhan ke atas umat-Nya. Musa menggunakan nama ini selepas Tuhan memberi Israel kemenangan yang ajaib ke atas orang Amalek. Ia berfungsi sebagai peringatan bahawa Tuhan memimpin dan mempertahankan kita dalam peperangan rohani kita.

Jehovah 'Ori

Maksud: "TUHAN terangku"

Etimologi: Berasal daripada Perkataan Ibrani "'atau," bermaksud"terang."

Contoh: Mazmur 27:1 (ESV) – "TUHAN adalah terangku (Jehovah 'Ori) dan keselamatanku; kepada siapakah aku harus takut? TUHAN adalah benteng hidupku; siapakah yang harus saya takuti?"

Jehovah 'Ori ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai cahaya dan penuntun rohani kita. Nama ini adalah peringatan bahawa Tuhan menerangi jalan kita, menghilangkan ketakutan kita, dan memimpin kita melalui kegelapan.

Jehovah Qadosh

Maksud: "Yang Kudus"

Etimologi : Berasal daripada perkataan Ibrani "qadosh," yang bermaksud "kudus" atau "suci."

Contoh: Yesaya 40:25 (ESV) – "Dengan siapakah kamu hendak membandingkan Aku, supaya Aku menjadi seperti dia ? kata Yang Kudus (Jehovah Qadosh)."

Jehovah Qadosh ialah nama yang menekankan kekudusan Tuhan dan panggilan-Nya agar umat-Nya menjadi kudus sebagaimana Dia kudus. Nama ini adalah peringatan bahawa Tuhan diasingkan daripada semua ciptaan, melampaui pemahaman manusia, dan bahawa kita harus berusaha untuk mencerminkan kekudusan-Nya dalam kehidupan kita.

Yehuwa Raah

Maksudnya: "TUHAN gembalaku"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "ra'ah," yang bermaksud "menjaga" atau "mengembala."

Contoh: Mazmur 23:1 (ESV) – " TUHAN adalah gembala saya (Yehuwa Raah); saya tidak akan kekurangan."

Yehuwa Raah ialah nama yang menonjolkan penjagaan dan bimbingan Tuhan yang lembut kepada umat-Nya. Nama ini terkenal digunakan dalam Mazmur 23, di mana Daud menyamakan Tuhan dengan seorang gembala yang menyediakan, melindungi, dan memimpin domba-Nya.

Yehuwa.Rapha

Maksud: "TUHAN yang menyembuhkan"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "rapha," yang bermaksud "untuk menyembuhkan" atau "untuk memulihkan."

Contoh : Keluaran 15:26 (ESV) – “Katakanlah, ‘Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di mata-Nya, dan mendengarkan perintah-perintah-Nya dan berpegang pada segala ketetapan-Nya, Aku tidak akan menimpakan kepada kamu apa-apa penyakit yang telah Kutimpakan kepada orang Mesir, kerana Akulah TUHAN, penyembuh kamu (Jehovah Rapha).'"

Jehovah Rapha ialah nama yang menekankan keupayaan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kita. , baik dari segi jasmani mahupun rohani. Nama ini diturunkan kepada orang Israel selepas pembebasan mereka dari Mesir apabila Tuhan berjanji untuk membebaskan mereka daripada penyakit yang melanda orang Mesir jika mereka mematuhi perintah-perintah-Nya.

Jehovah Sabaoth

Maksudnya: "The TUHAN semesta alam" atau "TUHAN semesta alam"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "tsaba," yang bermaksud "tentera" atau "tentera."

Contoh: 1 Samuel 1:3 (ESV) – “Orang ini selalu pergi dari tahun ke tahun dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan korban kepada TUHAN semesta alam (Yehuwa Sabaoth) di Silo, di mana kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, adalah imam TUHAN."

Jehovah Sabaoth ialah nama yang melambangkan kuasa dan kuasa Tuhan atas semua kuasa langit dan bumi. Nama ini sering digunakan dalam konteks peperangan rohani, mengingatkan kita bahawa Tuhan adalah pelindung dan penyelamat kitamasa kesusahan.

Jehovah Shalom

Maksud: "TUHAN adalah damai sejahtera"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "shalom," yang bermaksud "kedamaian" atau "keseluruhan ."

Contoh: Hakim-hakim 6:24 (ESV) – "Kemudian Gideon membina sebuah mezbah di sana bagi TUHAN dan menamainya, 'TUHAN adalah damai sejahtera' (Jehovah Shalom). Hingga hari ini ia masih berdiri di Ofra, kepunyaan orang Abiezer."

Jehovah Shalom ialah nama yang menonjolkan keupayaan Tuhan untuk membawa kedamaian dan keutuhan hidup kita. Gideon menggunakan nama ini selepas Tuhan memberi jaminan kepadanya tentang kemenangan atas orang Midian, walaupun dia takut dan tidak yakin. Nama ini mengingatkan kita bahawa Tuhan adalah sumber utama kedamaian dalam hidup kita.

Jehovah Shammah

Maksud: "TUHAN ada di sana"

Etimologi: Berasal daripada bahasa Ibrani kata kerja "sham," yang bermaksud "hadir" atau "berada di sana."

Contoh: Yehezkiel 48:35 (ESV) – "Lilitan kota itu hendaklah 18,000 hasta. Dan nama kota mulai masa itu akan menjadi, 'TUHAN ada di sana' (Jehovah Shammah)."

Jehovah Shammah ialah nama yang menekankan kehadiran Tuhan yang berterusan bersama umat-Nya. Nama ini digunakan dalam konteks pemulihan Yerusalem pada masa hadapan, melambangkan kediaman Tuhan bersama umat-Nya dan menyediakan keselamatan dan keamanan kepada mereka.

Jehovah Tsidkenu

Maksud: "TUHAN kebenaran kita"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "tsedeq," yang bermaksud "kebenaran" atau"keadilan."

Contoh: Yeremia 23:6 (ESV) – "Dalam zamannya Yehuda akan diselamatkan, dan Israel akan diam dengan aman. Dan inilah nama yang akan disebut kepadanya: 'TUHAN adalah kebenaran kita' (Jehovah Tsidkenu)."

Jehovah Tsidkenu ialah nama yang menekankan kebenaran Tuhan dan keupayaan-Nya untuk menjadikan kita benar melalui iman kepada Yesus Kristus. Nama ini digunakan dalam konteks janji Mesias yang akan datang, yang akan menegakkan pemerintahan keadilan dan kebenaran.

Jehovah Tsuri

Maksudnya: "TUHAN gunung batuku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "tsur," yang bermaksud "batu" atau "kubu."

Contoh: Mazmur 18:2 (ESV) – "TUHAN adalah gunung batuku (Jehovah Tsuri) dan kubu pertahananku dan penyelamatku, Tuhanku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, dan tanduk keselamatanku, kubu pertahananku."

Jehovah Tsuri ialah nama yang menonjolkan keteguhan Tuhan dan peranan-Nya sebagai asas kukuh kami. Nama ini sering digunakan dalam konteks Tuhan menjadi sumber kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang percaya kepada-Nya.

Nama Yesus

Nama Yesus adalah peringatan yang kuat tentang identiti-Nya dan misi di bumi. Di seluruh Alkitab, Yesus dirujuk dengan banyak nama dan gelaran yang berbeza, masing-masing mendedahkan aspek yang berbeza dari watak dan kerja-Nya. Beberapa nama menekankan ketuhanan-Nya, sementara yang lain menonjolkan kemanusiaan-Nya. Ada yang bercakap tentang peranan-Nya sebagai Juruselamat dan Penebus, sementarayang lain menunjuk kepada kuasa dan wewenang-Nya sebagai Raja Segala Raja dan Tuhan Segala Tuan.

Dalam bahagian ini, kita akan meneroka beberapa nama Yesus yang paling penting, maknanya, dan rujukan alkitabiah yang menerangkannya. Dengan mempelajari nama-nama ini, kita boleh memperdalam pemahaman kita tentang siapa Yesus dan kesan yang Dia ada dalam kehidupan kita. Setiap nama adalah cerminan kasih dan rahmat yang mendalam yang Yesus berikan kepada kita, menjemput kita untuk mengenali Dia dengan lebih lengkap dan berjalan dalam persekutuan yang lebih dekat dengan Dia.

Yesus

Maksud: Yesus bermaksud Penyelamat. Yesus adalah Juruselamat yang datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa dan mendamaikan kita dengan Tuhan.

Etimologi: Nama "Jesus" berasal daripada nama Yunani "Iesous" yang merupakan transliterasi nama Ibrani "Yeshua" atau "Joshua" dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Ibrani dan Yunani, nama itu bermaksud "Yahweh menyelamatkan" atau "Yahweh adalah keselamatan."

Contoh: Matius 1:21 (ESV) - "Dia akan melahirkan seorang anak lelaki, dan kamu akan menamakan Dia Yesus , kerana Dia akan menyelamatkan umat-Nya daripada dosa mereka."

Nama "Yesus" menonjolkan peranan-Nya sebagai Juruselamat yang datang untuk menyelamatkan manusia daripada dosa dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Dialah yang menawarkan kita keselamatan dan pengampunan dosa, dan yang memberi kita jalan kepada Bapa melalui kematian korban-Nya di kayu salib. Dia juga yang membawa kita hidup baru dan pengharapan melalui kebangkitan-Nya.

Lihat juga: 20 Ayat Alkitab tentang Inspirasi Kitab Suci

Nama "Yesus" juga menekankan sifat ketuhanan-Nya dankuasa, kerana hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan dan menebus kita. Dengan memanggil Yesus "Yahweh menyelamatkan", kita mengakui keupayaan unik-Nya untuk menyelamatkan kita daripada kuasa dosa dan kematian serta menawarkan kehidupan kekal kepada kita.

Secara keseluruhan, nama "Yesus" menimbulkan kepercayaan, kesyukuran dan kekaguman. dalam orang percaya, kerana kita mengenali kuasa dan kasih-Nya. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan meletakkan iman kita kepada-Nya dan mengikuti ajaran-Nya, dan ia memanggil kita untuk berkongsi mesej keselamatan dan harapan-Nya dengan orang lain. Ia juga mengingatkan kita tentang anugerah luar biasa yang telah diberikan kepada kita dalam Yesus, Juruselamat dunia.

