Pemerintahan Yesus — Kehidupan Alkitab

John Townsend 16-06-2023
John Townsend

“Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita;

dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut Penasihat Ajaib, Perkasa. Tuhan, Bapa yang Kekal, Raja Damai.”

Yesaya 9:6

Apakah maksud Yesaya 9:6?

Yesus adalah Anak Tuhan yang kekal, yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita (Yohanes 1:14). Yesus dilahirkan ke dunia kita sebagai seorang kanak-kanak, dan dia memerintah kerajaan Tuhan sebagai Penyelamat dan Tuhan kita.

Empat gelaran yang diberikan kepada Yesus dalam ayat ini - Penasihat Ajaib, Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal, dan Raja Damai - bercakap tentang pelbagai peranan yang dimainkan oleh Yesus dalam Kerajaan Tuhan. Dia adalah penasihat yang hebat, yang menawarkan kebijaksanaan dan bimbingan kepada mereka yang mencari Dia. Dia adalah Tuhan yang perkasa, yang telah mengalahkan musuh dosa dan maut kita. Dia adalah Bapa yang kekal, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara segala sesuatu. Dan dia adalah Raja Damai, yang mendamaikan dunia dengan Tuhan. Dalam Kristus sahaja kita dapati kedamaian sejati dan kekal kita.

Penasihat Hebat

Sebagai orang percaya, kita diberkati kerana mempunyai Yesus sebagai penasihat hebat kita, yang menawarkan kita kebijaksanaan dan bimbingan tentang cara hidup hidup kita dengan cara yang diredhai Allah. Melalui kata-kata dan tindakannya, Yesus menasihati kita tentang tiga keharusan utama yang penting untuk mengikut Dia dan mengalami kepenuhan keselamatannya.

Lihat juga: Tuhan ada dalam Kawalan Ayat Alkitab

Keharusan pertama ialah bertaubat. Yesussering menyeru pengikutnya untuk bertaubat, atau berpaling dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Dalam Matius 4:17, Yesus berkata, "Bertobatlah, kerana Kerajaan Sorga sudah dekat." Petikan ini mengingatkan kita bahawa kerajaan Tuhan sudah dekat, dan bahawa kita mesti berpaling dari dosa kita dan memeluk kasih dan rahmat Tuhan. Dengan bertaubat dan berpaling kepada Tuhan, kita boleh mengalami kepenuhan pengampunan dan keselamatan-Nya.

Keharusan kedua ialah mencari dahulu kerajaan Tuhan dan kebenaran-Nya. Dalam Matius 6:33, Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu Kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu juga." Petikan ini mengingatkan kita bahawa fokus utama kita haruslah mencari Tuhan dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya. Apabila kita mengutamakan Tuhan dan kerajaan-Nya daripada keinginan dan usaha kita sendiri, Dia akan menyediakan semua keperluan kita.

Keharusan ketiga ialah mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Dalam Matius 22:37-40, Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang serupa dengan itu: Kasihilah sesamamu manusia. seperti dirimu sendiri. Semua hukum Taurat dan para nabi bergantung pada dua perintah ini." Petikan ini mengajar kita bahawa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah inti mesej Yesus. Ia mengingatkan kita bahawa hubungan kita dengan Tuhan adalah perkara yang paling penting, dan mengasihi orang lain adalah ungkapan semula jadihubungan itu.

Semasa kita berusaha untuk mengikut Yesus dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak-Nya, kita boleh mendapat harapan dan bimbingan dalam tiga keharusan ini. Semoga kita bertaubat, mencari dahulu kerajaan Tuhan, dan mengasihi Tuhan dan orang lain dengan segenap hati, fikiran, jiwa, dan kekuatan kita, semasa kita mengikuti Yesus, penasihat kita yang luar biasa.

Tuhan yang Perkasa, Bapa yang Kekal

Apakah maksud Yesus dipanggil Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal?

Yesus ialah Tuhan, orang kedua Triniti. Dia maha berkuasa dan maha mengetahui. Dia adalah pencipta alam semesta dan segala isinya, dan tidak ada sesuatu pun yang berada di luar kawalan atau pemahamannya. Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas semua, dan segala-galanya wujud untuk kemuliaan dan tujuan-Nya (Kolose 1:15-20).