Anak Tuhan

Maksud: Nama ini menekankan sifat ketuhanan Yesus dan hubungan unik dengan Tuhan Bapa sebagai Anak tunggal-Nya yang tunggal.

Etimologi: Ungkapan "Anak Tuhan" ialah terjemahan istilah Yunani "huios tou theou," yang muncul di seluruh Perjanjian Baru.

Contoh: Matius 16:16 (ESV) - "Simon Petrus menjawab, 'Engkau adalah Kristus, Anak Tuhan yang hidup (huios tou theou).'"

Nama "Anak Tuhan" menegaskan Ketuhanan Yesus, setara dan kekal bersama dengan Tuhan Bapa. Ia menekankan hubungan unik-Nya dengan Tuhan sebagai Anak-Nya, berkongsi sifat dan kemuliaan-Nya. Tajuk ini juga menyerlahkan peranan Yesus dalam menyediakan keselamatan bagi manusia dan mendedahkan kedalaman kasih Tuhan kepada kita. Dengan percaya kepada Yesus sebagai Anak Tuhan, kita mempunyai akses kepada kehidupan kekal dan hubungan yang dipulihkandengan Pencipta kita.

Anak Manusia

Maksud: Nama ini menekankan kemanusiaan Yesus, mengenal pasti Dia sebagai wakil umat manusia dan Dia yang datang untuk berkhidmat dan memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan untuk ramai. Ia juga menonjolkan kewibawaan dan kuasa-Nya, sebagai orang yang diberi kuasa dan pemerintahan oleh Tuhan dalam penglihatan kenabian Daniel.

Etimologi: Ungkapan "Anak Manusia" ialah terjemahan istilah Aram "bar nasha" dan istilah Ibrani "ben adam," yang kedua-duanya bermaksud "manusia" atau "fana."

Contoh: Markus 10:45 (ESV) - "Sebab Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang."

Dalam penglihatan Daniel, Anak Manusia diberikan kuasa dan kuasa atas semua bangsa, bangsa, dan bahasa. Kuasa ini tidak diberikan oleh pemerintah atau kerajaan manusia, tetapi oleh Tuhan sendiri. Anak Manusia ialah sosok yang mempunyai kuasa dan keagungan yang besar, yang datang di atas awan di langit untuk menerima kerajaan yang kekal yang tidak akan pernah musnah.

Dalam Perjanjian Baru, Yesus menyebut diri-Nya sebagai Anak kepada Manusia, mengenal pasti dengan penglihatan kenabian Daniel dan mengesahkan kuasa dan kuasa-Nya. Dia juga menggunakan gelaran itu untuk menekankan peranan-Nya sebagai hamba, datang untuk memberikan nyawa-Nya sebagai tebusan bagi banyak orang. Pada kedatangan-Nya yang kedua kali, Anak Manusia akan kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi bangsa-bangsa dan menegakkan kerajaan-Nya yang kekal di bumi.

Nama "Anak Manusia"hubungan intim dengan Ilahi. Melalui kajian ini, kita akan belajar bagaimana untuk lebih mengenali kehadiran dan aktiviti Tuhan dalam kehidupan kita, serta mengembangkan penghargaan yang lebih besar untuk kasih dan rahmat-Nya yang tidak terduga. Marilah kita mulakan perjalanan yang mencerahkan ini bersama-sama, dan semoga penerokaan nama-nama Tuhan membawa kita lebih dekat kepada hati Tuhan yang mengenali kita dan mengasihi kita sepenuhnya.

Adonai

Maksudnya: "Tuan" atau "Tuan"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "Adon," yang bermaksud "tuan" atau "tuan."

Contoh: Mazmur 8:1 (ESV) – " Ya TUHAN (Yahweh), Tuhan kami (Adonai), betapa agungnya nama-Mu di seluruh bumi! Engkau telah meletakkan kemuliaan-Mu di atas langit."

Adonai menandakan kuasa dan kedaulatan Tuhan ke atas semua ciptaan. Apabila kita memanggil Tuhan sebagai Adonai, kita mengakui ketuhanan-Nya dan menyerahkan diri kita kepada bimbingan dan arahan-Nya.

Elohim

Maksud: "Tuhan" atau "tuhan-tuhan"

Etimologi: Berasal daripada akar bahasa Ibrani El, yang bermaksud "perkasa" atau "kuat."

Contoh: Kejadian 1:1 (ESV) – "Pada mulanya, Tuhan (Elohim) menciptakan langit dan bumi."

Elohim, nama pertama Tuhan yang disebut dalam Alkitab, menekankan peranan-Nya sebagai Pencipta. Nama ini sering digunakan apabila merujuk kepada kuasa dan keperkasaan Tuhan, dan ia mengingatkan kita bahawa Dialah yang membentuk alam semesta dan segala isinya.

Yahweh

Maksudnya: "AKULAH YANG AKU ADALAH" atau "TUHAN"

Etimologi:dengan itu merangkumi kedua-dua kemanusiaan Yesus dan keilahian-Nya, kehambaan-Nya dan kekuasaan-Nya, kematian pengorbanan-Nya dan kedatangan-Nya yang penuh kemenangan. Ia mengingatkan kita bahawa Yesus adalah Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, Dia yang datang untuk menyelamatkan dan menebus kita, dan Dia yang suatu hari nanti akan memerintah atas semua bangsa dalam kebenaran dan keadilan.

Anak Daud

Maksud: Nama ini menekankan sifat manusia Yesus dan hubungan-Nya dengan keturunan Raja Daud, menegaskan peranan-Nya sebagai Mesias yang dijanjikan yang datang untuk menyelamatkan umat-Nya.

Etimologi: Ungkapan "Anak Daud" berasal dari Perjanjian Lama, di mana nabi Natan meramalkan bahawa salah seorang keturunan Daud akan mendirikan kerajaan yang kekal (2 Samuel 7:12-16). Frasa ini muncul di seluruh Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil.

Contoh: Matius 1:1 (ESV) - "Kitab silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham."

Gelaran "Anak Daud" adalah penting dalam Perjanjian Baru, kerana ia menghubungkan Yesus dengan Mesias yang dijanjikan yang akan datang dari keturunan Daud. Silsilah Yesus dalam Matius 1 bermula dengan pernyataan bahawa Yesus adalah anak Daud, menegaskan hubungan-Nya dengan keturunan raja Yehuda. Sepanjang Injil, orang mengenali Yesus sebagai Anak Daud dan merayu kepada-Nya untuk kesembuhan dan belas kasihan berdasarkan hubungan ini.

Gelaran ini menekankan kemanusiaan Yesus dan Diapengenalan dengan umat-Nya, kerana Dia dilahirkan dalam garis keturunan Daud dan tinggal di antara mereka. Ia juga menekankan peranan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan yang akan menyelamatkan umat-Nya dan mendirikan kerajaan yang kekal, menggenapi nubuat Perjanjian Lama. Dengan percaya kepada Yesus sebagai Anak Daud, kita mengakui Dia sebagai Penyelamat dan Raja kita, yang datang untuk mendamaikan kita dengan Tuhan dan menegakkan pemerintahan-Nya atas semua ciptaan.

Mesias atau Kristus

Maksudnya : "Messiah" dan "Christ" adalah nama yang sama dalam bahasa yang berbeza. Kedua-dua istilah bermaksud "yang diurapi," dan merujuk kepada Juruselamat dan Raja yang dijanjikan yang diurapi oleh Tuhan untuk menggenapi nubuatan Mesianik Perjanjian Lama.

Etimologi: "Messiah" berasal daripada perkataan Ibrani "mashiach, " manakala "Kristus" berasal daripada perkataan Yunani "christos."

Contoh: Yohanes 1:41 (ESV) - "Dia [Andrew] mula-mula menjumpai saudaranya sendiri Simon dan berkata kepadanya, 'Kami telah mendapati the Messiah' (yang bermaksud Kristus)."

Nama "Messiah/Christ" menekankan peranan Yesus sebagai Penyelamat umat manusia yang telah lama ditunggu-tunggu, yang telah diurapi oleh Tuhan untuk memenuhi nubuatan Perjanjian Lama. Ia menegaskan identiti-Nya sebagai Anak Tuhan, yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk membawa pengampunan dosa dan hidup kekal kepada semua yang percaya kepada-Nya. Nama "Mesias/Kristus" juga menonjolkan kuasa dan wewenang-Nya, sebagai orang yang suatu hari nanti akan kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya di bumi dan memerintahatas semua bangsa.

Penyelamat

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang menyelamatkan kita daripada dosa dan kematian, menawarkan kita hidup kekal melalui iman kepada-Nya.

Etimologi: Perkataan "Penyelamat" berasal daripada bahasa Latin "penyelamat", yang bermaksud "seorang yang menyelamatkan." Padanan bahasa Yunani ialah "soter," yang sering muncul dalam Perjanjian Baru.

Contoh: Titus 2:13 (ESV) - "Nantikan pengharapan kita yang penuh berkat, penyataan kemuliaan Allah yang agung dan Juruselamat kita, Yesus Kristus."

Gelaran "Penyelamat" adalah aspek utama identiti Yesus dalam Perjanjian Baru, kerana ia menekankan peranan-Nya sebagai orang yang menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Bible mengajar bahawa semua manusia berdosa dan terpisah daripada Tuhan, tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus membayar hukuman untuk dosa-dosa kita dan menawarkan kepada kita keselamatan dan hidup kekal sebagai hadiah percuma, tersedia untuk semua orang yang percaya kepada-Nya.

Nama "Penyelamat" juga menyerlahkan Yesus ' sifat ilahi, kerana hanya Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita daripada dosa dan kematian. Dengan memanggil Yesus Juruselamat kita, kita mengakui Dia sebagai Anak Tuhan, yang datang ke bumi untuk menawarkan kita jalan kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Nama ini mengilhami harapan dan keyakinan kepada orang percaya, sambil kita menantikan hari apabila Yesus akan kembali dan mendirikan kerajaan-Nya di bumi.

Secara keseluruhan, nama "Penyelamat" mengingatkan kita tentang kasih Yesus kepada kita dan Dia berkorban untuk kami,menawarkan kita cara untuk didamaikan dengan Tuhan dan menerima anugerah kehidupan kekal.

Emmanuel

Maksud: Nama ini bermaksud "Tuhan bersama kita," menekankan sifat ketuhanan Yesus dan peranan-Nya sebagai penggenapan janji Allah untuk bersama umat-Nya. Etimologi: Nama "Emmanuel" berasal daripada frasa Ibrani "Immanu El," yang terdapat dalam Yesaya 7:14 dan Matius 1:23. Contoh: Matius 1:23 (ESV) - "Lihatlah, anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamakan Dia Imanuel" (yang bermaksud, Tuhan menyertai kita).

Nama "Emmanuel" menonjolkan identiti unik Yesus sebagai Tuhan sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Ia menegaskan peranan-Nya dalam merapatkan jurang antara Tuhan dan manusia, menawarkan kita keselamatan dan kehidupan kekal melalui iman kepada-Nya. Nama "Emmanuel" juga mengingatkan kita bahawa Tuhan sentiasa bersama kita, walaupun di tengah-tengah perjuangan dan kesukaran kita, dan bahawa kita boleh mendapat keselesaan dan kekuatan di hadapan-Nya.

Anak Domba Tuhan

Maksud: Nama ini menekankan kematian korban Yesus dan peranan-Nya sebagai orang yang menghapuskan dosa dunia.

Etimologi: Ungkapan "Anak Domba Tuhan" berasal dari penerangan Yohanes Pembaptis tentang Yesus dalam Yohanes 1:29, "Lihatlah, Anak Domba Tuhan, yang menghapuskan dosa dunia!"

Contoh: Yohanes 1:29 (ESV) - "Keesokan harinya dia melihat Yesus datang kepadanya, lalu berkata, 'Lihatlah Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia!'"

Tajuk "LambTuhan" adalah metafora yang kuat untuk kematian korban Yesus di kayu salib, yang membayar hukuman bagi dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, anak domba sering digunakan sebagai korban untuk menebus dosa manusia. darah anak domba dilihat sebagai simbol penyucian dan pengampunan. Kematian Yesus di kayu salib dilihat sebagai pengorbanan terakhir, kerana Dia rela memberikan nyawa-Nya untuk menghapuskan dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan.

Nama "Anak Domba Tuhan" juga menekankan kerendahan hati dan kelemahlembutan Yesus, kerana Dia sanggup menanggung dosa dunia dan mati dalam kematian yang memalukan di kayu salib. Dengan memanggil Yesus Anak Domba Tuhan, kita mengakui Dia sebagai satu-satunya yang telah membayar harga untuk dosa-dosa kita, menawarkan pengampunan dan keselamatan kepada kita melalui iman kepada-Nya.

Secara keseluruhan, nama "Anak Domba Tuhan" mengingatkan kita tentang pengorbanan Yesus bagi pihak kita dan menyeru kita untuk bertindak balas dengan iman dan kesyukuran. Ia menekankan pentingnya kematian dan kebangkitan-Nya serta menawarkan kepada kita harapan dan jaminan bahawa dosa-dosa kita boleh diampuni dan kita boleh didamaikan dengan Tuhan.

Alfa dan Omega

Maksud: Nama ini menekankan sifat abadi dan menyeluruh Yesus, sebagai permulaan dan penghujung segala sesuatu.

Etimologi: Ungkapan "Alfa dan Omega" berasal daripada abjad Yunani, di mana alpha ialah huruf pertama dan omega ialah yang terakhir. Frasa ini digunakan dalam kitab Wahyu untuk menggambarkan YesusKristus.

Contoh: Wahyu 22:13 (ESV) - "Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang awal dan yang akhir."

Gelaran "Alfa dan Omega" adalah ungkapan kuat sifat kekal dan menyeluruh Yesus. Sebagai permulaan dan akhir segala sesuatu, Dia telah wujud sebelum semua ciptaan dan akan terus wujud selama-lamanya. Gelaran ini juga menekankan sifat ketuhanan Yesus, kerana hanya Tuhan yang boleh mendakwa sebagai permulaan dan penghujung segala sesuatu.

Nama "Alfa dan Omega" juga menyerlahkan kedaulatan dan kuasa Yesus ke atas semua ciptaan, sebagaimana Dia memegang semua kuasa dan mempunyai kawalan muktamad ke atas alam semesta. Dengan memanggil Yesus Alfa dan Omega, kami mengakui Dia sebagai sumber segala kehidupan dan pemelihara segala sesuatu.

Secara keseluruhan, nama "Alfa dan Omega" menimbulkan rasa kagum dan hormat kepada orang yang beriman, sambil kita merenung kebesaran dan kebesaran Yesus Kristus. Ia mengingatkan kita tentang sifat kekal-Nya, kuasa ilahi-Nya, dan kedaulatan-Nya atas semua ciptaan. Ia juga mendorong kita untuk meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya, sebagai Dia yang memegang permulaan dan akhir hidup kita dan yang boleh membawa kita ke kehidupan kekal bersama-Nya.

Raja Segala Raja

Maksudnya : Nama ini menekankan kuasa tertinggi dan kedaulatan Yesus ke atas semua kuasa duniawi dan syurgawi.

Etimologi: Gelaran "Raja Segala Raja" berasal dari Perjanjian Lama, di mana ia digunakan untuk menggambarkan penguasa berkuasa yang mempunyai kuasa.atas raja-raja lain. Ia juga digunakan dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan Yesus Kristus.

Contoh: 1 Timotius 6:15 (ESV) - "Dia yang diberkati dan satu-satunya Penguasa, Raja segala raja dan Tuhan segala tuan."

Gelaran "Raja Segala Raja" ialah pengisytiharan kuat tentang kuasa dan kedaulatan tertinggi Yesus ke atas semua kuasa duniawi dan syurgawi. Ia menekankan kedudukan-Nya sebagai penguasa semua pemerintah, penguasa tertinggi di alam semesta. Gelaran ini juga menyerlahkan sifat ketuhanan Yesus, kerana hanya Tuhan yang boleh menuntut kuasa tertinggi ke atas segala sesuatu.

Nama "Raja Segala Raja" juga menekankan peranan Yesus sebagai orang yang akhirnya akan membawa keadilan dan keamanan kepada dunia. Sebagai penguasa semua pemerintah, Dia mempunyai kuasa untuk mengalahkan semua kejahatan dan mendirikan kerajaan-Nya di bumi. Dengan memanggil Yesus Raja Segala Raja, kami mengakui kuasa tertinggi-Nya dan menyerahkan diri kami kepada kepimpinan dan pertuanan-Nya.

Secara keseluruhannya, nama "Raja Segala Raja" menimbulkan rasa hormat dan kagum dalam diri orang percaya, kerana kami mengiktiraf kemuliaan Yesus kuasa dan kedaulatan ke atas semua ciptaan. Ia juga menawarkan kepada kita harapan dan jaminan bahawa suatu hari nanti Dia akan kembali dan menegakkan kerajaan-Nya di bumi, membawa keadilan, kedamaian, dan kegembiraan kepada semua yang menaruh kepercayaan kepada-Nya.

Penebus

Maksudnya : Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang membayar harga untuk menebus kita daripada dosa dan kematian, menawarkan kita kebebasan dan kehidupan baru.

Etimologi: Theperkataan "penebus" berasal daripada bahasa Latin "penebus," yang bermaksud "orang yang membeli balik." Padanan bahasa Yunani ialah "lutrotes," yang terdapat dalam Perjanjian Baru untuk menggambarkan Yesus Kristus.

Contoh: Titus 2:14 (ESV) - "Dia yang menyerahkan diri-Nya bagi kita untuk menebus kita daripada segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi diri-Nya sendiri, umat miliknya sendiri yang rajin melakukan perbuatan baik."

Gelaran "Penebus" menyerlahkan peranan Yesus sebagai orang yang membayar harga untuk menebus kita daripada dosa dan kematian. Dalam Perjanjian Lama, penebus adalah seseorang yang membayar harga untuk membeli kembali seseorang atau harta benda yang telah hilang atau dijual. Yesus dilihat sebagai penebus muktamad, kerana Dia membayar harga dosa kita dengan darah-Nya sendiri, menawarkan kita pengampunan dan kebebasan daripada kuasa dosa dan kematian.

Nama "Penebus" juga menekankan kasih Yesus dan belas kasihan kepada kita, kerana Dia bersedia memberikan nyawa-Nya untuk menyelamatkan kita daripada dosa kita. Dengan memanggil Yesus Penebus kita, kita mengakui pengorbanan-Nya bagi pihak kita dan meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang menawarkan kita kehidupan dan harapan baru.

Secara keseluruhan, nama "Penebus" mengilhami rasa syukur dan kerendahan hati kepada orang percaya, kerana kita mengenali dosa kita sendiri dan memerlukan keselamatan. Ia mengingatkan kita tentang kasih Yesus kepada kita dan kesediaan-Nya untuk membayar harga tertinggi untuk menebus kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Ia juga menawarkan kita harapan dan jaminan bahawa kita boleh diampuni dan dipulihkan kepada kehidupan baru melalui iman kepadaDia.

Firman

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai komunikasi Tuhan kepada manusia, mendedahkan kebenaran tentang sifat, kehendak, dan rancangan Tuhan untuk manusia.

Etimologi: Tajuk "Perkataan" berasal daripada bahasa Yunani "logos", yang merujuk kepada perkataan yang dituturkan atau ditulis. Dalam Perjanjian Baru, "logos" digunakan untuk menggambarkan Yesus Kristus.

Contoh: Yohanes 1:1 (ESV) - "Pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu ada. Tuhan."