Kuasa Yesus bukanlah konsep abstrak. Ia adalah sesuatu yang mempunyai kesan ketara dalam kehidupan kita. Melalui kematian dan kebangkitan-Nya, Yesus telah mengalahkan musuh-musuh dosa (1 Petrus 2:24) dan maut (1 Timotius 2:10) yang pernah menawan kita. Kerana pengorbanan-Nya, kita kini boleh beroleh pengampunan bagi dosa-dosa kita dan pengharapan hidup kekal bersama Tuhan.

Lihat juga: 51 Ayat Alkitab Menakjubkan tentang Rancangan Tuhan

Putera Damai

Melalui Yesus, Tuhan mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya, “sama ada perkara di bumi atau yang di sorga, dengan mengadakan pendamaian melalui darah-Nya, yang ditumpahkan di atas kayu salib” (Kolose 1:20).

Melalui kematian-Nya di kayu salib, Yesus membayar harga untuk dosa kita dan mendamaikan kita dengan Tuhan. Diameruntuhkan penghalang pemisahan yang telah dicipta oleh dosa antara kita, dan memungkinkan kita untuk mempunyai hubungan dengannya.

Tetapi kedamaian yang dibawa oleh Yesus bukanlah kedamaian sementara; ia adalah kedamaian abadi. Dalam Yohanes 14:27, Yesus berkata: "Damai sejahtera Kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu. Aku tidak memberikan kepadamu seperti yang dunia berikan. Janganlah gelisah dan takutlah hatimu." Kedamaian yang Yesus berikan bukanlah emosi yang sekejap, tetapi kedamaian yang mendalam dan kekal di mana kita dapati kesejahteraan abadi kita.

Jadi marilah kita bersyukur kepada Yesus, Putera Damai kita, kerana mendamaikan kita dengan Tuhan dan membawa kita anugerah kedamaian abadi. Marilah kita bertawakkal kepada-Nya dan mengikut Dia, kerana mengetahui bahawa Dia sentiasa bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita atau meninggalkan kita.

Doa Hari Ini

Ya Allah,

Kami memuji dan berterima kasih atas pemberian anakmu, Yesus.

Kami berterima kasih atas hikmat dan bimbingan yang Yesus berikan kepada kami sebagai Penasihat kami. Kami percaya pada pemahaman dan keinginannya yang sempurna untuk memimpin kami ke jalan yang sepatutnya kami lalui.

Kami memuji anda atas kuasa dan kuasa Yesus, Tuhan kami yang Perkasa dan Bapa Kekal. Kami percaya kepada kedaulatan-Nya ke atas segala-galanya dan hakikat bahawa tiada apa yang terlalu sukar baginya.

Kami memuji anda atas kedamaian yang dibawa oleh Yesus sebagai Putera Damai kami. Kami percaya pada kemampuannya untuk mendamaikan kami dengan kamu dan memberikan kami anugerah keamanan abadi.

Kami berdoa agar kamiakan mendekatkan diri kepada Yesus dan lebih percaya kepada-Nya setiap hari. Semoga kita mengikuti dia dan berusaha untuk menghormatinya dalam semua yang kita lakukan.

Dalam nama Yesus kami berdoa, Amin.

Untuk Renungan Selanjutnya

Yesus, Putera Kami Damai

Ayat Alkitab tentang Damai

John Townsend

John Townsend ialah seorang penulis dan ahli teologi Kristian yang bersemangat yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari dan berkongsi berita baik Alkitab. Dengan lebih 15 tahun pengalaman dalam pelayanan pastoral, John mempunyai pemahaman yang mendalam tentang keperluan rohani dan cabaran yang dihadapi oleh orang Kristian dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai pengarang blog popular, Bible Lyfe, John berusaha untuk memberi inspirasi dan menggalakkan pembaca untuk menghidupkan kepercayaan mereka dengan tujuan dan komitmen yang diperbaharui. Dia terkenal dengan gaya penulisannya yang menarik, pandangan yang membangkitkan pemikiran, dan nasihat praktikal tentang cara menerapkan prinsip alkitabiah kepada cabaran zaman moden. Sebagai tambahan kepada tulisannya, John juga seorang penceramah yang dicari, mengetuai seminar dan retret mengenai topik seperti pemuridan, doa, dan pertumbuhan rohani. Beliau memegang ijazah Sarjana Ketuhanan dari kolej teologi terkemuka dan kini menetap di Amerika Syarikat bersama keluarganya.