Tajuk "Firman" adalah satu yang unik dan penting dalam Perjanjian Baru, kerana ia menekankan peranan Yesus sebagai komunikasi Tuhan kepada manusia. Sama seperti kata-kata menyampaikan makna dan mendedahkan kebenaran, Yesus mendedahkan kebenaran tentang sifat, kehendak, dan rancangan Tuhan untuk manusia. Dia adalah perwakilan Tuhan yang sempurna kepada manusia, menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan itu dan bagaimana kita boleh mempunyai hubungan dengan Dia.

Nama "Firman" juga menekankan sifat ketuhanan Yesus, seperti yang dinyatakan oleh Injil Yohanes bahawa "Firman itu adalah Tuhan." Ini menekankan persamaan Yesus dengan Tuhan Bapa dan menyerlahkan hubungan unik-Nya dengan-Nya.

Secara keseluruhan, nama "Firman" mengilhami rasa kagum dan hairan kepada orang yang percaya, sambil kita merenung keluasan dan kebesaran Yesus Kristus. Ia mengingatkan kita tentang peranan-Nya sebagai komunikasi Tuhan yang sempurna kepada manusia dan memanggil kita untuk bertindak balas dalam iman dan ketaatan kepada mesej-Nya. Ia juga menawarkan kita harapan dan jaminan bahawa kita boleh tahuTuhan dan kehendak-Nya untuk hidup kita melalui hubungan kita dengan Yesus, Firman yang menjadi daging.

Roti Kehidupan

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang menopang dan memuaskan hati kita, membekalkan kita dengan makanan rohani dan kehidupan kekal.

Etimologi: Ungkapan "Roti Kehidupan" berasal daripada ajaran Yesus dalam Yohanes 6:35, di mana Dia menyatakan, "Akulah roti hidup; sesiapa yang datang kepada-Ku tidak akan lapar, dan sesiapa yang percaya kepada-Ku tidak akan haus lagi."

Contoh: Yohanes 6:35 (ESV) - "Yesus berkata kepada mereka, 'Akulah roti hidup; barangsiapa datang kepada-Ku tidak akan lapar, dan sesiapa yang percaya kepada-Ku tidak akan dahaga selama-lamanya.'"

Tajuk "Roti Kehidupan" adalah metafora yang kuat untuk peranan Yesus dalam menyediakan kita dengan rezeki dan makanan rohani. Sama seperti roti memuaskan kelaparan fizikal kita, Yesus memuaskan kelaparan rohani kita, menyediakan kita dengan rezeki yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan bermakna. Dia adalah sumber kekuatan kita, pengharapan kita, dan kegembiraan kita, menawarkan kita hidup yang kekal melalui iman kepada-Nya.

Nama "Roti Kehidupan" juga menekankan belas kasihan dan kasih Yesus kepada kita, seperti Dia. bersedia memenuhi keperluan terdalam kami dan menyediakan segala yang kami perlukan untuk berkembang maju. Dengan memanggil Yesus sebagai Roti Kehidupan, kita mengakui kuasa dan kecukupan-Nya, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat memuaskan kita dan menyokong kita melalui semua kehidupan.Berasal daripada kata kerja Ibrani "menjadi," menandakan sifat Tuhan yang kekal dan wujud.

Contoh: Keluaran 3:14 (ESV) – "Tuhan berkata kepada Musa, 'AKU ADALAH AKU.' Dan dia berkata, 'Katakanlah ini kepada orang Israel: 'AKU ADALAH telah mengutus aku kepada kamu.'"

Yahweh adalah nama peribadi Tuhan, mendedahkan kewujudan diri-Nya, keabadian, dan sifat yang tidak berubah. Apabila Tuhan berbicara kepada Musa melalui semak yang menyala, Dia menyatakan diri-Nya sebagai Yahweh, "AKU ADALAH" yang agung, sambil meyakinkan Musa bahawa Dia akan bersamanya sepanjang misinya untuk membebaskan orang Israel dari Mesir.

El Olam

Maksud: "Tuhan yang kekal" atau "Tuhan yang kekal"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "olam," yang bermaksud "keabadian" atau "dunia tanpa akhir."

Contoh: Kejadian 21:33 (ESV) – "Abraham menanam sebatang pohon tamarisk di Bersyeba dan berseru di sana kepada nama TUHAN, Tuhan yang Kekal (El Olam)."

El Olam ialah nama yang menekankan sifat kekal Tuhan dan sifat-Nya yang tidak berubah. Apabila Abraham memanggil nama El Olam, dia mengakui kehadiran dan kesetiaan Tuhan yang kekal. Nama ini mengingatkan kita bahawa kasih sayang dan janji Tuhan kekal selama-lamanya.

El Roi

Maksud: "Tuhan yang melihat"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "El, " yang bermaksud "Tuhan," dan "Roi," yang bermaksud "melihat."

Contoh: Kejadian 16:13 (ESV) – "Maka dia menyebut nama TUHAN yang berfirman kepadanya, 'Engkau adalah Tuhan yang melihat' (El Roi), untuk diacabaran.

Secara keseluruhannya, nama "Roti Kehidupan" menimbulkan rasa syukur dan kerendahan hati kepada orang yang beriman, kerana kita menyedari keperluan kita sendiri untuk makanan rohani dan mengakui kuasa dan peruntukan Yesus dalam hidup kita. Ia mengingatkan kita tentang kasih-Nya kepada kita dan keinginan-Nya untuk memenuhi keperluan terdalam kita, dan ia memanggil kita untuk datang kepada-Nya dan mempercayai-Nya untuk makanan harian kita.

Terang Dunia

Maksudnya : Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang menerangi kegelapan dosa dan membawa harapan dan keselamatan kepada manusia.

Etimologi: Ungkapan "Cahaya Dunia" berasal dari ajaran Yesus dalam Yohanes 8: 12, di mana Dia menyatakan, "Akulah terang dunia. Barangsiapa mengikut Aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup."

Contoh: Yohanes 8:12 (ESV) - " Sekali lagi Yesus berkata kepada mereka, 'Akulah terang dunia. Barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.'"

Gelaran "Terang Dunia" adalah metafora yang kuat untuk peranan Yesus dalam menerangi kegelapan dosa dan membawa harapan dan keselamatan kepada manusia. Sama seperti terang menghilangkan kegelapan dan mendedahkan kebenaran, Yesus mendedahkan kebenaran tentang kasih Tuhan dan rancangan-Nya untuk hidup kita. Dia adalah sumber pengharapan dan keselamatan kita, menawarkan kita jalan menuju kehidupan kekal melalui iman kepada-Nya.

Nama "Terang Dunia" juga menekankan kuasa dan kuasa Yesus, kerana Dia adalah satu-satunya WHOmembawa kebenaran dan mendedahkan kebatilan. Dengan memanggil Yesus sebagai Terang Dunia, kami mengakui kedaulatan-Nya dan menyerahkan diri kami kepada kepimpinan dan bimbingan-Nya.

Secara keseluruhan, nama "Cahaya Dunia" mengilhami harapan dan keyakinan kepada orang percaya, kerana kami percaya kepada Yesus untuk memimpin kita melalui kegelapan dosa dan ke dalam terang kehidupan kekal. Ia mengingatkan kita tentang kuasa dan wewenang-Nya, dan ia memanggil kita untuk mengikut Dia semasa kita berusaha untuk hidup dalam terang dan mencerminkan kasih dan kebenaran-Nya kepada dunia di sekeliling kita.

Jalan

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang menyediakan jalan kepada Tuhan dan kehidupan kekal melalui ajaran-Nya dan kematian korban-Nya di kayu salib.

Etimologi: Ungkapan "Jalan" berasal daripada Yesus ' mengajar dalam Yohanes 14:6, di mana Dia menyatakan, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."

Contoh: Yohanes 14:6 (ESV) ) - "Yesus berkata kepadanya, 'Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.'"

Tajuk "Jalan" menyerlahkan peranan Yesus sebagai orang yang menyediakan jalan kepada Tuhan dan kehidupan kekal. Dialah yang menunjukkan kepada kita jalan hidup, mengajar kita bagaimana mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dia juga menawarkan kita jalan kepada keselamatan melalui kematian korban-Nya di kayu salib, membayar harga untuk dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan.

Nama "Jalan" jugamenekankan kebenaran dan keaslian Yesus, kerana Dia adalah satu-satunya yang benar-benar boleh membawa kita kepada Tuhan dan kehidupan kekal. Dengan memanggil Jesus The Way, kita mengakui Dia sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan dan meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang menawarkan kita harapan dan jaminan kehidupan kekal.

Secara keseluruhan, nama "Jalan" mengilhami iman dan komitmen dalam orang percaya, kerana kita percaya kepada Yesus untuk membimbing kita melalui kehidupan dan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama-Nya. Ia mengingatkan kita tentang kebenaran dan keaslian-Nya, dan ia memanggil kita untuk mengikut Dia dengan sepenuh hati kita, hidup menurut ajaran-Nya dan mencerminkan kasih dan kebenaran-Nya kepada dunia di sekeliling kita.

Kebenaran

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai penjelmaan kebenaran, mendedahkan sifat Tuhan dan rancangan-Nya untuk manusia.

Etimologi: Ungkapan "Kebenaran" berasal daripada ajaran Yesus dalam Yohanes 14:6 , di mana Dia menyatakan, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku."

Contoh: Yohanes 14:6 (ESV) - "Yesus berkata kepada Dia, 'Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku.'"

Gelaran "Kebenaran" adalah ungkapan kuat peranan Yesus sebagai perwujudan kebenaran. Dia mendedahkan kebenaran tentang sifat Tuhan, kehendak-Nya, dan rancangan-Nya untuk manusia. Dia mendedahkan kepalsuan dan penipuan, menunjukkan kepada kita cara untuk hidup mengikut piawaian Tuhan danprinsip.

Nama "Kebenaran" juga menekankan keaslian dan kebolehpercayaan Yesus, kerana Dia adalah orang yang bercakap benar tanpa penyelewengan atau manipulasi. Dengan memanggil Yesus Kebenaran, kita mengakui Dia sebagai sumber segala kebenaran dan kebijaksanaan dan meletakkan kepercayaan kita kepada Dia sebagai orang yang boleh membimbing kita melalui kehidupan dan membawa kita ke kehidupan kekal bersama-Nya.

Secara keseluruhan, nama "Kebenaran" membangkitkan kepercayaan dan keyakinan kepada orang percaya, kerana kita mengiktiraf kewibawaan dan kebolehpercayaan Yesus dalam mendedahkan kebenaran tentang Tuhan dan rancangan-Nya untuk hidup kita. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya hidup menurut kebenaran Tuhan dan menentang kebatilan dan penipuan dalam semua bentuknya. Ia juga memanggil kita untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hati, menyerahkan diri kita kepada kepimpinan dan bimbingan-Nya semasa kita berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan mencerminkan kasih dan kebijaksanaan-Nya kepada dunia di sekeliling kita.

Hidup

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai sumber kehidupan sejati dan kekal, menawarkan kita peluang untuk hidup dengan berlimpah-limpah dan mengalami kepenuhan kasih Tuhan.

Etimologi: Frasa "Hidup" berasal dari daripada pengajaran Yesus dalam Yohanes 14:6, di mana Dia menyatakan, "Akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku."

Contoh: Yohanes 11: 25-26 (ESV) - "Yesus berkata kepadanya, 'Akulah kebangkitan dan hidup. Barangsiapa percaya kepada-Ku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup, dansetiap orang yang hidup dan percaya kepada-Ku tidak akan mati selama-lamanya.'"

Tajuk "Hidup" menyerlahkan peranan Yesus sebagai sumber kehidupan yang benar dan kekal. Dia menawarkan kita peluang untuk hidup dengan berlimpah-limpah dan mengalami kepenuhan kasih Tuhan, sekarang dan untuk selama-lamanya. Dialah yang memberi kita tujuan dan makna dalam hidup, menawarkan kita harapan dan jaminan dalam menghadapi kesukaran dan cabaran.

Nama "The Life" juga menekankan Kuasa Yesus atas kematian, kerana Dialah yang menawarkan kepada kita hidup yang kekal melalui kematian pengorbanan-Nya di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari antara orang mati. Dengan memanggil Yesus Kehidupan, kita mengakui Dia sebagai yang menawarkan kita anugerah hidup yang kekal dan letakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat memuaskan kerinduan terdalam di hati kita.

Secara keseluruhan, nama "Hidup" mengilhami rasa syukur dan harapan kepada orang yang percaya, kerana kita mengenali kuasa dan ketentuan Yesus dalam Ia mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dalam kepenuhan kasih-Nya dan menerima kehidupan yang berlimpah-limpah yang Dia tawarkan kepada kita. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej yang memberi kehidupan ini kepada orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kepenuhan kasih Tuhan dan karunia kehidupan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus.

Gembala yang Baik

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang menjaga, melindungi, dan membimbing pengikut-Nya, seperti seorang gembala yang menjaganya.kawanan.

Etimologi: Ungkapan "Gembala yang Baik" berasal dari ajaran Yesus dalam Yohanes 10:11, di mana Dia menyatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk domba. "

Contoh: Yohanes 10:14-15 (ESV) - "Akulah gembala yang baik, Aku mengenal milik-Ku dan milik-Ku mengenal Aku, sama seperti Bapa mengenal Aku dan Aku mengenal Bapa, dan Aku menyerahkan nyawa-Ku untuk domba."

Gelaran "Gembala yang Baik" menyerlahkan peranan Yesus sebagai orang yang menjaga, melindungi, dan membimbing pengikut-Nya. Dialah yang menuntun kita ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang, menawarkan kita kelegaan dan kesegaran bagi jiwa kita. Dia juga yang melindungi kita daripada bahaya dan menyelamatkan kita daripada bahaya, menyerahkan nyawa-Nya bagi kita dalam kasih korban.

Nama "Gembala yang Baik" juga menekankan belas kasihan dan hubungan peribadi Yesus dengan pengikut-Nya, kerana Dia mengenali setiap kita dengan rapat dan mengambil berat tentang kita secara individu. Dengan memanggil Yesus Gembala yang Baik, kita mengakui penyediaan dan perlindungan-Nya dalam hidup kita dan meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang boleh membimbing kita melalui cabaran hidup dan membawa kita ke kehidupan kekal.

Secara keseluruhan, nama " Gembala yang Baik" mengilhami kepercayaan dan rasa terima kasih kepada orang percaya, kerana kita mengenali penjagaan dan penyediaan Yesus untuk kita. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mengikuti-Nya dengan rapat dan tunduk kepada kepimpinan dan bimbingan-Nya. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi kasih dan belas kasihan-Nyayang lain, menghulurkan bantuan kepada mereka yang tersesat dan memerlukan penjagaan dan perlindungan-Nya.

Anggur

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai sumber pemakanan dan pertumbuhan rohani bagi-Nya pengikut, dan kepentingan tinggal di dalam Dia untuk kehidupan yang berbuah.

Etimologi: Ungkapan "Anggur" berasal dari ajaran Yesus dalam Yohanes 15:5, di mana Dia menyatakan, "Akulah pokok anggur; kamu adalah cabang-cabangnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, dialah yang berbuah banyak, kerana di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa."

Contoh: Yohanes 15:5 (ESV) - "Akulah pokok anggur; kamu adalah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, dialah yang berbuah banyak, kerana di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa."

Gelaran "Anggur" menyerlahkan Yesus. berperanan sebagai sumber pemakanan dan pertumbuhan rohani bagi para pengikut-Nya. Sama seperti pokok anggur membekalkan cabang-cabang dengan nutrien yang mereka perlukan untuk berbuah, Yesus menyediakan kita dengan khasiat rohani yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan yang berbuah dan bermakna. Dia adalah sumber kekuatan kita, harapan kita, dan kegembiraan kita, menawarkan kita hidup kekal melalui iman kepada-Nya.

Nama "The Vine" juga menekankan kepentingan tinggal di dalam Yesus untuk kehidupan yang berbuah. Dengan kekal berhubung dengan-Nya melalui doa, pembelajaran Alkitab, dan kepatuhan kepada ajaran-Nya, kita boleh mengalami kepenuhan kasih-Nya dan kuasa Roh-Nya dalam kehidupan kita. Kita boleh membuahkan hasil yang memuliakanTuhan dan memberkati orang di sekeliling kita, memenuhi tujuan yang diberikan Tuhan dan memberi kesan positif kepada dunia.

Secara keseluruhan, nama "The Vine" mengilhami iman dan komitmen dalam orang percaya, kerana kita percaya kepada Yesus untuk menyediakan kita dengan segala yang kita perlukan untuk pertumbuhan rohani dan kehidupan yang bermanfaat. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya tinggal di dalam Dia dan hidup menurut ajaran-Nya, dan ia memanggil kita untuk berkongsi kasih dan kebenaran-Nya dengan dunia di sekeliling kita, menghasilkan buah yang membawa kemuliaan kepada Tuhan dan memajukan kerajaan-Nya.

Penasihat Hebat

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai sumber kebijaksanaan, bimbingan, dan penghiburan bagi para pengikut-Nya, dan keupayaan-Nya untuk menyediakan penyelesaian kepada masalah kehidupan.

Etimologi: The Frasa "Penasihat Ajaib" berasal dari kata-kata nubuat Yesaya 9:6, yang mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut. disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Contoh: Yesaya 9:6 (ESV) - "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Tajuk "Penasihat Ajaib" menyerlahkan peranan Yesus sebagai sumber hikmat, bimbingan, dan penghiburan bagi pengikutNya. Dialah yang menawarkan kitapenyelesaian kepada masalah kehidupan, memberikan kita pengetahuan dan pemahaman yang kita perlukan untuk membuat keputusan yang bijak dan hidup mengikut kehendak Tuhan. Dia juga yang menawarkan kita keselesaan dan galakan dalam masa kesukaran dan cabaran, menguatkan kita dan memberi kita harapan.

Nama "Penasihat Hebat" juga menekankan sifat dan kuasa ketuhanan Yesus, kerana Dia adalah seorang yang mempunyai ilmu dan pemahaman yang sempurna. Dengan memanggil Yesus Penasihat Ajaib, kita mengakui kedaulatan-Nya dan meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar boleh membimbing kita melalui kehidupan dan memberikan kita kebijaksanaan dan kekuatan yang kita perlukan untuk berkembang maju.

Secara keseluruhan, nama itu "Penasihat Hebat" mengilhami keyakinan dan kesyukuran kepada orang percaya, kerana kita mengenali kuasa dan ketentuan Yesus dalam hidup kita. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mencari bimbingan dan kebijaksanaan-Nya dalam semua bidang kehidupan, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita mengharungi cabaran dan peluang dunia ini. Ia juga menyeru kita untuk berkongsi kasih dan kebijaksanaan-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka harapan dan penghiburan yang hanya dapat diberikan oleh Dia.

Tuhan yang Perkasa

Maksud: Nama ini menekankan sifat dan kuasa ketuhanan Yesus , dan kemampuan-Nya untuk membawa keselamatan dan pembebasan kepada para pengikut-Nya.

Etimologi: Ungkapan "Tuhan yang Perkasa" berasal dari kata-kata nubuatan Yesaya 9:6, yang mengatakan, "Sebab untuk kita seorang anak telah lahir. , bagi kami seorang anak lelaki adalahdiberi; dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Contoh: Yesaya 9:6 (ESV) - "Sebab bagi kita seorang anak telah dilahirkan, kepada kita seorang anak lelaki diberikan; dan pemerintahan akan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Gelaran "Tuhan yang Perkasa" menonjolkan sifat dan kuasa ilahi Yesus. Dia adalah Dia yang memiliki segala kuasa dan kekuasaan, dan yang mempunyai kuasa untuk membawa keselamatan dan pembebasan kepada pengikut-pengikut-Nya. Dialah yang mengalahkan dosa dan kematian melalui kematian korban di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari kematian, menawarkan kepada kita pengharapan hidup kekal melalui iman kepada-Nya.

Nama "Tuhan Yang Maha Kuasa" juga menekankan kedaulatan dan keagungan Yesus, kerana Dialah yang berkuasa atas semua ciptaan dan yang suatu hari nanti akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati . Dengan memanggil Yesus Tuhan yang Perkasa, kita mengakui sifat dan kuasa ilahi-Nya, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat menyelamatkan dan membebaskan kita daripada dosa dan kematian.

Secara keseluruhan, nama "Perkasa Tuhan" mengilhami kekaguman dan rasa hormat kepada orang percaya, kerana kita mengenali kuasa dan keagungan Yesus. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya tunduk kepada kuasa-Nya dan hidup menurut kehendak-Nya, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita berusaha untuk mengikut Dia dan berkhidmatberkata, 'Sesungguhnya di sini aku telah melihat Dia yang menjagaku.'"

El Roi ialah nama yang menonjolkan kemahatahuan Tuhan dan penjagaan belas kasihan-Nya terhadap umat-Nya. Hagar, hamba perempuan Sarah, menggunakan nama ini selepas Tuhan melihat kesusahannya dan menyediakan keperluannya apabila dia ditinggalkan di padang gurun. Nama ini mengingatkan kita bahawa Tuhan melihat perjuangan kita dan mengambil berat tentang kita pada masa kita memerlukan.

El Shaddai

Maksud: "Tuhan Yang Maha Kuasa" atau "Tuhan Yang Maha Kuasa"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "Shaddai," yang bermaksud "yang maha kuasa" atau "yang maha kuasa."

Contoh: Kejadian 17:1 (ESV) – “Ketika Abram berumur sembilan puluh sembilan tahun, TUHAN (Yahweh) menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, ‘Akulah Allah Yang Mahakuasa (El Shaddai); berjalanlah di hadapan-Ku, dan jangan bercela.'"

El Shaddai menekankan kemahakuasaan Tuhan dan kemampuan-Nya untuk menyediakan segala keperluan kita. Dalam kisah Abraham, Tuhan menyatakan diri-Nya sebagai El Shaddai apabila Dia menetapkan perjanjian-Nya dengan Abraham dan berjanji untuk menjadikannya bapa kepada banyak bangsa.

Yehuwa

Bermaksud: "TUHAN," "Yang Wujud Sendiri", atau "Yang Kekal"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "YHWH" (יהוה), sering dirujuk sebagai Tetragrammaton, yang bermaksud "SAYA ADALAH SAYA" atau "SAYA ADALAH SAYA." Nama Jehovah ialah bentuk Latin dari nama Ibrani. YHWH, yang kemudiannya disuarakan dengan vokal daripada perkataan Ibrani "Adonai", yang bermaksud "Tuhan."

Contoh: KeluaranDia dengan kehidupan kita. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej keselamatan dan pembebasan-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kuasa dan kasih Tuhan yang Perkasa.

Bapa Kekal

Maksud: Nama ini menekankan Yesus ' sifat abadi dan penyayang, dan peranan-Nya sebagai orang yang menjaga, melindungi, dan menyediakan kepada para pengikut-Nya sebagai bapa yang penuh belas kasihan.

Etimologi: Ungkapan "Bapa Kekal" berasal daripada kata-kata nubuat Yesaya 9:6, yang berkata, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita; dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. ."

Contoh: Yesaya 9:6 (ESV) - "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Ajaib. Penasihat, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Gelaran "Bapa yang Kekal" menyerlahkan sifat Yesus yang kekal dan pengasih, dan peranan-Nya sebagai orang yang menjaga, melindungi, dan menyediakan untuk pengikut-Nya sebagai bapa yang penyayang. Dialah yang menawarkan kepada kita keselamatan dan kestabilan sebuah keluarga yang penyayang, membimbing kita melalui cabaran hidup dan memberikan kita keselesaan dan sokongan yang kita perlukan untuk berkembang maju.

Nama "Bapa Kekal" juga menekankan tentang Yesus. kesetiaan dan keteguhan hati, kerana Dialah yang menghendakijangan pernah tinggalkan kami atau tinggalkan kami. Dialah yang menawarkan kepada kita karunia kehidupan kekal melalui iman kepada-Nya, memastikan kita akan kasih dan pemeliharaan-Nya yang tidak berkesudahan.

Secara keseluruhan, nama "Bapa Kekal" mengilhami kepercayaan dan rasa syukur kepada orang percaya, seperti yang kita kenali Sifat kekal dan pengasih Yesus. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mencari bimbingan dan ketentuan-Nya dalam semua bidang kehidupan, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita mengharungi cabaran dan peluang dunia ini. Ia juga menyeru kita untuk berkongsi kasih dan belas kasihan-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka harapan dan keselamatan yang hanya Dia boleh sediakan.

Putera Damai

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai seorang yang membawa pendamaian antara Tuhan dan manusia, dan yang menawarkan kepada kita kedamaian yang melampaui segala pengertian.

Etimologi: Ungkapan "Putera Damai" berasal daripada kata-kata nubuatan Yesaya 9:6, yang mengatakan, "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai."

Contoh: Yesaya 9:6 (ESV) - "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal. , Putera Damai."

Gelaran "Putera Damai" menonjolkan peranan Yesus sebagai orang yangmembawa pendamaian antara Tuhan dan manusia, dan yang menawarkan kepada kita kedamaian yang melebihi semua pemahaman. Dialah yang menawarkan pengampunan bagi dosa-dosa kita dan pemulihan hubungan yang betul dengan Tuhan, mengakhiri permusuhan dan konflik.

Nama "Putera Damai" juga menekankan kuasa Yesus untuk menenangkan ketakutan kita dan keresahan, dan untuk memberikan kita ketenangan yang kita perlukan untuk menghadapi cabaran hidup dengan keyakinan dan harapan. Dengan memanggil Yesus Putera Damai, kita mengakui keupayaan-Nya untuk membawa keharmonian dan keutuhan hidup kita, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat memuaskan kerinduan terdalam hati kita.

Secara keseluruhan, nama "Putera Damai" mengilhami harapan dan keselesaan kepada orang percaya, kerana kita mengenali kuasa dan ketentuan Yesus dalam hidup kita. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mencari kedamaian dan pendamaian-Nya dalam semua bidang kehidupan, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita mengharungi cabaran dan peluang dunia ini. Ia juga menyeru kita untuk berkongsi mesej damai dan pendamaian-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka harapan dan keselamatan yang hanya Dia boleh sediakan.

Yang Kudus

Maksud: Nama ini menekankan kesucian dan kesucian Yesus. kesempurnaan, dan pemisahan-Nya daripada dosa dan kejahatan.

Etimologi: Ungkapan "Yang Kudus" berasal daripada pelbagai petikan dalam Perjanjian Lama dan Baru, di mana ia digunakan untuk menggambarkan Tuhan danYesus.

Contoh: Kisah 3:14 (ESV) - "Tetapi kamu menyangkal Yang Kudus dan Yang Benar, dan meminta seorang pembunuh diberikan kepada kamu."

Gelaran "Kudus" Satu" menonjolkan kesucian dan kesempurnaan Yesus, dan pemisahan-Nya dari dosa dan kejahatan. Dialah yang mewujudkan kebenaran dan kebaikan yang sempurna, berdiri terpisah dari segala yang najis dan rosak. Dialah yang memanggil kita untuk hidup menurut piawaian-Nya yang kudus, dan yang memberikan kita kuasa dan rahmat untuk berbuat demikian.

Nama "Yang Kudus" juga menekankan keunikan dan keistimewaan Yesus, sebagaimana Dia adalah orang yang dibezakan daripada semua makhluk lain di alam semesta. Dengan memanggil Yesus Yang Kudus, kita mengakui keagungan dan keagungan-Nya, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat membersihkan kita daripada dosa dan menyucikan kita untuk tujuan-Nya.

Secara keseluruhan, nama "Kudus" Satu" mengilhami rasa hormat dan kerendahan hati pada orang percaya, kerana kita mengenali kesucian dan kesempurnaan Yesus. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani kehidupan yang kudus dan soleh, dan ia memanggil kita untuk mempercayai Dia sepenuhnya semasa kita berusaha untuk menghormati Dia dalam semua yang kita lakukan. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej keselamatan dan pengudusan-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kuasa yang mengubahkan Yang Kudus.

Imam Besar

Maksud: Nama ini menekankan nama Yesus. peranan sebagai orang yang memberi syafaat bagi pengikut-Nya di hadapan Tuhan, dan yang menawarkan diri-Nya sebagaipengorbanan yang sempurna untuk pengampunan dosa.

Etimologi: Gelaran "Imam Besar" berasal daripada keimamatan Yahudi dalam Perjanjian Lama, di mana imam besar adalah ketua pemimpin agama yang mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa. dan memberi syafaat kepada manusia di hadapan Allah. Dalam Perjanjian Baru, Yesus dirujuk sebagai Imam Besar kita dalam kitab Ibrani.

Contoh: Ibrani 4:14-16 (ESV) - "Sejak itu kita mempunyai seorang imam besar yang telah melaluinya. sorga, Yesus, Anak Allah, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan kita. Sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat bersimpati terhadap kelemahan kita, tetapi ia yang dalam segala hal telah dicobai sama seperti kita, tetapi tidak berdosa. . Oleh itu marilah kita dengan penuh keyakinan menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita beroleh belas kasihan dan mendapat kasih karunia untuk menolong pada waktunya."

Gelaran "Imam Besar" menonjolkan peranan Yesus sebagai orang yang memohon syafaat bagi para pengikut-Nya di hadapan Allah, dan yang mempersembahkan diri-Nya sebagai korban yang sempurna untuk pengampunan dosa. Dialah yang menawarkan kita akses kepada takhta rahmat Tuhan, menyediakan kita dengan belas kasihan dan rahmat pada masa kita memerlukan. Dia juga yang memahami kelemahan dan godaan kita, dan yang bersimpati dengan kita dalam perjuangan kita.

Nama "Imam Besar" juga menekankan keunggulan dan kuasa Yesus, kerana Dialah yang menawarkan yang sempurna. dan pengorbanan kekal untuk dosa,tidak seperti korban yang tidak sempurna dan sementara yang ditawarkan oleh imam besar Yahudi dalam Perjanjian Lama. Dengan memanggil Yesus Imam Besar kita, kita mengakui keunggulan dan kecukupan-Nya, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar dapat menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan.

Secara keseluruhan, nama "Agung Imam" mengilhami keyakinan dan rasa syukur kepada orang percaya, kerana kita mengenali syafaat dan penyediaan Yesus bagi pihak kita. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya mendekatkan diri kepada takhta kasih karunia Tuhan dengan keyakinan, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita berusaha untuk mengikut Dia dan melayani Dia dengan kehidupan kita. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej keselamatan dan pendamaian-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami rahmat dan belas kasihan Imam Besar kita.

Pengantara

Maksudnya: Nama ini menekankan nama Yesus. berperanan sebagai orang yang mendamaikan Tuhan dan manusia, dan yang membawa keamanan dan keharmonian antara kita.

Etimologi: Istilah "Pengantara" berasal daripada perkataan Yunani "mesitēs," yang bermaksud perantara atau perantara . Dalam Perjanjian Baru, Yesus disebut sebagai Pengantara kita dalam kitab 1 Timotius.

Contoh: 1 Timotius 2:5 (ESV) - "Sebab ada satu Tuhan, dan ada satu pengantara antara Tuhan dan manusia, manusia Kristus Yesus."

Gelaran "Pengantara" menyerlahkan peranan Yesus sebagai orang yang mendamaikan Tuhan dan manusia, dan yang membawa kedamaian dan keharmonianantara kita. Dialah yang menawarkan kita akses kepada hadirat Tuhan, dan yang merapatkan jurang antara kita dan Pencipta kita. Dia juga yang memahami kedua-dua perspektif Tuhan dan perspektif kita, dan yang mampu bercakap kepada kedua-dua pihak dengan kuasa dan empati.

Nama "Pengantara" juga menekankan keunikan dan keperluan Yesus, kerana Dia adalah seorang yang mampu membawa perdamaian dan pemulihan yang sejati antara Tuhan dan manusia. Dengan memanggil Yesus Pengantara kita, kita mengakui peranan penting-Nya dalam keselamatan kita, dan kita meletakkan kepercayaan kita kepada-Nya sebagai orang yang benar-benar boleh menyelamatkan kita daripada dosa kita dan membawa kita ke dalam hubungan yang betul dengan Tuhan.

Secara keseluruhan , nama "Pengantara" mengilhami rasa syukur dan kerendahan hati kepada orang percaya, kerana kita mengenali peranan Yesus dalam pendamaian kita dengan Tuhan. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mencari pengantaraan dan bimbingan-Nya dalam semua bidang kehidupan, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita berusaha untuk menghormati Tuhan dan melayani-Nya dengan kehidupan kita. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej perdamaian dan perdamaian-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kuasa transformatif Pengantara kita.

Nabi

Maksud: Nama ini menekankan peranan Yesus sebagai orang yang bercakap kebenaran Tuhan dan mendedahkan kehendakNya kepada pengikutNya.

Etimologi: Istilah "Nabi" berasal daripada perkataan Yunani "nabi", yang bermaksud orang yang bercakap bagi pihak Tuhan. Dalam BaruPerjanjian, Yesus dirujuk sebagai Nabi dalam pelbagai petikan.

Contoh: Lukas 13:33 (ESV) - "Walau bagaimanapun, Aku mesti meneruskan perjalananku hari ini dan esok dan lusa, kerana ia tidak dapat bahawa seorang nabi harus binasa jauh dari Yerusalem."

Gelaran "Nabi" menyerlahkan peranan Yesus sebagai orang yang bercakap kebenaran Tuhan dan mendedahkan kehendak-Nya kepada pengikut-Nya. Dialah yang menyampaikan mesej Tuhan kepada kita, dan yang membantu kita memahami dan menerapkan ajaran-Nya dalam kehidupan kita. Dia juga yang menunjukkan watak dan nilai Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan-Nya.

Nama "Nabi" juga menekankan kewibawaan dan keaslian Yesus, kerana Dia adalah orang yang bercakap dengan ilham dan wawasan ilahi, dan yang mampu membezakan dan memenuhi keperluan rohani pengikut-Nya. Dengan memanggil Yesus sebagai Nabi, kami mengakui keupayaan unik-Nya untuk mendedahkan kebenaran Tuhan dan membimbing kami ke jalan kebenaran.

Secara keseluruhannya, nama "Nabi" mengilhami kepercayaan dan ketaatan kepada orang yang beriman, kerana kami mengenali Yesus. kewibawaan dan kebijaksanaan. Ia mengingatkan kita tentang kepentingan mendengar ajaran-Nya dan mengikuti teladan-Nya, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita berusaha untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Ia juga menyeru kita untuk berkongsi mesej kebenaran dan rahmat-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kuasa transformatif Nabi.

Rabbi

Maksud: Ininama menekankan peranan Yesus sebagai orang yang mengajar dan mengajar pengikut-Nya di jalan Tuhan.

Etimologi: Istilah "Rabbi" berasal daripada perkataan Ibrani "rabbi," yang bermaksud "tuanku" atau " guru saya." Dalam Perjanjian Baru, Yesus dirujuk sebagai Rabi dalam pelbagai petikan.

Contoh: Yohanes 1:38 (ESV) - "Yesus berpaling dan melihat mereka mengikut dan berkata kepada mereka, 'Apakah yang kamu cari? ' Dan mereka berkata kepadanya, 'Rabi' (yang bermaksud Guru), 'di manakah Engkau tinggal?'"

Gelaran "Rabi" menonjolkan peranan Yesus sebagai orang yang mengajar dan mengajar pengikut-pengikut-Nya tentang cara daripada Tuhan. Dialah yang memberikan kita bimbingan dan pemahaman rohani, dan yang membantu kita untuk bertumbuh dalam pengetahuan dan kasih kita kepada Tuhan. Dia juga yang menjadi contoh bagi kita kehidupan ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan.

Nama "Rabi" juga menekankan kewibawaan dan kepakaran Yesus, kerana Dia adalah orang yang secara unik layak untuk mengajar kita tentang Allah dan jalan-Nya. Dengan memanggil Yesus sebagai Rabbi, kami mengakui penguasaan-Nya terhadap Kitab Suci dan kemampuan-Nya untuk menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita dengan cara yang relevan dan bermakna.

Secara keseluruhan, nama "Rabbi" mengilhami kehausan akan pengetahuan dan komitmen kepada pemuridan dalam orang percaya, kerana kita mengiktiraf kuasa dan kepakaran Yesus. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya belajar daripada ajaran-Nya dan mengikuti teladan-Nya, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kitaberusaha untuk berkembang dalam pengetahuan dan cinta kita kepada Tuhan. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej kebenaran dan kasih karunia-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk belajar daripada Rabbi yang paling hebat sepanjang zaman.

Sahabat Orang Berdosa

Maksud: Nama ini menekankan Yesus ' belas kasihan dan kasih sayang kepada semua orang, terutamanya mereka yang dianggap buangan atau terpinggir oleh masyarakat.

Etimologi: Gelaran "Sahabat Orang Berdosa" berasal daripada pelbagai petikan dalam Perjanjian Baru, di mana ia digunakan untuk menggambarkan Yesus dan pelayanan-Nya.

Contoh: Matius 11:19 (ESV) - "Anak Manusia datang, makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah dia! Seorang pelahap dan peminum, kawan cukai. pengumpul dan pendosa!' Namun hikmat dibenarkan oleh perbuatannya."

Gelaran "Sahabat Orang Berdosa" menyerlahkan belas kasihan dan kasih Yesus kepada semua orang, terutama mereka yang dianggap orang buangan atau terpinggir oleh masyarakat. Dialah yang menjangkau mereka yang tersesat dan patah, dan yang menawarkan penerimaan dan pengampunan kepada mereka. Dia juga yang mencabar norma dan prasangka sosial, dan yang membela orang yang tertindas dan tertindas.

Nama "Sahabat Orang Berdosa" juga menekankan kerendahan hati dan kebolehdekatan Yesus, kerana Dia adalah orang yang sanggup bergaul dengan mereka yang dianggap "tidak diingini" oleh masyarakat. Dengan memanggil Yesus Sahabat Orang Berdosa, kita mengakui kesediaan-Nya untuk menyertai kita3:14 (ESV) - "Allah berfirman kepada Musa, 'AKU ADALAH AKU.' Dan dia berkata, 'Katakanlah ini kepada orang Israel: 'AKU ADALAH telah mengutus aku kepada kamu.'"

Yehuwa ialah nama Tuhan yang paling suci dan dihormati dalam Bible Ibrani. Ia menandakan sifat Tuhan yang kekal, wujud sendiri, dan tidak berubah, menekankan kedaulatan dan kehadiran ilahi-Nya. Nama ini mengingatkan kita tentang keagungan Tuhan yang luar biasa, serta penglibatan intim-Nya dengan ciptaan-Nya dan umat-Nya.

Yehuwa Chereb

Maksudnya: "Yehuwa adalah pedang"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "kereb," yang bermaksud "pedang" atau "senjata."

Contoh: Ulangan 33:29 (ESV) – "Berbahagialah kamu, hai Israel! Siapakah seperti kamu, seorang orang yang diselamatkan oleh TUHAN, perisai pertolonganmu, dan pedang (Yehuwa Chereb) kemenanganmu!"

Jehovah Kereb adalah nama yang menonjolkan peranan Tuhan sebagai pahlawan ilahi yang berperang bagi pihak umat-Nya . Nama ini digunakan untuk menggambarkan kuasa dan keperkasaan Tuhan, memastikan kemenangan dan perlindungan bagi mereka yang percaya kepada-Nya.

Jehovah Elyon

Maksudnya: "TUHAN Yang Maha Tinggi"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "elyon," yang bermaksud "tertinggi" atau "paling tinggi."

Contoh: Mazmur 7:17 (ESV) – "Aku akan mengucap syukur kepada TUHAN kerana kebenaran-Nya , dan aku akan menyanyikan pujian bagi nama TUHAN Yang Mahatinggi (Jehovah Elyon)."

Jehovah Elyon ialah nama yang menekankan kedaulatan dan kuasa Tuhan yang tertinggi ke atas semuakehancuran kami dan menawarkan kami harapan dan penyembuhan.

Secara keseluruhan, nama "Sahabat Orang Berdosa" mengilhami harapan dan kesyukuran dalam orang percaya, kerana kami mengenali belas kasihan dan kasih Yesus kepada semua orang. Ia mengingatkan kita tentang pentingnya menghulurkan rahmat dan kebaikan kepada mereka yang dianggap orang luar, dan ia memanggil kita untuk mempercayai-Nya sepenuhnya semasa kita berusaha untuk mengikuti teladan kasih dan belas kasihan-Nya. Ia juga memanggil kita untuk berkongsi mesej kasih dan penerimaan-Nya dengan orang lain, menawarkan mereka peluang untuk mengalami kuasa transformatif Sahabat Pendosa.

Kesimpulan

Dalam Alkitab, nama-nama Tuhan dan Yesus mendedahkan aspek penting sifat, tabiat, dan pekerjaan mereka. Perjanjian Lama memberi kita koleksi nama yang kaya dan pelbagai untuk Tuhan, menonjolkan kuasa, kasih, belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan-Nya. Perjanjian Baru meneruskan tradisi ini dengan memberi kita pelbagai nama untuk Yesus, menekankan keilahian, kemanusiaan, kewibawaan, dan misi-Nya.

Dengan mempelajari nama-nama ini, kita memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang watak Tuhan dan cara Dia mengaitkan kepada kita. Kita juga mendapat penghargaan yang lebih besar untuk peranan Yesus dalam keselamatan kita dan bagaimana Dia mendedahkan Tuhan kepada kita. Nama-nama ini memberi inspirasi kepada kita untuk percaya kepada Tuhan dan mengikuti Yesus dengan lebih dekat, dan ia mengingatkan kita tentang kepentingan hidup dalam terang kebenaran dan rahmat-Nya.

Semasa kita merenung nama Tuhan dan Yesus, semoga kita akan kenyangdengan rasa hairan, rasa syukur, dan rasa hormat. Semoga kita berusaha untuk mengenali Dia dengan lebih mendalam dan berkongsi kasih dan kebenaran-Nya dengan orang lain. Dan semoga kita mendapat harapan, kekuatan, dan kegembiraan kita dalam Dia yang merupakan Pencipta, Juruselamat, Penebus, dan Raja kita.

ciptaan. Apabila kita berseru kepada Yehuwa Elyon, kita mengakui kekuasaan-Nya yang tertinggi dan tunduk kepada pemerintahan-Nya dalam hidup kita.

Jehovah 'Ezri

Maksudnya: "TUHAN Penolongku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "'azar," yang bermaksud "membantu" atau "membantu."

Contoh: Mazmur 30:10 (ESV) – "Dengarlah, ya TUHAN, dan kasihanilah aku Ya TUHAN, jadilah penolongku (Yehuwa 'Ezri)!"

Yehuwa 'Ezri ialah nama yang menonjolkan peranan Tuhan sebagai bantuan kita yang sentiasa ada pada masa-masa memerlukan. Nama ini adalah peringatan bahawa kita boleh meminta bantuan Tuhan dan bahawa Dia sentiasa bersedia untuk membantu kita dalam perjuangan kita.

Jehovah Gibbor

Maksudnya: "TUHAN pahlawan yang gagah perkasa"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "gibbor," yang bermaksud "perkasa" atau "kuat."

Contoh: Yeremia 20:11 (ESV) – "Tetapi TUHAN menyertai aku sebagai seorang pahlawan yang gentar (Jehovah Gibbor); oleh itu penganiaya saya akan tersandung; mereka tidak akan mengalahkan saya."

Jehovah Gibbor ialah nama yang menonjolkan kuasa dan keperkasaan Tuhan dalam peperangan. Nama ini sering digunakan dalam konteks Tuhan berperang bagi pihak umat-Nya dan membebaskan mereka daripada musuh mereka.

Jehovah Go'el

Maksudnya: "TUHAN penebus kita"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "ga'al," yang bermaksud "menebus" atau "bertindak sebagai penebus sanak saudara."

Contoh: Yesaya 49:26 (ESV) – "Kemudian semua manusia akan mengetahui bahawa Akulah TUHAN, Penyelamatmu, dan Penebusmu (Jehovah Go'el),Yang Perkasa dari Yakub."

Jehovah Go'el ialah nama yang menekankan kasih penebusan Tuhan dan peranan-Nya sebagai Penyelamat kita. Nama ini sering digunakan dalam konteks janji Tuhan untuk membebaskan umat-Nya daripada penindasan dan perhambaan , akhirnya menunjuk kepada kerja penebusan Yesus Kristus.

Jehovah Hashopet

Maksud: "Tuhan hakim" Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "shaphat," yang bermaksud "menghakimi" atau “untuk memerintah.” Contoh: Hakim-hakim 11:27 (ESV) – “Oleh itu, aku tidak berdosa terhadap kamu, dan kamu berbuat jahat kepadaku dengan berperang melawan aku. TUHAN, Hakim (Jehovah Hashopet), memutuskan hari ini antara orang Israel dan orang Amon."

Jehovah Hashopet ialah nama yang menekankan peranan Tuhan sebagai hakim dan gabenor tertinggi ke atas semua ciptaan. Nama ini digunakan dalam konteks rayuan Yefta kepada Tuhan untuk kemenangan melawan orang Amon, mengingatkan kita bahawa Tuhan adalah hakim yang adil yang menyelesaikan pertikaian dan memastikan keadilan ditegakkan.

Jehovah Hosenu

Maksudnya: "TUHAN pencipta kita"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "asah," yang bermaksud "membuat" atau "mencipta."

Contoh: Mazmur 95:6 (ESV) – “Mari, marilah kita menyembah dan sujud; marilah kita berlutut di hadapan TUHAN, Pencipta kita (Jehovah Hosenu)!"

Jehovah Hosenu ialah nama yang menekankan kuasa penciptaan Tuhan dan peranan-Nya sebagai Pencipta segala sesuatu. Nama ini mengingatkan kita bahawa Tuhan menciptakan kita dan mengenali kita secara dekat,dan ia menjemput kita untuk menyembah dan menghormati Dia sebagai Pencipta kita.

Jehovah Hoshiah

Maksud: "TUHAN menyelamatkan"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "yasha, " bermaksud "menyelamatkan" atau "membebaskan."

Contoh: Mazmur 20:9 (ESV) – "Ya TUHAN, selamatkan (Yehuwa Hosia) raja! Kiranya dia menjawab kami apabila kami berseru."

Jehovah Hoshiah ialah nama yang menonjolkan kuasa Tuhan yang menyelamatkan dan keupayaan-Nya untuk menyelamatkan kita daripada masalah kita. Nama ini adalah peringatan bahawa Tuhan adalah penyelamat kita pada masa kesusahan dan bahawa kita boleh meminta pertolongan dan keselamatan kepada-Nya.

Jehovah Jireh

Maksudnya: "TUHAN akan menyediakan"

Etimologi: Berasal daripada kata kerja Ibrani "ra'ah," yang bermaksud "untuk melihat" atau "untuk menyediakan."

Contoh: Kejadian 22:14 (ESV) – "Maka Abraham menamakan nama itu. dari tempat itu, 'TUHAN akan menyediakan' (Jehovah Jireh); seperti yang dikatakan hingga hari ini, 'Di atas gunung TUHAN itu akan disediakan.'"

Jehovah Jireh ialah nama Tuhan yang menonjolkan ketentuan-Nya untuk keperluan kita. Nama ini diberikan oleh Abraham selepas Tuhan menyediakan seekor domba jantan sebagai pengganti untuk anaknya Ishak, yang dia telah diminta untuk mengorbankan. Kisah ini mengingatkan kita bahawa Tuhan melihat keperluan kita dan akan menyediakannya pada masa-Nya yang tepat.

Jehovah Kanna

Maksudnya: "TUHAN cemburu"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "qanna," yang bermaksud "cemburu" atau "cemburu."

Contoh: Keluaran 34:14 (ESV) – "Karena kamu tidak boleh menyembah yang lain.tuhan, kerana TUHAN, yang namanya Cemburu (Jehovah Kanna), ialah Tuhan yang cemburu."

Jehovah Kanna ialah nama yang menekankan kasih Tuhan yang berapi-api kepada umat-Nya dan keinginan-Nya untuk pengabdian mereka yang tidak berbelah bahagi. Nama ini mengingatkan kita bahawa Tuhan cemburu akan kasih dan penyembahan kita, dan bahawa kita tidak boleh memberikan kesetiaan kita kepada tuhan atau berhala lain.

Lihat juga: Kitab Advent untuk Meraikan Kelahiran Yesus

Jehovah Keren-Yish'i

Maksudnya: "TUHAN tanduk keselamatanku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "keren", yang bermaksud "tanduk," dan "yeshua", yang bermaksud "keselamatan" atau "pembebasan."

Contoh: Mazmur 18:2 (ESV) – “TUHAN adalah gunung batuku dan kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku dan tanduk keselamatanku (Jehovah Keren-Yish’i), kubu kuatku."

Jehovah Keren-Yish'i ialah nama yang menekankan kuasa Tuhan untuk menyelamatkan dan menyelamatkan umat-Nya. Gambaran tanduk melambangkan kekuatan dan kuasa, mengingatkan kita bahawa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan dan bahawa kita boleh bergantung kepada-Nya untuk keselamatan kita.

Jehovah Machsi

Maksud: "TUHAN tempat perlindunganku"

Etimologi: Berasal daripada perkataan Ibrani "machaseh," yang bermaksud " perlindungan" atau "tempat perlindungan."

Contoh: Mazmur 91:9 (ESV) – "Kerana kamu telah menjadikan TUHAN tempat kediamanmu—Yang Mahatinggi, yang menjadi perlindunganku (Yehuwa Makhsi)—"

Jehovah Machsi ialah nama yang menonjolkan peranan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita semasa kesusahan. Nama ini adalah peringatan yang boleh kita temui

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.